1. Những nội dung cơ bản của lịch sử lớp 4. 

Ở chương trình học lịch sử 4 thì chúng ta được làm quen với 8 phần nội dung lớn như sau:

- Phần 1:  Buổi đầu dựng nước và giữ nước (Khoảng 700 năm TCN đến năm 179 TCN)

- Phần 2: Hơn một nghìn năm đấu tranh giành lại độc lập  (Từ năm 179 TCN đến năm 938)

- Phần 3: Buổi đầu độc lập (Từ năm 938 đến năm 1009)

- Phần 4: Nước Đại Việt thời Lý (Từ năm 1009 đến năm 1226)

- Phần 5:  Nước Đại Việt thời Trần (Từ năm 1226 đến năm 1400)

- Phần 6:  Nước Đại Việt buổi đầu thời Hậu Lê (Thế kỉ XV)

- Phần 7: Nước Đại Việt thế kỉ XVI-XVII

- Phần 8:  Buổi đầu thời Nguyễn (Từ năm 1802 đến năm 1858)

>> Xem thêm: Nhà trần ra đời trong hoàn cảnh nào? Lịch sử lớp 4

 

2. Tổng hợp 50 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử có đáp án.

Câu 1: Nhà nước đầu tiên của nước ta là gì?

A. Văn lang     B. Âu lạc         C. Việt Nam

Câu 2: Vị vua đầu tiên của nước ta là ai?

A. An DƯơng Vương          B.  Vua Hùng Vương           C. Bảo Đại

Câu 3: Thành tựu đặc sắc về phong trào của người dân Âu lạc là gì?

A. chế tạo loại nỏ bắn một lần được nhiều mũi tên

B. Xây dựng thành Cổ Loa

C. cả hai đều đúng

Câu 4: Câu " Triệu Đà đã hoãn binh, cho con trai làm rể An Dương Vương" gợi cho ta nhớ đến câu chuyện nào?

A. Mị Châu- Trọng thủy

B. Sơn tinh- Thủy Tinh

C. Thạch Sanh

Câu 5: Chiến thắng vang dội nhất của nhân dân ta trước các triều đại phương Bắc là:

A. Chiến thắng của Hai Bà Trưng

B. Chiến thắng Bạch Đằng

c. Chiến thắng Lí Bí

Câu 6: Khởi nghĩa của Hai Bà Trưng diễn ra vào năm nào?

A. 179 TCN

B. Năm 40

c. Cuối năm 40

Câu 7. Ai là người lãnh đạo nhân dân ta chống lại quân Nam Hán

A. Ngô Quyền

B. Hai Bà Trưng,

C. Dương Đình Nghệ

Câu 8: Ngô Quyền đã lên ngôi vua năm nào?

A. 938

B. 939

C. Cuối năm 939

Câu 9: Em hiểu như thế nào là dẹp loạn 12 sứ quân

A. Các thế lực địa phương nổi dậy, chia cắt đất nước thành 12 vùng

B. 12 sứ thần của các nước đến tham kiến vua

C. 12 cánh quân xâm lược nước ta. 

Câu 10. Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vua đặt tên nước ta là gì?

A. Lạc Việt

B. Đại Việt

C. Đại Cồ Việt

Câu 11. kinh đố nước Âu Lạc đặt ở đâu

A. Từ sơn ( Bắc Ninh)

b. Long Biên

C. Cổ loa ( Đông Anh- Hà Nội)

Câu 12: Triệu Đà đã dùng mưu gì để tháng An Dương Vương

A. Hoãn binh giảng hòa

B. Chia rẽ nội bộ

C. Cả hai ý

Câu 13. Vì sao An Dương Vương lại thua Triệu Đà

A. Thế Lực của Triệu Đà Mạnh

B. Mất nỏ thần

C. Do mất cảnh giác với địch

Câu 14. Nguyên nhân nào dẫn đến quân Nam Hán xâm lược nước ta?

A. Do Kiều Công Tiễn cho người sang cầu cứu

B. Do quân Nam Hán đã có âm mưu từ trước

C. Cả hai ý trên

Câu 15. Ngô Quyền đã làm gì để đánh giặc

A. Cắm cọc gỗ đầu nhọn xuống nơi hiểm yếu ở sông Bạch Đằng, lợi dụng thủy triểu lên rồi nhử giặc vào bãi cọc

B. Nhử giặc vào sâu trong đất liền rồi đánh

C. Cả hai đều đúng

Câu 16.  Ngô Quyền trị vì đất nước bao nhiêu năm

A. 5 năm

B. 6 năm

C. 7 năm

Câu 17.  Lê Hoàn lên ngôi vua trong hoàn cảnh nào?

A. Đinh Liễn và Đinh Tiên Hoàng bị ám hại, nhà Tống xâm lược nước ta

B. Lê Hoàn đã đánh bại 12 sứ quân

B. Lê Hoàn giết hại Đinh Tiên Hoàng để lên ngôi vua

Câu 18. Lê Hoàn lên ngôi vua lấy tên gọi là gì?

A. Lê Đại Hành

B. Lê Long Đĩnh

C. Lê Thánh Tông

Câu 19. Triều đại nhà Lý bắt đầu từ năm nào?

A. 1005

B.1009

C. 1010

Câu 20. Lý Thái Tổ dời đô về Đại La vào thời gian nào?

A. 1005

B. 1009

C. 1010

Câu 21. Nhà Tống xâm lược nước ta lần thứ hai vào thời gian nào?

A. 1068

B. 1075

C. 981

Câu 22. Kết quả của cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai?

A. Thất bại

B. Thắng lợi

C. Thắng lợi hoàn toàn

Câu 23. Nhà trần được thành lập vào năm nào?

A. Đầu năm 1226

B. Giữa năm 1226

C. Cuối năm 1226

Câu 24. Dưới thời nhà Trần thì nước ta được chia thành bao nhiêu lộ?

A. 10 lộ

B. 11 Lộ

C. 12 lộ

Câu 25 Nhà Trần đã làm gì để củng cố xây dựng đất nước

A. Xây dựng lực lượng quân đội, tăng gia sản xuất

B. Đặt lại đê điều, mở rộng đồn điền

C. Cả hai ý trên

Câu 26. Nhà Trần đã lập ra " Hà đê sứ" để làm gì?

A. Đê chống lũ lụt

B. Để chống hạn hán

C. Để trông coi việc đắp đê và bảo vệ đê

Câu 27. Tình hình nước ta cuối thời Trần

A. Vua quan ăn chơi sa đọa, nhân dân bị bóc lột tàn tệ

B. Vua quan chăm lo cho dân, kinh tế phát triển

C. Quân Minh xâm lược và bóc lột nhân dân

Câu 28. Do đâu mà nhà Hồ không chống nổi quân Minh xâm lược

A. Do không đoàn kết toàn dân để kháng chiến mà chỉ dựa vào quân đội

B. Do quân Minh quá mạnh

C. Do thiếu tiền và binh lính

Câu 29. Ai là người lãnh đạo nghĩa quân Lam sơn chống lại quân Minh

A. hỒ Quý Ly

B. Lê Đại Hành

C. Lê Lợi

Câu 30. Vì sao Lê lợi chọn ải Chi Lăng làm trận địa đánh địch

A. Vì ải Chi lăng là vùng núi rộng có nhiều vàng bạc thích hợp cho quân ta tập trung và dự trữ lương thực

B. Vì ải Chi Lăng là vùng núi rất cao và cách xa nơi quân địch đóng quân nên quân địch không tìm đến được

C. Vì ải Chi Lăng là vùng núi hiểm trở đường nhỏ hẹp,rừng cây um tùm, thích hợp cho quân ta mai phục

Câu 31. Lê Lợi lên ngôi vua vào năm nào?

A. 1428

B. 1248

C. 1482

Câu 32. Bản đồ đầu tiên của nước ta có tên là gì?

A. Bản đồ Việt Nam

b. Bản đồ Hồng đức

C. Bản đồ Đại Việt

Câu 33. Nội dung cơ bản của Bộ Luật Hồng đức là gì?

A. Khuyến khích phát triển kinh tế

B. Bảo vệ quyền lợi của vua

C. Cả hai

Câu 34. Nhà Hậu Lê làm gì để phát triển giáo dục

A. Mở trường đón nhận cả con em thường dân

B. Mở trường công bên cạnh các lớp học tư của thầy đồ

C. Cả hai 

Câu 35 Kỳ thi Hương được tổ chức mấy năm một lần

A. 1 năm

B. 2 năm

C. 3 năm

Câu 36. Cuộc chiến giữa Nam Triều và Bắc Triều kéo dài bao nhiêu năm

A. hơn 200 năm

B. Hơn 50 năm

C. Hơn 60 năm

Câu 37. Cuộc xung đột giữa các tập đoàn phong kiến gây ra những hậu quả gì?

A. Đất nước bị chia cắt, nhân dân khổ cực

B. Kinh tế không phát triển

C. Cả hai đều đúng

Câu 38.  Nhân dân khai kẩn đất hoang để làm gì?

A. Để chống quân xâm lược

B. Để làm đường giao thông

C. Để tạo dựng cuộc sống no, hanh phúc

Câu 39. Ai là người lãnh đạo nghĩa quân Tây sơn

A. Nguyễn Nhạc

B. Nguyễn Huệ

C. Nguyễn lữ

Câu 40.  sau khi lên ngôi vua thì Nguyễn Ánh chọn kinh đô ở đâu?

A. Huế

B. Thăng Long

C. Hoa lư

Câu 41. Nhà Nguyễn trải qua bao nhiêu đời vua

A. 2

B. 4

C. 6

Câu 42 Nhà nguyễn ra đời trong hoàn cảnh nào?

A. Vua Quang trung nhường ngôi cho Nguyễn Bính

B. nguyễn Ánh lật đổ triều Tây sơn

C. Nguyễn Ánh đánh bại quân Thanh

Câu 43. Vì sao Quang Trung lại đề cao chữ Nôm

A. Vì chữ nôm dễ hơn chữ hán

B. Vì chữ nôm xuất phát từ quê hương của Quang Trung

C. vì Quang Trung mốn bảo tồn và phát triển chữ viết của dân tộc

Câu 44. Quang Trung kéo quân ra bắc tiêu diệt quân Thanh và thống nhất đất nước năm?

A. Đầu năm 1788

B. Cuối năm 1788

C. Đầu năm 1789

Câu 45. Thành Thị nào là thành phố lớn nhất đàng trong

A. Hội AN

B, Thăng Long

C. PHố hiến

Câu 46. Công cuộc khai khẩn đất hoang ở đàng trong diễn ra thời gian nào

A. Đầu thế kỷ XVI

B. Giữa thế kỷ XVI

C. Cuối thế kỷ XVI

Câu 47. Cuộc xung đột giữa các tập toàn phong kiến gây hậu quả gì

A. Đất nước bị chia cắt,

B. kinh tế không phát triển

C. Cả hai ý trên

Câu 48. Nội dung học tập và thi cử ở thời hậu lê là gì?

A. nho giáo

B. phật giáo

C. thiên chúa giáo

Câu 49. Ở thời Hậu Lê nền văn học viết bằng chữ nào được ưu tiên

A. Hán

B. Nôm

C. quốc ngữ

Câu 50. Ai là người đã mô tả" Đất kinh thành người nhiều, nhà ở san sát, thường hay có hỏa hoạn"

A. nhà buôn người Anh

B. Phạm Đình Hổ

C. Người TQ

 

3. Vai trò của việc học lịch sử là gì? 

" Dân ta phải biết sử ta" đây có lẽ là câu nói quen thuộc đối với mỗi người dân Việt Nam. Việc học lịch sử được coi trọng trong nền giáo dục của nước nhà. Người Việt Nam thì không thể nào không biết lịch sử của nước Việt Nam. Vậy việc học lịch sử có vai trò như thế nào?

- Thứ nhất là có thể hiểu kiến thức lịch sử và có thể hoàn thành các kỳ thi có liên quan đến lịch sử

- Thứ hai đó là biết và có thể phát huy các truyền thống quý báu của ông cha ta, yêu nước, giữ nước và bảo vệ thành quả của cuộc cách mạng của dân tộc. 

- Thứ tư là thể hiện lên tinh thần yêu nước của mỗi cá nhân. Học lịch sử chính là học và biết về những giá trị truyền thống văn hóa tốt đẹp. Giúp chúng ta có thể xây dựng một tình yêu nước và tinh thần bảo vệ đất nước một cách mạnh mẽ. 

- Đây cũng là cách chúng ta thể hiện lòng biết ơn đối với những người đi trước, những người đã luôn sẵn sàng hi sinh để cho chúng ta có một cuộc sống đầy đủ hòa bình và phát triển như ngày nay. Chúng ta không thể nào được phép quên đi những sự hi sinh cao cả đó, sự hi sinh mà thế hệ đi trước ta phải đánh đổi bằng cả máu thịt. 

 - Có lẽ thì iá trị lớn nhất của giáo dục lịch sử là giúp chúng ta rút ra những bài học kinh nghiệm từ quá khứ và giáo dục cho thế hệ trẻ biết rõ cội nguồn gia đình, dòng họ, quê hương, đất nước, biết quý trọng những giá trị của lịch sử để kế thừa và phát huy các giá trị đó cho hiện tại và tương lai. Nói cách khác, Lịch sử giữ vai trò chủ đạo trong việc giáo dục chính trị, tư tưởng đối với thế hệ trẻ; giáo dục lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, truyền thống văn hóa, lịch sử; bồi dưỡng năng lực tư duy, hành động, thái độ ứng xử đúng đắn trong đời sống xã hội; từ đó hình thành những phẩm chất của công dân Việt Nam, công dân toàn cầu trong xu thế phát triển của thời đại.

Trên đây là toàn bộ những nội dung mà chúng tôi muốn cung cấp cho các bạn, nếu các bạn còn có những câu hỏi thắc mắc khác có liên quan thì có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại của tổng đài 19006162 hoặc địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn để được giải đáp