1. Áp dụng pháp luật đất đai trong hoạt đồng nghề luật sư là gì?

Áp dụng pháp luật đất đai trong hoạt động nghề luật sư chính là việc luật sư nghiên cứu, phân tích và vận dụng các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành để đưa ra phương án, tư vấn pháp luật, tham gia thương lượng, hòa giải, tranh tungj bảo vệ quyền lợi của khách hàng khi phát sinh mâu thuẫn trong quan hệ đất đai. 

Áp dụng pháp luật đất đai trong nghề luật sư góp phần bảo vệ quyền cơ bản của công dân trong mọi lĩnh vực hướng đến xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.

2. Đặc thù của nghề Luật sư trong áp dụng pháp luật đất đai để giải quyết tranh chấp đất đai

Luật sư khi áp dụng pháp luật cần thấu hiểu và phân biệt được giữa thực hiện pháp luật, áp dụng pháp luật hay sử dụng pháp luật. Pháp luật trở thành công cụ, phương tiện, chuẩn mực hay tiêu chí, cơ sở pháp lý bapr vệ quyền và lợi ích của khách hàng... Tiếp cận, xem xét quan hệ pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luật từ thực tiễn không chỉ bảo dảm cho quá trình nghiên cứu lập luận của luật sư có tính khái quát cao và toàn diện, mà còn cho phép lựa chọn giải pháp hoàn thiện cách giải quyết cụ thể có hiệu quả và phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn.

Trong thực tế, rất nhiều tranh chấp đất đai, nhiều quan hệ pháp luật đan xen chịu sự ảnh hưởng, tác động nhiều chiều của các yếu tố ngoại vi nên trong quá trình áp dụng pháp luật đất đai để giải quyết vụ viecj Luật sư phải linh hoạt, chuyển hóa và nhận diện được giá trị thật tồn tại trong quan hệ tranh chấp, xung đột đã và đang diễn ra.

Thứ nhất, luật sư là người áp dụng pháp luật trong haotj động giải quyết tranh chấp đất đai. Luật sư cần nhận thấy việc áp dụn pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng. Từ đó gieo vào lòng người lẽ công bằng, tính nhân đạo, pháp luật vì con người, cho con người, đồng thời tôn trọng quyền con người trong thực tiễn cuộc sống.

Thứ hai, Luật sư phải đáp ứng các tiêu chuẩn, yêu cầu về trình độ chuyên môn và phẩm chất đạo đức khi hành nghề. 

Thứ ba, luật sư cần áp dụng pháp luật để có thể bảo vẹ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng khi tham gia vào cụ việc giải quyết tranh chấp đất đai.

3. Đặc thù áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai

Áp dụng pháp luật đất đai trong quá trình hành nghề luật sư là việc luật sư có thể đem đến cho khách hàng những lời tư vấn pháp luật, những lời khuyên vô tư, không chịu ảnh hưởng, áp lực từ bên thứ ba về việc vận dụng các văn bản quy phạm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh những tranh chấp đất đai trong đời sống.

Luật sư áp dụng pháp luật đất đai cần phải nắm rõ nội dung của văn bản quy phạm pháp luật được áp dụng trong từng giai đoạn lịch sử cụ thể. Thông qua đó, luật sư có thể sử dụng văn bản nào có lợi cho thân chủ, hạn chế những xung đột tiềm ẩn phát sinh.

Thứ nhất, khi áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai được thể hiện tư tưởng, quan điểm của Luật sư xuyên suốt trong quá trình giải quyết vụ việc.

Thứ hai, Luật sư phải xác định, nắm chắc nguồn gốc, lịch sử của đất đai, quyền sử dụng đất, bất động sản.

Thứ ba, khi giải quyết tranh chấp đất đai, luật sư không chỉ giải quyết một mối quan hệ mà đôi khi cần phải cân nhắc, giải quyết nhiều mối quan hệ đan xen.

Thứ tư, tùy thuộc vào mỗi loại tranh chấp, xung đột mà luật sư phải lựa chọn đường lối giải quyết có những khác biệt mang tính chất đặc thù, được điều chỉnh bởi nhiều quy phạm có liên quan đối với pháp luật đất đai.

Thứ năm, khi giải quyết những bất đồng, xung đột quyền lợi tham gia của các chủ thể tranh chấp thì việc giải quyết tranh chấp theo thủ tục hòa giải, hành chính hay tố tụng còn tùy thuộc vào ý chí của từng chủ thể, tính chất, loại quan hệ tranh chấp và phụ thuộc vào các giấy tờ mà đương sự có được liên quan đến tài sản, diện tích đất đai đang có tranh chấp, xung đột.

4. Một số rủi ro, khó khăn đối với luật sư trong quá trình áp dụng pháp luật để giải quyết tranh chấp đât đai

4.1. Không cập nhật kịp thời văn bản pháp luật

Việc áp dụng pháp luật đất đai với số lượng văn bản quy phạm pháp luật lớn nên việc rủi ro trong quá trình áp dụng gây nhiều khó khăn cho hoạt động của luật sư.

4.2. Khách hàng mất lòng tin vào luật sư khi đang triển khai vụ việc

Trên thực tế, có vụ việc luật sư kiếm tiền từ cả hai bên tranh chấp và đưa ra những lời tư vấn thiếu khách quan. Rủi ro mất lòng tin từ khách hàng sẽ dẫn đến hệ quả là không nhận được hết thù lao mà luật sư/công ty đã thỏa thuận với khách hàng khi ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn. Trong trường hợp này, nếu những hồ sơ, tài liệu mà luật sư đang nắm giữ của khách hàng không có giá trị và ít quan trong thì việc yêu cầu khách hàng thanh toán khoản thù lao còn lại là rất khó khăn và gần như bất khả thi.

4.3. Mất khách hàng và mất uy tín nghề nghiệp của luật sư

Khi tiếp nhận vụ việc, nếu luật sư không nghiên cứu và kiểm tra cẩn thận các tình tiết vụ việc thì nhiều khả năng luật sư sẽ gặp rủi ro khi triển khai công việc mới phát hiện ra có mâu thuẫn nội tại về lợi ích. Và khi khách hàng phát hiện được những khiếm khuyết những hạn chế ảnh hưởng tới việc ra quyết định hoặc có những lời tư vấn bất lợi cho mình thì thường không trao đổi trực tiếp với luật sư mà lại lựa chọn phương án khác giải quyết, từ bỏ việc tư vấn từ luật sư. Thực trạng này sẽ dẫn đến mất khách hàng và khiến uy tín của nghề nghiệp luật sư bị giảm sút.

4.4. Luật sư bị thu hồi chứng chỉ hành nghề, cấm hành nghề

Khoản 1 Điều 9 Luật luật sư 2006 sửa đổi 2012 quy định rõ các hành vi nghiêm cấm đối với luật sư đó là:

- Cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng có quyền lợi đối lập nhau trong cùng vụ án hình sự, vụ án dân sự, vụ án hành chính, việc dân sự, các việc khác theo quy định của pháp luật;

- Cố ý cung cấp hoặc hướng dẫn khách hàng cung cấp tài liệu, vật chứng giả, sai sự thật; xúi giục người bị tạm giữ, bị can, bị cáo, đương sự khai sai sự thật hoặc xúi giục khách hàng khiếu nại, tố cáo, khiếu kiện trái pháp luật;

- Tiết lộ thông tin về vụ, việc, về khách hàng mà mình biết được trong khi hành nghề, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác;

- Sách nhiễu, lừa dối khách hàng;

- Nhận, đòi hỏi thêm bất kỳ một khoản tiền, lợi ích nào khác từ khách hàng ngoài khoản thù lao và chi phí đã thỏa thuận với khách hàng trong hợp đồng dịch vụ pháp lý;

- Móc nối, quan hệ với người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, cán bộ, công chức, viên chức khác để làm trái quy định của pháp luật trong việc giải quyết vụ, việc;

- Lợi dụng việc hành nghề luật sư, danh nghĩa luật sư để gây ảnh hưởng xấu đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân;

- Nhận, đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích khác khi thực hiện trợ giúp pháp lý cho các khách hàng thuộc đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật; từ chối vụ, việc đã đảm nhận theo yêu cầu của tổ chức trợ giúp pháp lý, của các cơ quan tiến hành tố tụng, trừ trường hợp bất khả kháng hoặc theo quy định của pháp luật;

- Có lời lẽ, hành vi xúc phạm cá nhân, cơ quan, tổ chức trong quá trình tham gia tố tụng;

- Tự mình hoặc giúp khách hàng thực hiện những hành vi trái pháp luật nhằm trì hoãn, kéo dài thời gian hoặc gây khó khăn, cản trở hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng và các cơ quan nhà nước khác.

Rất nhiều luật sư khi bước vào nghề sẽ không lường trước dược một số rủi ro đang chờ đón họ. Nếu luật sư vi phạm pháp luật thì hậu quả nghiêm trọng nhất có thể dẫn đến thân bại, danh liệt.

Khách hàng có thể kiện ngược lại luật sư nếu việc áp dụng pháp luật của luật sư không đúng với pháp luật hiện hành, gây thiệt hại cho khách hàng. Hậu quả nặng nề đối với luật sư không chỉ bồi thường thiệt hại cho khách hàng mà có thể bị thu hồi chứng chỉ hành nghề, cấm hành nghề do đã vi phạm pháp luật hoặc vi phạm đạo đức nghề nghiệp. 

Tranh chấp đất đai là một trong các loại tranh chấp dân sự phổ biến và phức tạp trong thực tiễn. Bài chia sẻ là một số lưu ý nhỏ dành cho những sinh viên ngành luật, học viên đào tạo luật sư tại học viện tư pháp trên con đường hành nghề luật sư trong tương lai. Với sự phổ biến của loại tranh chấp này, trong quá trình hành nghề nếu như bạn không chọn chuyên tâm về lĩnh vực đất đai thì xác xuất khách hàng tìm đến bạn yêu cầu tư vấn bảo vệ quyền lợi trong các vụ tranh chấp đất đai không phải là nhỏ. Pháp luật về đất đai ở nước ta ngày một hoàn thiện, tuy sự chồng chéo mâu thuẫn không còn tồn tại nhiều, song với số lượng lớn văn bản pháp lý, cũng như sự khác biệt về chính sách pháp luật đất đai qua các thời kỳ cũng đủ làm khó luật sư mới vào nghề khi tiếp cận áp dụng pháp luật để giải quyết vụ tranh chấp, bảo vệ quyền lợi một cách tốt nhất cho khách hàng trên cơ sở nghiên cứu và áp dụng pháp luật.

Hy vọng bài viết sẽ có những thông tin hữu ích đối với bạn đọc. 

Bạn đọc có vướng mắc pháp lý nào cần hỗ trợ vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 1900.6162 để được trao đổi trực tiếp với luật sư, nhận giải đáp nhanh chóng, chính xác. Trường hợp sự việc cần tư vấn phức tạp có kèm theo hồ sơ tài liệu quý khách vui lòng lựa chọn hình thức tư vấn qua thư bằng việc gửi yêu cầu tư vấn qua Email: [email protected],inhkhue.vn để được luật sư tiếp nhận, nghiên cứu và phản hồi bằng văn bản cụ thể, rõ ràng. Rất mong nhận được sự hợp tác!

Luật Minh Khuê (Sưu tầm và biên soạn)