Tuy nhiên, liên quan đến phần thuế đất, tiền thuê đất, hiện tại tôi vẫn thấy bên Cục thuế quản lý gửi thông báo về pháp nhân là Công ty A kia.

Vậy luật sư cho tôi hỏi về thủ tục chuyển đổi đối tượng theo dõi của cơ quan thuế, phía Công ty B của tôi có trách nhiệm phải làm gì? Và phía công ty A có trách nhiệm phải làm gì?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: N.T.K

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật thuế của Công ty luật Minh Khuê.

Câu hỏi về chuyển đổi doanh nghiệp liên quan đến nghĩa vụ thuế?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn Công ty luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý:

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất theo luật đất đai ?

Thông tư số 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn Luật Quản lý thuế về đăng ký thuế

Nội dung trả lời:

Trong trường hợp của bạn, trách nhiệm cụ thể của hai bên công ty được quy định tại khoản 2 Điều 16 Thông tư số 80/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính như sau:

"Điều 16. Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp

2. Tách doanh nghiệp

a) Đối với doanh nghiệp bị tách:

Trường hợp sau khi tách, doanh nghiệp bị tách có phát sinh thay đổi thông tin đăng ký thuế, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thay đổi thông tin đăng ký thuế trong thời hạn là 10 (mười) ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hồ sơ gồm:

- Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định tách doanh nghiệp;

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Tờ khai điều chỉnh đăng ký thuế theo mẫu 08-MST.

>> Xem thêm:  Xin hỏi về vấn đề đứng tên trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan thuế phải thực hiện thủ tục điều chỉnh thông tin đăng ký thuế của doanh nghiệp bị tách trong hệ thống quản lý mã số thuế. Doanh nghiệp bị tách vẫn sử dụng mã số thuế và Giấy chứng nhận đăng ký thuế đã được cấp trước đây để tiếp tục thực hiện nghĩa vụ về thuế.

Trường hợp điều chỉnh thông tin đăng ký thuế làm phát sinh thay đổi thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế, cơ quan thuế thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho người nộp thuế theo quy định.

b) Đối với doanh nghiệp được tách:

Doanh nghiệp được tách phải thực hiện thủ tục đăng ký thuế với cơ quan thuế khi có Quyết định tách doanh nghiệp và chậm nhất không quá 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục thực hiện theo quy định của pháp luật về đăng ký mới doanh nghiệp."

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế

>> Xem thêm:  Hợp tác xã nuôi trồng thủy sản sẽ chịu những loại thuế nào? và hạch toán như thế nào?