Bản chào cước phí vận chuyển (Freight quotation) là văn bản do hãng tàu chuyên tuyến hay Công hội tàu chuyên tuyến gửi, thể hiện tiền cước của lô hàng hoặc cho biết đơn giá cước cho một loại hàng nào đó. Văn bản loại này cũng có thể không phải dành cho một lô hàng cụ thể mà chỉ là bản báo giá cước để tham khảo; ví dụ như muốn biết giá cước vận chuyển để nghiên cứu, dự báo thị trường; hoặc như, người gửi hàng đã có hàng cần vận chuyển, nên yêu cầu hãng tàu báo giá cụ thể để xem xét, hãng tàu sẽ tính toán và gửi bản tính cước đó; hoặc có khi chủ hàng dự định bán một lô hàng nên cần có giá cước để tính toán xem có bán hàng được không theo điều kiện giá hàng bao gồm cước phí vận chuyển.