(Chực: chờ, đợi).

Ăn chực nằm chờ có nghĩa là chờ chực lâu ở một nơi nào đó để làm một việc gì với tâm trạng sốt ruột, khó chịu.

Ví dụ: "Cả những người ở đâu đến, mấy hôm ăn chực năm chờ đón vua, bây giờ nghe tiếng trưởng thôn Pàng kêu mới như sực tỉnh cơn thảng thốt". (Tô Hoài, Miền Tây).

"Chỉ vì nghe lời thằng cả viết trong thư hồi trước nên lão mới ăn chực năm chờ thế này". (Tạp chí Văn nghệ quân đội, số 2-1980).

"Nhưng khi nhận tiền thì phải đi năm lần bảy lượt, ăn chực nằm chờ, hẹn nay hẹn mai". (Báo Đại đoàn kết, số 44-1979).

"Vì quá xót xa với đồng ruộng, mỗi lần úng hạn, không quản đường xa, một số xã viên cùng nhau, lên ngân hàng tính ăn chực nằm chờ, yêu cầu tìm cho chứng từ gốc". (Báo Nhân dân 12-11-1976).

"Thế rồi ngày một ngày hai, ăn chực nằm chờ, Long cứ thấy ngày giờ dài dằng dặc". (Vũ Trọng Phụng, Giông tố).