1. Ban kiểm soát đặc biệt trong tổ chức tín dụng bắt buộc có Trưởng Ban kiểm soát đặc biệt?

Theo quy định tại Điều 14 Thông tư 11/2019/TT-NHNN thì Ban Kiểm soát đặc biệt, một cơ cấu quan trọng trong tổ chức, được thiết lập với sự linh hoạt và hiệu quả, tuân theo một trong hai mô hình tổ chức chủ yếu.

- Đầu tiên, bao gồm Trưởng Ban Kiểm soát đặc biệt cùng với đội ngũ các thành viên khác, họ cùng nhau tạo nên một đội ngũ đa dạng với kỹ năng và chuyên môn đặc biệt.

- Trưởng Ban Kiểm soát Đặc biệt và Phó Trưởng Ban Kiểm soát đặc biệt, tăng cường sự quản lý và tương tác trong quá trình đảm bảo chất lượng kiểm soát. Điều này đồng nghĩa với việc có một lãnh đạo chủ chốt, một người đứng đầu và một người đồng hành, tạo ra một đội ngũ mạnh mẽ và đồng đội.

Đối với cả hai mô hình, thành phần cốt lõi là Trưởng Ban Kiểm soát Đặc biệt, người có trách nhiệm lãnh đạo và quản lý toàn bộ quá trình kiểm soát. Nhiệm vụ của Trưởng Ban là đảm bảo rằng mọi hoạt động kiểm soát diễn ra một cách suôn sẻ và có hiệu quả. Mỗi thành viên trong Ban Kiểm soát Đặc biệt đều đóng vai trò quan trọng, đóng góp kiến thức chuyên môn và kỹ năng cá nhân. Sự đa dạng này không chỉ mở rộng phạm vi của Ban mà còn tạo điều kiện cho sự sáng tạo và đổi mới trong quá trình kiểm soát.

Cơ chế hoạt động của Ban Kiểm soát Đặc biệt tập trung vào việc xây dựng và duy trì các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng cao. Điều này bao gồm việc đánh giá và theo dõi hiệu suất, đề xuất và triển khai các cải tiến, cũng như giải quyết mọi vấn đề xuất hiện trong quá trình kiểm soát. Tóm lại, Ban Kiểm soát Đặc biệt không chỉ là một bộ phận quan trọng của tổ chức mà còn là động lực đẩy mạnh sự tiến bộ và phát triển liên tục trong quản lý chất lượng.

Ban Kiểm soát Đặc biệt, một phần quan trọng của hệ thống quản lý trong tổ chức tín dụng, đã được tổ chức theo hai mô hình chính, với chú ý đặc biệt đến vai trò không thể phủ nhận của Trưởng Ban Kiểm soát Đặc biệt trong cả hai trường hợp. Ngoài ra, vai trò của Trưởng Ban không chỉ giới hạn trong việc đưa ra quyết định, mà còn bao gồm việc tạo điều kiện cho sự đổi mới và phát triển liên tục trong lĩnh vực kiểm soát. Sự hợp tác chặt chẽ với các thành viên khác của Ban giúp định hình một đội ngũ đa dạng, sáng tạo và có khả năng thích ứng nhanh chóng với thách thức của môi trường tài chính đang thay đổi liên tục.

Vì vậy, không chỉ là một cơ quan giám sát, Ban Kiểm soát Đặc biệt trong tổ chức tín dụng với Trưởng Ban kiểm soát đặc biệt là một lực lượng động viên, đưa ra hướng dẫn và tạo điều kiện cho sự phát triển bền vững và an toàn của tổ chức. Nói tóm lại, bắt buộc phải có trưởng Ban kiểm soát đặc biệt của Ban kiểm soát đặc biệt trong tổ chức tín dụng.

 

2. Trưởng Ban kiểm soát đặc biệt trong tổ chức tín dụng có thể là ai?

Tại Điều 14 Thông tư 11/2019/TT-NHNN thì Trưởng Ban kiểm soát đặc biệt trong tổ chức tín dụng có thể được xác định là:

* Trưởng Ban Kiểm soát Đặc biệt trong tổ chức tín dụng không chỉ là một chuyên gia trong lĩnh vực kiểm soát mà còn là người đặc biệt được chọn lựa từ giữa những đối tượng có địa vị và trách nhiệm cao. Dưới đây là một số đối tượng quan trọng được xác định:

- Lãnh đạo cấp Vụ hoặc chức danh tương đương trở lên của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước: Trong danh sách này, người đứng đầu các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, với chức danh cấp Vụ trở lên, là một đối tượng có khả năng nắm bắt tổng quan về hệ thống ngân hàng quốc gia và đóng góp kiến thức chuyên sâu về quản lý và tài chính.

- Lãnh đạo cấp Vụ hoặc chức danh tương đương trở lên của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng: Các chuyên gia từ Cơ quan Thanh tra và giám sát ngân hàng mang đến khả năng đánh giá và đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong mọi quá trình kiểm soát. Sự chuyên nghiệp và độ tinh tế của họ làm nổi bật vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tuân thủ và đạo đức trong các hoạt động ngân hàng.

- Giám đốc, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đặt trụ sở chính: Đối với các chi nhánh cụ thể của Ngân hàng Nhà nước, sự tham gia của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc giúp đảm bảo rằng quá trình kiểm soát được triển khai hiệu quả ngay từ cấp chi nhánh.

- Chánh Thanh tra, giám sát, Phó Chánh Thanh tra, giám sát hoặc chức danh tương đương của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đặt trụ sở chính: Đối với các chi nhánh cụ thể khác, vai trò của Chánh Thanh tra và giám sát, cùng với Phó Chánh Thanh tra và giám sát, là quan trọng để đảm bảo rằng mọi khía cạnh kiểm soát và tuân thủ được đặt ra và duy trì.

* Trong danh sách các đối tượng ưu tú nhận trách nhiệm làm Trưởng Ban Kiểm soát Đặc biệt của tổ chức tín dụng, chúng ta không thể không nhấn mạnh tới vai trò đặc biệt quan trọng của họ trong việc bảo đảm sự an toàn và minh bạch của hệ thống tài chính. Dưới đây là một cái nhìn chi tiết về những đối tượng này:

- Giám đốc, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đặt trụ sở chính: Sự tham gia của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc từ Ngân hàng Nhà nước tại chi nhánh chủ quản là một phần quan trọng của Ban Kiểm soát. Sự lãnh đạo chủ đạo và kiến thức sâu rộng về quản lý ngân hàng là yếu tố quyết định giúp định hình chiến lược kiểm soát và đảm bảo rằng tiêu chuẩn chất lượng được duy trì cao.

- Chánh Thanh tra, giám sát, Phó Chánh Thanh tra, giám sát hoặc chức danh tương đương của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh nơi tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đặt trụ sở chính: Các chuyên gia với chức danh Chánh Thanh tra, giám sát, hay Phó Chánh Thanh tra, giám sát tại chi nhánh cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự tuân thủ và giám sát độ chặt chẽ các quy trình kiểm soát. Sự sắc sảo và khả năng đánh giá của họ làm nổi bật vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng mọi quá trình đều đạt đến mức cao nhất của tính chất chất lượng.

 

3. Quyền mà trưởng Ban kiểm soát đặc biệt trong tổ chức tín dụng có thể ủy quyền cho Phó Trưởng Ban thực hiện

Điều 16 Thông tư 11/2019/TT-NHNN quy định trong thời kỳ vắng mặt, Trưởng Ban Kiểm soát Đặc biệt trong tổ chức tín dụng giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì sự ổn định và hiệu suất của Ban. Để đảm bảo tính liên tục trong quản lý và kiểm soát, Trưởng Ban có thể ủy quyền cho Phó Trưởng Ban thực hiện một loạt các quyền và nhiệm vụ quan trọng như sau:

- Triệu tập và chủ tọa cuộc họp Ban Kiểm soát đặc biệt: Phó Trưởng Ban có thể đại diện cho Trưởng Ban trong việc triệu tập và chủ tọa cuộc họp Ban Kiểm soát Đặc biệt. Việc này không chỉ giữ cho quy trình hoạt động mượt mà mà còn giúp duy trì sự liên kết và thông tin liên quan trong quá trình ra quyết định.

- Thay mặt Ban kiểm soát đặc biệt ký các văn bản thuộc thẩm quyền: Phó Trưởng Ban có thể được ủy quyền để thay mặt Trưởng Ban ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Ban Kiểm soát Đặc biệt. Điều này đảm bảo rằng quá trình giải quyết công việc không bị trì trệ và các quyết định được đưa ra một cách linh hoạt.

- Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban Kiểm soát Đặc biệt: Trách nhiệm của Phó Trưởng Ban bao gồm việc chỉ đạo và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên trong Ban. Điều này không chỉ bao gồm việc quản lý và lưu trữ tài liệu mà còn đảm bảo rằng bảo mật thông tin liên quan đến hoạt động của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được duy trì theo đúng quy định của pháp luật và chỉ đạo của các cấp quản lý, bao gồm Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hoặc Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh.

- Quyền, nhiệm vụ khác được giao tại Quyết định kiểm soát đặc biệt: Ngoài ra, Phó Trưởng Ban còn có thể được ủy quyền quyền và nhiệm vụ khác theo quyết định kiểm soát đặc biệt. Điều này tạo ra sự linh hoạt và thích ứng để đối mặt với mọi tình huống đặc biệt và thách thức có thể xuất hiện trong quá trình kiểm soát.

Như vậy, việc ủy quyền cho Phó Trưởng Ban là bước quan trọng để đảm bảo sự liên tục và hiệu quả trong hoạt động của Ban Kiểm soát Đặc biệt khi Trưởng Ban tạm thời vắng mặt.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Trưởng ban kiểm soát trong công ty cổ phần có được kiêm nhiệm không. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.