1. Cơ sở pháp lý quy định về tổ chức Hội nghị công chức viên chức người lao động?

Cơ sở pháp lý quy định về tổ chức Hội nghị công chức viên chức người lao động được quy định tại Điều 13 Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 1979/QĐ-BHXH năm 2023.

Cơ sở pháp lý quy định về tổ chức Hội nghị công chức viên chức người lao động được quy định tại nhiều văn bản pháp luật khác nhau, bao gồm:

- Hiến pháp năm 2013:

+ Quy định về quyền tham gia quản lý nhà nước của công dân.

+ Quy định về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do xuất bản.

+ Quy định về quyền tham gia tổ chức và hoạt động của các đoàn thể.

- Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở 2022:

+  Quy định về nguyên tắc thực hiện dân chủ ở cơ sở.

+  Quy định về nội dung thực hiện dân chủ ở cơ sở.

+ Quy định về tổ chức Hội nghị công chức viên chức người lao động

+ Quy định về nội dung thảo luận tại Hội nghị công chức viên chức người lao động

+ Quy định về cách thức tổ chức Hội nghị công chức viên chức người lao động

 

2. Tần suất tổ chức hội nghị công chức viên chức người lao động

Căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 1979/QĐ-BHXH năm 2023 thực hiện như sau:

- Hội nghị công chức, viên chức, người lao động do Tổng Giám đốc chủ trì và phối hợp với Công đoàn cơ quan tổ chức.

Hội nghị này được tổ chức định kỳ mỗi năm một lần sau khi kết thúc năm công tác của cơ quan, nhưng không chậm hơn 03 tháng của năm công tác tiếp theo. Việc tổ chức do Tổng Giám đốc quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Công đoàn cơ quan.

- Hội nghị công chức, viên chức, người lao động cũng có thể được tổ chức bất thường khi có đề xuất từ các đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 12 Quy chế này.

Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên hội nghị công chức viên chức người lao động được tổ chức định kỳ mỗi năm một lần.

Hội nghị công chức viên chức người lao động có thể được tổ chức bất thường khi có đề xuất của Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan, Tổng Giám đốc hoặc khi có ít nhất một phần ba tổng số công chức, viên chức, người lao động của cơ quan cùng đề nghị.

3. Quy định cụ thể về tổ chức hội nghị công chức viên chức người lao động

- Thành phần tham dự hội nghị công chức, viên chức, người lao động bao gồm:

+ Tổng Giám đốc cùng với Công đoàn cơ quan quyết định thành phần tham dự hội nghị là toàn thể công chức, viên chức, người lao động hoặc đại biểu công chức, viên chức, người lao động phù hợp với đặc điểm tình hình của cơ quan;

+ Hội nghị được coi là hợp lệ khi có ít nhất hai phần ba tổng số công chức, viên chức, người lao động của cơ quan hoặc ít nhất hai phần ba tổng số đại biểu được triệu tập có mặt. Nghị quyết và quyết định của hội nghị được thông qua khi có trên 50% tổng số người dự hội nghị tán thành và nội dung không trái với quy định của pháp luật, phù hợp với đạo đức xã hội;

+ Khi tổ chức hội nghị, có thể mời thủ trưởng đơn vị và đại diện Ban Chấp hành Công đoàn của đơn vị sự nghiệp trực thuộc nếu thấy cần thiết.

- Nội dung của hội nghị công chức, viên chức, người lao động bao gồm:

+ Kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan;

+ Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị công chức, viên chức, người lao động trước đó và các quy định về thực hiện dân chủ tại cơ quan;

+ Đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của Tổng Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch công tác hàng năm;

+ Tổng kết phong trào thi đua, xét khen thưởng và bàn bạc, thống nhất nội dung thi đua năm tiếp theo; thống nhất nội dung giao ước thi đua;

+ Thảo luận và quyết định các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 12 Quy chế này;

+ Thực hiện các nội dung về công khai thông tin; lấy ý kiến của công chức, viên chức, người lao động về những nội dung quy định tại khoản 1 Điều 15 của Quy chế này;

+ Thực hiện các công việc khác theo quyết định của hội nghị.

- Trình tự tổ chức hội nghị công chức, viên chức, người lao động được thực hiện như sau:

+ Tổng Giám đốc trình bày báo cáo về kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của Tổng Giám đốc trong việc thực hiện kế hoạch công tác hàng năm;

+ Đại diện Công đoàn cơ quan báo cáo về việc kiểm điểm thực hiện nghị quyết hội nghị công chức, viên chức, người lao động trước đó và các quy định về thực hiện dân chủ tại cơ quan; kết quả giám sát, hỗ trợ công chức, viên chức, người lao động thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị;

+ Công chức, viên chức, người lao động tham dự hội nghị thảo luận, tham gia ý kiến, đề xuất, kiến nghị (nếu có);

+ Tổng Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn cơ quan tiếp thu, giải đáp thắc mắc, kiến nghị của công chức, viên chức, người lao động đối với các nội dung thuộc thẩm quyền; bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan; các biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tiếp theo của cơ quan;

+ Đại diện Ban Thanh tra nhân dân trình bày báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trong năm và chương trình công tác năm tiếp theo;

+ Hội nghị quyết định các nội dung được đề ra;

+ Tổ chức khen thưởng cá nhân, đơn vị có thành tích trong công tác, phát động phong trào thi đua (nếu có);

+ Ký kết giao ước thi đua giữa Tổng Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan;

+ Thông qua nghị quyết hội nghị.

Lưu ý:

- Cần đảm bảo bầu không khí trang trọng, nghiêm túc và đúng quy định trong suốt quá trình diễn ra Hội nghị.

- Ban tổ chức hội nghị cần theo dõi sát sao tiến độ Hội nghị và điều chỉnh linh hoạt khi cần thiết.

- Sau khi bế mạc hội nghị, cần tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của hội nghị một cách hiệu quả.

- Nghị quyết hội nghị công chức viên chức người lao động được thông qua tại Hội nghị và có hiệu lực thực thi ngay sau khi được thông qua.

- Ban tổ chức hội nghị có trách nhiệm thông báo nội dung nghị quyết hội nghị đến toàn thểcông chức viên chức người lao động  và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị một cách hiệu quả.

Hội nghị công chức viên chức người lao động là dịp quan trọng để đánh giá kết quả, đề ra phương hướng và giải pháp cho hoạt động của cơ quan, đơn vị, đồng thời là cơ hội để công chức viên chức người lao động  được tham gia ý kiến, đóng góp vào việc xây dựng và phát triển chung. Do vậy, cần tổ chức Hội nghị một cách chu đáo, hiệu quả để đạt được mục đích đề ra.

Xem thêm: Mẫu đơn từ chối khám nghiệm tử thi và Thủ tục từ chối khám nghiệm

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Bao nhiêu năm tổ chức một lần Hội nghị công chức viên chức người lao động? mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất!