Ăn đậu ở nhờ nghĩa là sống nhờ gửi, tạm bợ ở nhà người khác hoặc trên đất người khác.

Ví dụ: "Trông cô ăn đậu ở nhà tôi không đành lòng - Thì cô nghe tôi, xin với ông bà cho cô về..." (Chu Văn, Bão biển).

"Thật khổ! Túng đói phải trôi dạt ra đi, rồi lại chiến tranh xua đuổi... ăn đậu ở nhờ đất người, lòng cứ đau như cắt". (Hồ Phương, Xóm mới).