Ăn cay nuốt đắng nghĩa là cố chịu đựng sự cay đắng, khổ sở, nhục nhã, nén nỗi uất ức, không kêu ca, oán thán.

Ví dụ: "Thù này là, thù khống đội trời chung, Cóc tôi khắc cốt ghi tâm, ăn cay nuốt đắng mà ghi nhớ trong lòng. Từ nay, Cóc tôi quyết coi những quân mõm vuông đuổi ngắn kia là kẻ thù số một". (Tô hoài, Chuột thành phố).