1. Chỉ tiêu và điều kiện vào làm việc tại Bộ Giao thông vận tải

Điều kiện đăng ký dự tuyển thi công chức làm việc tại Bộ Giao thông vận tải bao gồm:

- Điều kiện đăng ký dự tuyển vào vị trí công chức mà bạn mô tả cho thấy một quy trình tuyển dụng chính thức và minh bạch, không phân biệt đối xử dựa trên các yếu tố như dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng, hay tôn giáo. Dưới đây là một số điểm chi tiết về điều kiện đăng ký: Ứng viên cần có quốc tịch Việt Nam để đủ điều kiện đăng ký. Độ tuổi: Ứng viên phải đạt từ 18 tuổi trở lên vào thời điểm đăng ký dự tuyển. Đơn dự tuyển và lý lịch rõ ràng: Ứng viên cần nộp đơn dự tuyển và cung cấp lý lịch cá nhân một cách chi tiết và rõ ràng. Văn bằng, chứng chỉ phù hợp: Ứng viên cần sở hữu văn bằng và chứng chỉ liên quan đến vị trí công chức mà họ đăng ký. Phẩm chất chính trị và đạo đức tốt: Ứng viên cần thể hiện rõ ràng các phẩm chất chính trị và đạo đức tích cực. Sức khỏe đủ để thực hiện nhiệm vụ: Ứng viên cần có sức khỏe đủ để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến vị trí công chức. Tuân thủ các điều kiện khác: Ứng viên cần tuân thủ mọi điều kiện khác được yêu cầu theo đúng yêu cầu của vị trí tuyển dụng. Quy định này nhấn mạnh sự công bằng và minh bạch trong quá trình tuyển dụng, đồng thời đảm bảo rằng các ứng viên được đánh giá dựa trên khả năng và phẩm chất cá nhân chính trị và đạo đức.

- Quy định về việc người từng làm công chức và bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc thể hiện sự cân nhắc về lịch sử làm việc và hành vi của ứng viên. Dưới đây là một số điểm chi tiết về điều kiện đăng ký dự tuyển cho những người từng làm công chức và có lịch sử kỷ luật buộc thôi việc: Thời gian chờ 12 tháng: Người từng làm công chức và bị buộc thôi việc có thể đăng ký dự tuyển vào các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước sau khi đã trôi qua thời kỳ 12 tháng tính từ ngày quyết định kỷ luật buộc thôi việc có hiệu lực. Cấm đăng ký nếu xử lý kỷ luật do tham nhũng, tham ô, vi phạm đạo đức công vụ: Tuy nhiên, nếu người này bị xử lý kỷ luật buộc thôi việc do tham nhũng, tham ô, hoặc vi phạm đạo đức công vụ, họ sẽ bị cấm đăng ký dự tuyển vào các cơ quan hoặc vị trí công tác liên quan đến nhiệm vụ, công vụ mà họ đã làm trước đó. Quy định này có mục tiêu nhằm đảm bảo rằng những người từng làm công chức và có lịch sử kỷ luật buộc thôi việc được xem xét chặt chẽ, đồng thời không tạo điều kiện cho những người có lịch sử tham nhũng, tham ô, hay vi phạm đạo đức công vụ quay lại làm công chức.

- Quy định về những trường hợp không được phép đăng ký dự tuyển có mục đích để bảo đảm rằng các ứng viên đáp ứng một số tiêu chí quan trọng liên quan đến cư trú, năng lực hành vi dân sự, trách nhiệm hình sự và trạng thái hành chính. Ứng viên phải có địa chỉ cư trú tại Việt Nam để đủ điều kiện đăng ký dự tuyển. Những người mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự không đủ điều kiện đăng ký dự tuyển. Bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự: Những người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành, hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự mà chưa được xóa án tích sẽ không được phép đăng ký. Bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc: Những người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc không đủ điều kiện đăng ký dự tuyển. Những quy định này giúp đảm bảo rằng những người đăng ký dự tuyển đáp ứng các tiêu chí quan trọng để tham gia vào các vị trí công chức một cách tích cực và có trách nhiệm.

2. Hình thức và nội dung thi tuyển công chức của Bộ Giao thông vận tải

Thi tuyển công chức được tổ chức theo hai vòng như sau:

- Vòng 1: Thi kiểm tra kiến thức và năng lực chung Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

Nội dung thi gồm hai phần với thời gian thi như sau: (1) Phần I: Kiến thức chung, bao gồm 60 câu hỏi về hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi là 60 phút. (2) Phần II: Ngoại ngữ, bao gồm 30 câu hỏi thi tiếng Anh. Thời gian thi là 30 phút. Trình độ thi theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam được quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, với các vị trí như Quan hệ quốc tế; Theo dõi hợp tác quốc tế về vận tải và Kiểm soát thủ tục hành chính thi tiếng Anh trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Đối với các vị trí khác (trừ Quan hệ quốc tế; Theo dõi hợp tác quốc tế về vận tải và Kiểm soát thủ tục hành chính), thi tiếng Anh trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

Miễn phần thi ngoại ngữ đối với những trường hợp có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển hoặc có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định. Kết quả thi vòng 1 được xác định dựa trên số câu trả lời đúng cho từng phần thi nêu trên. Nếu thí sinh trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho mỗi phần thi, họ sẽ được tiếp tục tham gia vòng 2. Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả thi vòng 1.

- Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành Hình thức thi: Phỏng vấn. Nội dung thi: Kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí công việc cần tuyển. Thời gian thi: Phỏng vấn kéo dài 30 phút (thí sinh có 15 phút chuẩn bị trước khi bắt đầu phỏng vấn). Thang điểm: 100 điểm. Không thực hiện phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2.

3. Hồ sơ dự thi tuyển công chức của Bộ Giao thông vận tải

Hồ sơ tuyển dụng phải được hoàn thiện trước khi ký quyết định tuyển dụng. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển được yêu cầu đến Bộ Giao thông vận tải để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng.

Hồ sơ này bao gồm: Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có), cũng phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp. Trong trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ tuyển dụng theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải có thẩm quyền sẽ ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng tuyển.

Đối với trường hợp người đăng ký dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia dự tuyển, Bộ Giao thông vận tải sẽ thông báo công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan và từ chối tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong các kì tuyển dụng tiếp theo.

Ngoài ra, quý bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết: Công tác thi đua khen thưởng ngành giao thông vận tải như thế nào? 

Nếu có bất cứ vấn đề pháp lý nào cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ tới bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua số điện thoại: 1900.6162 hoặc gửi yêu cầu qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng!