Ăn đời ở kiếp có nghĩa là:

1. Ăn ở với nhau suốt đời (thường chỉ quan hệ vợ chồng).

Ví dụ: "Người ta cố hợp nhau thì mới ăn đời ở kiếp được. Có phải bạ ai cũng lấy làm chồng được đâu" (Nguyễn Khải, Xung đột).

2. Sống cố định ở một nơi lâu dài suốt cả cuộc đời.

Ví dụ: "Tất cả được bàn tay anh Hồi giữ gìn sửa sang rất chu đáo sạch sẽ ngăn nắp và ấm cúng, và như một cơ ngơi anh sẽ ăn đời ở kiếp vậy". (Nguyễn Kiên, Đường ra trận).

"Hồi xưa người ta đạp cửa vô buồng rồi cũng ăn đời ở kiếp với nhau, con đàn cháu đống". (Phan Tứ, Mẫn và tôi).

"Người Mán, người Thổ đoàn kết sẽ ăn đời ở kiếp với nhau (Bàng Thúc Long, Đường sáng).

"Xem cái cách xây dựng cơ ngơi thì nó cũng muốn chí thú ăn đời ở kiếp tại đây đó chứ". (Báo Văn nghệ, số 598).

"Ai gả chồng cho con thì cũng muốn vợ chồng nó ăn đời ở kiếp với nhau..." (Mạnh Phú Tư, Sống nhờ)