Trả lời:

Chào quý khách! cảm ơn quý khách hàng đã gửi câu hỏi về hộp thư tư vấn của chúng tôi, Vấn đề quý khách đang vướng mắc chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật bảo hiểm xã hội năm 2014

Quyết định 342-QĐ/TW năm 2010 về Quy định chế độ đảng phí do Bộ Chính trị ban hành

Hướng dẫn số 03-HD/VPTW ngày 6/7/2016 của Văn phòng Trung ương hướng dẫn thực hiện chế độ đảng phí theo Quyết định số 342-QĐ/TW, ngày 28/12/2010 của Bộ Chính trị

2. Nội dung tư vấn:

tôi nam sinh 1965 là nam ,đóng BH 25 năm , tôi dươc nghi hưu trước tuôi theo thông tư 108. xin luật sư tư vấn tính tiền trơ cấp theo thông tư đươc bao nhiêu / và lương hưu được hưởng sau khi nghỉ duoc lảnh bao nhiêu / tháng . thanks

Nếu như bạn nghỉ hưu trong năm nay, thì bạn 51 tuổi, có 25 năm đóng BHXH, khi đó, sẽ áp dụng theo Khoản 1 Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP như sau:

Điều 8. Chính sách về hưu trước tuổi

1. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu đủ 50 tuổi đến đủ 53 tuổi đối với nam, đủ 45 tuổi đến đủ 48 tuổi đối với nữ, có thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, trong đó có đủ mười lăm năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ mười lăm năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, ngoài hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, còn được hưởng các chế độ sau:

a) Không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi;

b) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với quy định về tuổi tối thiểu tại Điểm b Khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội;

c) Được trợ cấp 05 tháng tiền lương cho hai mươi năm đầu công tác, có đóng đủ bảo hiểm xã hội. Từ năm thứ hai mươi mốt trở đi, cứ mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương.

Mức hưởng chế độ hưu trí theo quy định pháp luật về bảo hiểm như sau:

Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

Điều 58. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Số năm tương ứng với với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% là 25 năm đóng BHXH, khi có số năm đóng bảo hiểm cao hơn 25 năm bạn mới được hưởng thêm trợ cấp 1 lần, trong trường hợp của bạn thì không được hưởng khoản trợ cấp này.

>> Xem thêm:  Quy định mới nhất năm 2020 về thủ tục đăng ký thang lương, bảng lương ?

Mức lương hưu được lĩnh hàng tháng sẽ phụ thuộc vào tiền lương đóng BHXH hàng tháng của bạn, vì bạn không cung cấp nên chúng tôi không thể tư vấn cụ thể cho bạn được.

Xin cho hỏi , việc nghĩ trước tuổi hưu của nữ , trước 5 năm ,tính từ tháng 5/2017 , thi tiền BHXH trả lương hưu sẽ tính trừ lại 1% hay 2%

Theo quy định tại Luật BHXH 2014 thì đối tượng người lao động bình thường sẽ không được hưởng chế độ hưu trí khi nghỉ hưu trước tuổi, chỉ có những người lao động bị suy giảm khả năng lao động theo Điều 55 Luật BHXH mới được hưởng chế độ hưu trí khi nghỉ hưu trước tuổi. Trường hợp này, nếu đã đủ số năm đóng BHXH thì bạn có thể bảo lưu đóng BHXH đến năm đủ tuổi sẽ hưởng chế độ hưu trí này. Khi bạn đủ điều kiện để hưởng thì sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi nghỉ hưu trước tuổi.

Ngoài ra, nếu như bạn thuộc trường hợp tinh giảm biên chế theo quy đinhh tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP thì sẽ được hưởng chế độ hưu trí và sẽ không bị trừ tỷ lệ lương hưu do việc nghỉ hưu trước tuổi.

Nếu như bạn là đối tượng nghỉ hưu theo Điều 56 Luật BHXH thì mức hưởng lương hưu của bạn khi nghỉ hưu sớm là 

Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

Nếu như rơi vào trường hợp này và bạn nghỉ hưu trước tuổi 05 năm thì mức trừ của bạn là 2% mỗi năm, tổng là 10%.

tôi năm nay 51 tuổi hiện là viên chức thuộc ngành Y cơ sở xã phường, tôi đã có thời gian công tác là 28 năm và thời gian đóng BHXH là 28 năm. Nay tôi muốn nghỉ hưu thì tôi được hưởng chế độ lương hưu như thế nào?. Xin TVPL cho tôi lời khuyên hợp lý nhất. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Hiện nay bạn mới 51 tuổi, chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 53 Luật BHXH như sau:

Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

Vì vậy, nếu như bạn nghỉ hưu lúc này sẽ không được hưởng chế độ hưu trí, trong trường hợp này, bạn nên bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm để chờ đến khi đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí theo quy định tại Điều 61 luật BHXH như sau:

"Điều 61. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội".

Khi đủ điều kiện hưởng lương hưu, mức hưởng của bạn được tính như sau:

Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

>> Xem thêm:  Phụ cấp lương theo quy định luật lao động bao gồm những khoản nào ?

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

chào luật sư, e có 1 thắc mắc muốn hỏi luật sư, mong luật giúp đỡ. bố e trước đây đi bộ đội từ tháng 4 năm 1975 đến năm 1987 thì phục viên về nhà và đc nhà nước cấp thẻ quyết định là sĩ quan dự bị, vậy trường hợp của bố em có được hưởng chế độ lương hưu không,và nếu dược thì bố em phải làm thủ tục như thế nào. kính mong luật sư giúp đỡ.em thay mặt bố em cảm ơn luật sư nhiều!

Điều 54 Luật BHXH quy định như sau

Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi;

b) Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người lao động từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên mà trong đó có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

>> Xem thêm:  Cách tính phần trăm hưởng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nam đủ 55 tuổi, nữ đủ 50 tuổi, trừ trường hợp Luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, Luật công an nhân dân, Luật cơ yếu có quy định khác;

b) Nam từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 45 tuổi đến đủ 50 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

c) Người bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.

3. Lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ 55 tuổi thì được hưởng lương hưu.

4. Chính phủ quy định điều kiện về tuổi hưởng lương hưu đối với một số trường hợp đặc biệt; điều kiện hưởng lương hưu của các đối tượng quy định tại điểm c và điểm d khoản 1, điểm c khoản 2 Điều này.

Như vậy, bố bạn chỉ được hưởng lương hưu khi có đóng BHXH từ đủ 20 năm trở đi.

Xin luật sư vui lòng cho tôi hỏi: Cán bộ đảng viên hưu trí hưởng lương hưu, tham gia công tác hội người cao tuổi có hưởng thêm thù lao thì nộp đảng phí mức nào?

Quyết định 342-QĐ/TW thì: "Thu nhập hằng tháng của đảng viên để tính đóng đảng phí bao gồm: tiền lương, một số khoản phụ cấp; tiền công; sinh hoạt phí; thu nhập khác. Đảng viên xác định được thu nhập thường xuyên, đóng đảng phí theo tỷ lệ (%) của thu nhập hằng tháng (chưa tính trừ thuế thu nhập cá nhân); đảng viên khó xác định được thu nhập thì quy định mức đóng cụ thể hằng tháng cho từng loại đối tượng."

Theo hướng dẫn 03-HD/VPTW thì:" 3 - Đảng viên hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng do BHXH chi trả, mức đóng đảng phí bằng 0,5% tiền lương hưu, trợ cấp hàng tháng." Ngoài ra, hướng dẫn lại không quy định cụ thể đối tượng là thương bệnh binh sẽ thu ở mức nào như Công văn số 141-CV/VPTW. Như vậy, có thể hiểu đối tượng là thương bệnh binh - được nhận trợ cấp BHXH hàng tháng, mức đóng đảng phí cũng bằng 0,5% tiền trợ cấp.

Như vậy, số tiền đóng đảng phí của đảng viên hưởng 2 chế độ sẽ là : 0,5% tiền lương hưu + 0,5% tiền trợ cấp.

>> Xem thêm:  Người về hưu tính tiền phép năm như thế nào ? Điều kiện nghỉ phép năm ?

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn Luật Bảo hiểm xã hội - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Quy định về chế độ tiền lương công chức, viên chức ?