Tôi không đồng ý việc gia hạn và cũng không muốn nhờcửa hàng may hộ nữa. Số vải là tôi tự mua và cung cấp cho bên cửa hàng. Xin hỏi luật sư, nếu không may ở đó nữa tôi có được đền bù gì không?

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Dân sự của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự, gọi: 1900 6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Dân sự 2015

2. Luật sư tư vấn:

Điều 542 BLDS đưa ra khái niệm về hợp đồng gia công như sau:

Điều 542. Hợp đồng gia công

Hợp đồng gia công là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên nhận gia công thực hiện công việc để tạo ra sản phẩm theo yêu cầu của bên đặt gia công, bên đặt gia công nhận sản phẩm và trả tiền công”.

Trong tình huống của bạn là bạn có thuê cửa hàng may quần nhà để may cho bạn 1 chiếc váy và 2 chiếc quần âu để mặc đi làm. Đây được coi là bạn đã thuê cửa hàng may quần đó gia công cho bạn 1 chiếc váy và 2 chiếc quần âu theo yêu cầu của bạn. Như vậy, khi phia bên cửa hàng may cho bạn xong váy và quần, bạn sẽ phải trả tiền công cho cửa hàng đó.

Do bạn thuê cửa hàng kia gia công quần áo cho bạn và đây thực chất là một giao dịch dân sự, nên hình thức của hợp đồng được thực hiện theo hình thức của giao dịch dân sự. Theo đó, khoản 1 Điều 119 BLDS 2015 có quy định như sau:

Điều 119. Hình thức giao dịch dân sự

1. Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể”.

Như vậy hình thức của hợp đồng dân sự bao gồm hợp đồng bằng lời nói (hợp đồng miệng), hợp đồng bằng văn bản và hợp đồng bằng hành vi cụ thể.

Về hình thức của hợp đồng gia công

Hiện nay BLDS 2015 không có quy định bắt buộc về hình thức của hợp đồng gia công. Vậy nên, hợp đồng gia công may quần áo này của bạn không bắt buộc phải lập thành văn bản. Hợp đồng của bạn được xác lập theo hình thức nào là theo sự thỏa thuận của bạn và bên cửa hàng may quần áo kia.

Về đối tượng của hợp đồng gia công

Căn cứ theo Điều 543 BLDS 2015 quy định về đối tượng của hợp đồng gia công:

Đối tượng của hợp đồng gia công là vật được xác định trước theo mẫu, theo tiêu chuẩn mà các bên thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định”.

Vậy có thể hiểu về đối tượng của hợp đồng như sau:

– Đối tượng của hợp đồng gia công là vật được xác định trước theo mẫu, theo tiêu chuẩn mà các bên thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Tuỳ theo sự thoả thuận của các bên trong từng hợp đồng cụ thể mà đổi tượng của hợp đồng gia công sẽ là một sản phẩm theo tiêu chuẩn có tính chất chung hoặc một sản phẩm theo mẫu đã làm ra.

– Đối tượng của hợp đồng gia công bao giờ cũng ở dạng sản phẩm cụ thể và là kết quả của quá trình lao động sản xuất của bên nhận gia công nên bên này phải tự mình tổ chức quá trình lao động, định ra phương pháp tiến hành công việc và trong quá trình gia công sản phẩm, bên nhận gia công còn phải chịu những rủi ro ngẫu nhiên xảy ra.

Theo đó, đối tượng của hợp đồng gia công của bạn chính là chiếc váy và 2 chiếc quần âu, được thể hiện dưới dạng sản phẩm. Chiếc váy và 2 chiếc quần âu là sản phẩm được làm theo tiêu chuẩn có tính chất chung hoặc sản phẩm theo mẫu đã được đặt trước. Chiếc váy và 2 chiếc quần âu phải là kết quả của quá trình lao động sản xuất của phía bên cửa hàng may quần áo.

Về trách nhiệm của các bên trong hợp đồng gia công

Căn cứ theo Điều 544, Điều 545 BLDS 2015 thì bên đặt gia công có các quyền và nghĩa vụ sau:

- Nhận sản phẩm gia công theo đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận.

- Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại khi bên nhận gia công vi phạm nghiêm trọng hợp đồng.

- Trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng mà bên đặt gia công đồng ý nhận sản phẩm và yêu cầu sửa chữa nhưng bên nhận gia công không thể sửa chữa được trong thời hạn thỏa thuận thì bên đặt gia công có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

- Cung cấp nguyên vật liệu theo đúng số lượng, chất lượng, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận cho bên nhận gia công; cung cấp giấy tờ cần thiết liên quan đến việc gia công

- Chỉ dẫn cho bên nhận gia công thực hiện hợp đồng.

- Trả tiền công theo đúng thỏa thuận.

Căn cứ theo Điều 546, Điều 547 BLDS 2015 thì bên nhận gia công có các quyền và nghĩa vụ sau:

- Yêu cầu bên đặt gia công giao nguyên vật liệu đúng chất lượng, số lượng, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận.

- Từ chối sự chỉ dẫn không hợp lý của bên đặt gia công trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu thấy chỉ dẫn đó có thể làm giảm chất lượng sản phẩm, nhưng phải báo ngay cho bên đặt gia công.

- Yêu cầu bên đặt gia công trả đủ tiền công theo đúng thời hạn và phương thức đã thỏa thuận.

- Bảo quản nguyên vật liệu do bên đặt gia công cung cấp.

- Báo cho bên đặt gia công biết để đổi nguyên vật liệu khác, nếu nguyên vật liệu không bảo đảm chất lượng; từ chối thực hiện gia công, nếu biết hoặc phải biết việc sử dụng nguyên vật liệu có thể tạo ra sản phẩm nguy hại cho xã hội.

- Giao sản phẩm cho bên đặt gia công đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận.

- Giữ bí mật thông tin về quy trình gia công và sản phẩm tạo ra.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, trừ trường hợp sản phẩm không bảo đảm chất lượng do nguyên vật liệu mà bên đặt gia công cung cấp hoặc do sự chỉ dẫn không hợp lý của bên đặt gia công.

- Hoàn trả nguyên vật liệu còn lại cho bên đặt gia công sau khi hoàn thành hợp đồng.

Như vậy, theo quy định của luật thì bên cửa hàng may quần áo có trách nhiệm giao sản phẩm cho bạn đúng số lượng, chất lượng, phương thức, thời hạn và địa điểm đã thỏa thuận. Trường hợp cửa hàng may quần áo đã chậm trả sản phẩm cho bạn là cửa hảng đã vi phạm nghĩa vụ của bên nhận gia công.

Điều 550 BLLDS 2015 quy định về trường hợp chậm giao, nhận sản phẩm như sau:

Điều 550. Chậm giao, chậm nhận sản phẩm gia công

1. Trường hợp bên nhận gia công chậm giao sản phẩm thì bên đặt gia công có thể gia hạn; nếu hết thời hạn đó mà bên nhận gia công vẫn chưa hoàn thành công việc thì bên đặt gia công có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại”.

Như vậy, khi đến thời hạn giao sản phẩm mà bên cửa hàng chậm giao sản phẩm đặt hàng cho bạn và bạn không đồng ý việc gia hạn. Như vậy, bạn có thể chẩm dứt hợp đồng và yêu cầu bên cửa hàng đền bù số vải hoặc số tiền tương ứng với số vải mà bạn đã cấp để đền bù thiệt hại.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900 6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê