(Áo bào: áo dài, tay rộng, người đàn ông quý tộc hoặc người giầu sang ngày xưa thường mặc, nhất là những dịp hội hè).

Áo bào gặp ngày hội ví thứ của quý được đưa dùng rất đúng dịp, rất phù hợp.

Ví dụ: "Thật là áo bào gặp ngày hội. Em vừa sắm chiếc xe máy lại được đi hộ tống các khách quý đi tham quan thủ đô".