1. Bị trĩ khi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự sẽ được xếp vào loại mấy?

Căn cứ vào Điều  Thông tư liên tịch 105/2023/TT-BQP quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự do  Bộ Quốc phòng ban hành như sau:

Phân loại sức khỏe nghĩa vụ quân sự thực hiện:

 Tiêu chuẩn phân loại sức khỏe

- Tiêu chuẩn phân loại theo thể lực thực hiện theo quy định.

- Tiêu chuẩn phân loại theo bệnh tật và các vấn đề sức khỏe thực hiện theo quy định.

Phương pháp phân loại sức khỏe

- Phương pháp cho điểm: Mỗi chỉ tiêu, sau khi khám được cho điểm chẵn từ 1 - 6 vào cột “Điểm”, cụ thể:

+ Điểm 1: Chỉ tình trạng sức khỏe rất tốt;

+ Điểm 2: Chỉ tình trạng sức khỏe tốt

+ Điểm 3: Chỉ tình trạng sức khỏe khá;

+  Điểm 4: Chỉ tình trạng sức khỏe trung bình;

+ Điểm 5: Chỉ tình trạng sức khỏe kém;

+ Điểm 6: Chỉ tình trạng sức khỏe rất kém.

- Phương pháp phân loại sức khỏe

Căn cứ số điểm cho các chỉ tiêu khi khám để phân loại sức khỏe, cụ thể như sau:

+ Loại 1: Tất cả các chỉ tiêu đều đạt điểm 1;

+ Loại 2: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 2;

+ Loại 3: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 3;

+ Loại 4: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 4;

+ Loại 5: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 5;

+ Loại 6: Có ít nhất 1 chỉ tiêu bị điểm 6.

Cách ghi phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự

- Thành viên Hội đồng sau khi khám mỗi chuyên khoa, ghi điểm nội dung khám vào cột “Điểm”; ghi tóm tắt lý do cho số điểm đó ở cột “Lý do”; ký và ghi rõ họ tên ở cột “Ký”;

- Chủ tịch Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự căn cứ vào điểm tại từng chỉ tiêu để kết luận phân loại sức khỏe, ghi bằng số và chữ (phần bằng chữ trong ngoặc đơn) ở “Phần kết luận”.

Trường hợp đang mắc bệnh cấp tính, bệnh có thể thuyên giảm hay tăng lên sau một thời gian hoặc sau điều trị, thì điểm đó phải kèm theo chữ “T” bên cạnh (nghĩa là “tạm thời”). Người khám phải ghi tóm tắt bằng tiếng Việt tên bệnh bên cạnh (có thể ghi bằng danh từ quốc tế giữa hai ngoặc đơn). Khi kết luận, nếu chữ “T” ở chỉ tiêu có điểm lớn nhất, phải viết chữ “T” vào phần phân loại sức khỏe; Trường hợp nghi ngờ chưa cho điểm hoặc chưa kết luận được, Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự gửi công dân tới khám chuyên khoa tại cơ sở y tế khác để có kết luận chính xác. Thời gian tối đa 10 ngày phải có kết luận và chỉ thực hiện trong trường hợp cần thiết;

Những trường hợp phiếu sức khỏe có ghi chữ “T”, Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự có trách nhiệm hướng dẫn công dân đến cơ sở y tế để điều trị; Trường hợp công dân mắc bệnh tật chưa được phân loại, thì Hội đồng khám sức khỏe đánh giá đầy đủ, toàn diện chức năng cơ quan bị bệnh tật, mức độ ảnh hưởng đến khả năng luyện tập quân sự, lao động, sinh hoạt, tiên lượng mức độ tiến triển bệnh, tật để kết luận phân loại sức khỏe.

Căn cứ vào STT 86 Bảng số 2 Phụ lục I Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 105/2023/TT-BQP quy định về bệnh trĩ như sau:

86

Trĩ:

 

 

- Trĩ ngoại:

 

 

+ 1 búi kích thước dưới 0,5 cm

2

 

+ 1 búi kích thước từ 0,5 cm đến 1 cm

3

 

- Trĩ nội hoặc trĩ hỗn hợp 1 búi nhỏ dưới 0,5 cm

3

 

- Trĩ nội, trĩ ngoại, hoặc trĩ hỗn hợp nhiều búi (2 búi trở lên) kích thước từ 0,5 cm đến 1 cm

4

 

- Trĩ đã phẫu thuật tốt

3

 

- Trĩ nhiều búi, có búi to trên 1cm, búi trĩ lồi ra không tự co lên được

5T

 

- Trĩ đã thắt, nay có búi trĩ tái phát

5T

Do đó, người bị bệnh trĩ khi tham gia khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự sẽ được phân loại dựa trên tình trạng bệnh của mình. Theo đó, người này có thể được xếp vào một trong các loại sau đây:

- Loại 2: Nếu bệnh trĩ không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe và không gây ra những vấn đề lớn, có thể được xếp vào loại 2.

- Loại 3: Nếu bệnh trĩ gây ra những triệu chứng nặng hơn và đòi hỏi theo dõi và điều trị đều đặn, có thể được xếp vào loại 3.

- Loại 4: Nếu bệnh trĩ đã ở giai đoạn phức tạp và đòi hỏi can thiệp điều trị phức tạp, người bệnh có thể được xếp vào loại 4.

- Loại 5T: Trong trường hợp bệnh trĩ còn kèm theo các vấn đề khác, có thể được xếp vào loại 5T, trong đó chữ "T" thể hiện tình trạng bệnh có thể thuyên giảm hoặc tăng lên sau một thời gian hoặc sau điều trị.

 

2. Bị bệnh trĩ có được miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự không? 

Theo quy định của Bảng số 3 về Danh mục các bệnh miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự trong Thông tư 105/2023/TT-BQP quy định là những bệnh thuộc diện miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự, không nhận vào quân thường trực, gồm:

TT TÊN BỆNH Mã Bệnh ICD10
1 Tâm thần F20 đến F29
2 Động kinh G40
3 Bệnh Parkinson G20
4 Mù một mắt H54.4
5 Điếc H90
6 Di chứng do lao xương khớp B90.2
7 Di chứng do phong B92
8 Các bệnh lý ác tính (U ác, bệnh máu ác tính) C00 đến C97; D00 đến D09; D45 đến D47
9 Người nhiễm HIV B20 đến B24; Z21
10

Người khuyết tật mức độ đặc biệt nặng và nặng

 

 

3. Có phải tham gia nghĩa vụ quân sự khi bị bệnh trĩ? 

Theo khoản 3 Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP về tiêu chuẩn tuyển quân tham gia nghĩa vụ quân sự, quy định như sau:

- Tiêu chuẩn sức khỏe:

+ Sức khỏe loại 1, 2, 3: Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 105/2023/TT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

+ Tuyển chọn đặc biệt: Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

+ Các trường hợp không nhập ngũ: Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có các yếu tố sức khỏe sau:

  • Sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt, bao gồm cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ.
  • Các bệnh nghiện ma túy.
  • Nhiễm HlV, AIDS.

Điều này đảm bảo rằng chỉ những công dân có sức khỏe tốt và đáp ứng được các tiêu chuẩn sức khỏe quy định mới được chấp nhận tham gia nghĩa vụ quân sự. Các trường hợp yếu tố sức khỏe đặc biệt hoặc có các vấn đề nghiêm trọng sẽ không thể tham gia vào Quân đội.

Theo quy định trên thì sẽ tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định. Dựa trên các tiêu chí sức khỏe và tình trạng bệnh của người bị trĩ, Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự sẽ xếp loại tùy thuộc vào các yếu tố cụ thể. Cụ thể, người bị trĩ có thể được xếp vào các loại khác nhau như loại 2, 3, 4, 5T tùy thuộc vào mức độ và tình trạng của bệnh.

- Trĩ ngoại:

+ Một búi kích thước dưới 0,5 cm (sức khỏe loại 2).

+ Một búi kích thước từ 0,5 cm đến 1 cm (sức khỏe loại 3).

- Trĩ nội hoặc trĩ kết hợp 1 búi nhỏ dưới 0,5 cm (sức khỏe loại 3).

- Trĩ đã mổ tốt (sức khỏe loại 3).

Các trường hợp người bị bệnh trĩ có thể được hoãn gọi nhập ngũ nếu không đủ điều kiện về sức khỏe. Các trường hợp hoãn gọi nhập ngũ bao gồm:

- Trĩ nội, trĩ ngoại, hoặc trĩ kết hợp nhiều búi (2 búi trở lên) kích thước từ 0,5 cm đến 1 cm (sức khỏe loại 4).

- Trĩ nhiều búi, có búi to trên 1cm, búi trĩ lồi ra không tự co lên được (sức khỏe loại 5T).

- Trĩ đã thắt, nay có búi trĩ tái phát (sức khỏe loại 5T).

Điều này nhấn mạnh rằng tùy thuộc vào tình trạng cụ thể của bệnh và mức độ ảnh hưởng đến sức khỏe, người bị bệnh trĩ có thể được xếp vào các nhóm loại khác nhau khi thực hiện đánh giá sức khỏe cho nghĩa vụ quân sự.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự là gì?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.