Bản lược khai có ghi cước phí (Freight manifest) là bản lược khai hàng hóa có ghi chi tiết tiền cước vận chuyển của lô hàng (ngoài những chi tiết thông thường như tên hàng, số lượng, trọng lượng, tên cảng nhận hàng, cảng trả hàng, tên người giao hàng, người nhận hàng...). Một số nước nhập khẩu hàng hóa yêu cầu phải có “bản lược khai” loại này.

Bản lược khai có ghi cước phí (Freighted manifest) là thuật ngữ này còn được gọi là “freight manifest”.