1. Trưởng Ban kiểm soát công ty đại chúng không đảm bảo số lượng cuộc họp?

Theo Căn cứ tại điểm a khoản 6 Điều 15 Nghị định 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định 128/2021/NĐ-CP, nếu Trưởng Ban kiểm soát của một công ty đại chúng không tổ chức đủ số lượng cuộc họp Ban kiểm soát hàng năm theo quy định, hậu quả pháp lý có thể rất nghiêm trọng. Theo quy định của pháp luật, Trưởng Ban kiểm soát có trách nhiệm chịu trách nhiệm và thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến giám sát và kiểm soát hoạt động của công ty đại chúng. Một trong những phần quan trọng của nhiệm vụ này là tổ chức các cuộc họp Ban kiểm soát hàng năm để xem xét và đánh giá các vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty.

Vi phạm quy định về tổ chức cuộc họp hàng năm này có thể được xem xét là vi phạm nghiêm trọng, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng giám sát và kiểm soát của Ban kiểm soát đối với hoạt động của công ty. Hậu quả của việc này không chỉ là mất uy tín của công ty trước cộng đồng cổ đông và các bên liên quan mà còn có thể dẫn đến những hậu quả pháp lý nghiêm trọng.

Theo quy định, Trưởng Ban kiểm soát có thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng vì vi phạm quy định về tổ chức cuộc họp hàng năm của Ban kiểm soát. Điều này là một biện pháp trừng phạt nhằm đảm bảo rằng các nhà quản trị và các cơ quan giám sát của các công ty đại chúng phải tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật và thực hiện trách nhiệm của mình một cách nghiêm túc và hiệu quả.

Trong tinh thần của việc thúc đẩy tính minh bạch, trách nhiệm và tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh và quản trị doanh nghiệp, việc tuân thủ các quy định về quản trị công ty đại chúng là một nhiệm vụ quan trọng và không thể bỏ qua. Việc áp dụng các biện pháp trừng phạt pháp lý như phạt tiền như đã nói ở trên là một phần của quy trình này, nhằm đảm bảo rằng mọi bên đều phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình và tuân thủ quy định của pháp luật một cách nghiêm túc và đầy đủ.

 

2. Quy định chung về cuộc họp của Ban kiểm soát công ty

Theo quy định tại Điều 28 của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, các quy định về cuộc họp của Ban kiểm soát công ty được xác định một cách cụ thể và chi tiết, nhằm đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quản trị và hoạt động của công ty. Ban kiểm soát, là một cơ quan quan trọng trong hệ thống quản trị công ty, có nhiệm vụ giám sát, đánh giá và đề xuất các biện pháp cần thiết để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và nguyên tắc quản trị tốt.

Theo quy định, Ban kiểm soát phải tổ chức ít nhất 02 cuộc họp trong một năm, với điều kiện số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) tổng số thành viên của Ban kiểm soát. Điều này nhấn mạnh vào tầm quan trọng của sự tham gia và đồng thuận của đa số thành viên trong quyết định của Ban kiểm soát, đảm bảo tính minh bạch và chất lượng của quyết định được đưa ra.

Ngoài ra, quy định cũng yêu cầu rằng biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lập chi tiết và rõ ràng, với sự tham gia ký tên của người ghi biên bản và các thành viên tham dự họp. Giúp đảm bảo tính chính xác và trách nhiệm trong việc ghi lại các quyết định và thảo luận của cuộc họp, cũng như xác định rõ ràng trách nhiệm của từng thành viên trong quá trình ra quyết định.

Các biên bản họp của Ban kiểm soát cũng phải được lưu giữ, nhằm mục đích xác định và theo dõi trách nhiệm của từng thành viên trong Ban kiểm soát. Điều này giúp tăng cường sự minh bạch và tính công bằng trong hoạt động của Ban kiểm soát, đồng thời tạo ra cơ sở dữ liệu để tham khảo và đánh giá trong quá trình quản trị công ty.

Bên cạnh đó, Ban kiểm soát cũng được quyền yêu cầu các thành viên khác trong công ty như Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) và đại diện tổ chức kiểm toán tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ trong các cuộc họp. Điều này đảm bảo rằng các quyết định được đưa ra sẽ được đánh giá một cách toàn diện và căn cứ vào thông tin đầy đủ từ các bộ phận liên quan.

Tóm lại, quy định về cuộc họp của Ban kiểm soát công ty theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP là một phần quan trọng trong quy trình quản trị công ty, nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng và trách nhiệm trong quyết định và hoạt động của công ty. Việc thực thi đúng và nghiêm túc các quy định này sẽ góp phần vào việc xây dựng và phát triển một môi trường kinh doanh lành mạnh và bền vững.

 

3. Điều kiện để trở thành Trường Ban kiểm soát công ty

Trong môi trường kinh doanh phức tạp ngày nay, vai trò của Ban kiểm soát trong công ty đại chúng không chỉ là cơ quan giám sát mà còn là một phần không thể thiếu trong việc đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quản trị doanh nghiệp. Để đảm bảo hiệu quả trong việc thực thi nhiệm vụ này, việc quy định và áp dụng các tiêu chuẩn cho Trưởng Ban kiểm soát là điều hết sức quan trọng.

Theo quy định tại Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Trưởng Ban kiểm soát của công ty đại chúng phải đáp ứng một số tiêu chuẩn cụ thể. Đầu tiên, thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Đảm bảo rằng thành viên Ban kiểm soát không chỉ có kiến thức và kỹ năng chuyên môn mà còn có đạo đức và trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ giám sát.

Cụ thể, theo quy định, thành viên Ban kiểm soát không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty, cũng như không được là thành viên hoặc nhân viên của tổ chức kiểm toán nào đã được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó. Nhằm đảm bảo tính độc lập và không thiên vị trong quá trình giám sát, tránh tình trạng xung đột lợi ích và xâm phạm tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Tiếp theo, Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một số chuyên ngành nhất định như kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Yều cầu có kiến thức chuyên môn vững vàng để có thể thực hiện nhiệm vụ giám sát một cách hiệu quả và chính xác. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng Điều lệ công ty có thể quy định tiêu chuẩn cao hơn so với quy định của pháp luật.

Ngoài việc phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện như không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không là thành viên hoặc nhân viên của tổ chức kiểm toán thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó, Kiểm soát viên cũng không được phép là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ. Hạn chế này được đặt ra để đảm bảo tính độc lập và không phân biệt trong quản lý và kiểm soát của công ty. Việc có quan hệ gia đình với người quản lý doanh nghiệp có thể ảnh hưởng đến tính chuyên nghiệp và khách quan của Kiểm soát viên trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Điều này có thể dẫn đến tình trạng thiếu minh bạch và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hành vi thiếu trung thực và không minh bạch trong quản lý và hoạt động của công ty.

Ngoài ra, theo quy định, Kiểm soát viên cũng không được là người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty. Điều này nhằm đảm bảo rằng Kiểm soát viên hoạt động hoàn toàn độc lập và không bị ảnh hưởng bởi các quyết định của các bên liên quan trực tiếp đến quản lý và hoạt động của công ty.

Tất cả những quy định và tiêu chuẩn này nhằm mục đích tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh, trong đó sự minh bạch, công bằng và trách nhiệm được đặt lên hàng đầu. Việc tuân thủ và áp dụng các tiêu chuẩn này không chỉ là nhiệm vụ pháp lý mà còn là trách nhiệm đạo đức và xã hội của các thành viên Ban kiểm soát và các bên liên quan khác. Chỉ khi các tiêu chuẩn này được thực hiện đầy đủ và chặt chẽ, công ty mới có thể hoạt động một cách hiệu quả và bền vững trong thời gian dài. 

Xem thêm >>> Ban kiểm soát của công ty là gì? Quy định ban kiểm soát công ty

 Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Trường hợp quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!