1. Chế độ nghỉ phép khi đi nghĩa vụ quân sự ?

Xin chào luật sư Minh Khuê, cháu có một vấn đề như này muốn được Luật sư tư vấn đó là: Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ trong quân đội từ tháng thứ mấy thì được hưởng chế độ nghỉ phép hằng năm, thời gian nghỉ phép là bao lâu, có được thanh toán tiền tàu, xe, phụ cấp đi đường hay không ?
Xin chân thành cảm ơn ạ!
- Ly Chan Phan

 

Trả lời:

1. Chế độ nghỉ phép của Hạ sĩ quan, binh sỹ:

Căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 50 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về chế độ nghỉ phép như sau:

"Điều 50. Chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân

1. Đối với hạ sĩ quan, binh sĩ trong thời gian phục vụ tại ngũ:

b) Từ tháng thứ mười ba trở đi được nghỉ phép theo chế độ".

Đồng thời theo quy định tại Điều 3 của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 6-4-2016 của Chính phủ, chế độ nghỉ phép đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ được quy định cụ thể như sau:

Thứ nhất, hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ từ tháng thứ mười ba trở đi thì được nghỉ phép hằng năm; thời gian nghỉ là 10 ngày (không kể ngày đi và về) và được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường theo quy định hiện hành.

Thứ hai, hạ sĩ quan, binh sĩ là học viên các học viện, nhà trường trong, ngoài quân đội, thời gian học từ một năm trở lên có thời gian nghỉ hè giữa hai năm học thì thời gian nghỉ này được tính là thời gian nghỉ phép và được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường theo quy định hiện hành.

Thứ ba, trường hợp đặc biệt do yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu hoặc ở những nơi điều kiện đi lại khó khăn không thể giải quyết cho nghỉ phép thì được thanh toán bằng tiền. Mức tiền thanh toán một ngày không nghỉ phép bằng mức tiền ăn cơ bản một ngày của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh.

Thứ tư, hạ sĩ quan, binh sĩ đã nghỉ phép năm theo chế độ, nếu gia đình gặp thiên tai, hỏa hoạn nặng hoặc bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng và con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trần, mất tích hoặc hạ sĩ quan, binh sĩ lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì được nghỉ phép đặc biệt, thời gian không quá 5 ngày (không kể ngày đi và về) và được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường theo quy định hiện hành.

Lưu ý: Từ tháng thứ 13 bạn được nghỉ phép theo chế độ, mỗi năm được nghỉ một lần, thời gian nghỉ là 10 ngày.

Điều 3. Chế độ nghỉ phép đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ

1. Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ từ tháng thứ mười ba trở đi thì được nghỉ phép hàng năm; thời gian nghỉ là 10 ngày (không kể ngày đi và về) và được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường theo quy định hiện hành.

2. Hạ sĩ quan, binh sĩ là học viên các học viện, nhà trường trong, ngoài Quân đội, thời gian học từ một năm trở lên có thời gian nghỉ hè giữa hai năm học thì thời gian nghỉ này được tính là thời gian nghỉ phép và được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường theo quy định hiện hành....

2. Những trường hợp không giải quyết nghỉ phép:

Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ từ tháng thứ mười ba trở đi thì được nghỉ phép hàng năm; thời gian nghỉ là 10 ngày (không kể ngày đi và về) và được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường theo quy định hiện hành. Hạ sĩ quan, binh sĩ là học viên các học viện, nhà trường trong, ngoài Quân đội, thời gian học từ một năm trở lên có thời gian nghỉ hè giữa hai năm học thì thời gian nghỉ này được tính là thời gian nghỉ phép và được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường theo quy định hiện hành.

Trường hợp đặc biệt do yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu hoặc ở những nơi điều kiện đi lại khó khăn không thể giải quyết cho nghỉ phép thì được thanh toán bằng tiền. Mức tiền thanh toán một ngày không nghỉ phép bằng mức tiền ăn cơ bản một ngày của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh.

Hạ sĩ quan, binh sĩ đã nghỉ phép năm theo chế độ, nếu gia đình gặp thiên tai, hỏa hoạn nặng hoặc bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng và con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trần, mất tích hoặc hạ sĩ quan, binh sĩ lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ thì được nghỉ phép đặc biệt, thời gian không quá 5 ngày (không kể ngày đi và về) và được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường theo quy định hiện hành./.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900 6162 để được giải đáp.

 

2. Tư vấn về độ tuổi gọi nghĩa vụ quân sự ?

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi cần tư vấn như sau: Tôi sinh ngày 28/03/1997, theo Luật nghĩa vụ quân sự thì tôi còn được gọi đi nghĩa vụ quân sự không? Tôi mới tốt nghiệp và đi làm được vài tháng.
Vậy khả năng tôi được gọi khám nghĩa vụ là mấy lần khi hết độ tuổi kêu gọi?
Trân trọng cảm ơn.
Người gửi: H.P

>> Luật sư tư vấn pháp luật Nghĩa vụ quân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Các tiêu chuẩn tuyển quân được quy định tại Điều 4 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định về tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành quy định tiêu chuẩn tuyển quân như sau:

Điều 4. Tiêu chuẩn tuyển quân

1. Tuổi đời:

a) Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

b) Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

2. Tiêu chuẩn chính trị:

a) Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

3. Tiêu chuẩn sức khỏe:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đảm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

4. Tiêu chuẩn văn hóa:

a) Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

b) Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đồng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Như vậy, anh đã học xong và hiện giờ đang đi làm nhưng vẫn trong độ tuổi nêu trên nên vẫn có thể được gọi đi nhập ngũ (Hiện tại anh mới đang 24 tuổi) nếu anh đáp ứng được các điều kiện để phục vụ tại ngũ.

Khi gọi đi tuyển quân mà anh đáp ứng đủ các tiêu chuẩn trên thì anh sẽ được gọi đi nhập ngũ vào quân đội, còn nếu không đủ một trong các điều kiện này thì anh sẽ không được gọi nhập ngũ vào quân đội.

Ngoài ra cũng có một số trường hợp anh sẽ được tạm hoãn gọi nhập ngũ, anh có thể tham khảo tại bài viết: Đối tượng tạm hoãn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự ? để xem anh có thuộc trường hợp được tạm hoãn gọi nhập ngũ không.

 

3. Đăng kí tự nguyện nghĩa vụ quân sự như thế nào ?

Xin chào luật sư, Luật sư cho em hỏi về vấn đề nghĩa vụ quân sự ? - Đăng kí tự nguyện nghĩa vụ quân sự tại đâu? - Thời gian đăng kí nghĩa vụ đợt 2 tại thành phố Huế 2015?
Em xin cảm ơn!

Trả lời:

Xin chào bạn! Xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho luật Minh Khuê. Dựa theo thông tin bạn cung cấp chúng tôi xin trả lời bạn như sau:

* Với câu hỏi thứ nhất: Điều 15 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về cơ quan đăng kí nghĩa vụ quân sự như sau:

1. Ban Chỉ huy quân sự cấp xã thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân cư trú tại địa phương.

2. Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức ở cơ sở thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự cho công dân làm việc, học tập tại cơ quan, tổ chức và tổng hợp báo cáo Ban Chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương (sau đây gọi chung là cấp huyện) nơi cơ quan, tổ chức đặt trụ sở; trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự ở cơ sở thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho công dân thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự tại nơi cư trú.

Bạn có thể đến 1 trong 2 loại cơ quan trên để đăng kí nghĩa vụ quân sự.

* Với câu hỏi thứ hai. Để nắm rõ thông tin tại địa phương, bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với cơ quan tại địa phương để biết thời gian cụ thể. Hoặc theo dõi tên trang web chính thức của Thành phố Huế: https://huecity.gov.vn

 

4. Điều kiện được miễn nghĩa vụ quân sự là gì ?

Em tên: A, là sinh viên của 1 trường đại học. Gia đình em hiện tại chỉ còn 3 người: Chị em - em - em trai em ( ba mẹ em mới mất hơn một năm còn phải đang chịu tang) người em trai sinh năm 2000 và mới thứ 2 tuần này nhận được giấy gọi đăng kí nghiã vụ quân sự. Ngày 4 tháng 4 năm 2017 phải có mặt tại phường để đăng kí. Em của em đã nghỉ học, thực sự em rất mong em trai em được miễn nhập ngũ. Nhà em có làm ruộng đôi lúc cần có người và cần sức lực khi làm việc nặng.
Nhà em không có ba mẹ nên có một đứa em trai em làm em và chị em cảm thấy yên tâm và an toàn hơn. Nhà em chỉ có 3 người nên nếu một người đi xa chắc em và chị em rất buồn. Rất mong các luật sư phản hồi lại (Em có tham khảo các trường miễn nghĩa vụ trên mạng nhưng không hiểu lắm. Với trường hợp “là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận. ”).
Thật sự em trai em không phải là lao động duy nhất bời vì còn có chị em nên liêu em có thể tách vế sau của trường hợp trên “*trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn”* để xin miễn nhập ngũ cho em của em được không. Và em phải làm như thế nào. Nếu không được liệu có cách khác để xin miễn nhập ngũ không. Và em phải làm thế nào ?
Trong lúc đợi sự phản hồi của các vị luật sư em xin chân thành cảm ơn.

>> Luật sư tư vấn luật tư vấn pháp luật trực tuyến, gọi:1900.6162

 

Trả lời:

Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định: Điều 12. Đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự

1. Công dân nam đủ 17 tuổi trở lên.

Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;
c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;
d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;
đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;
e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;
g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gianmột khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:
a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;
b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;
c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;
d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;
đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

3. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại khoản 1 Điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ."
Từ căn cứ pháp lý nêu trên cho thấy, bạn trích điểm b, khoản 1, điều 41 của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 “Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;” để làm cơ sở cho đối tượng được miễn nhập ngũ là không chính xác. Mà nội dung của điều khoản này quy định đối với đối tượng được “Hoãn nhập ngũ”.
Còn những trường hợp được miễn nhập ngũ được quy định cụ thể tại các Điểm a,b,c,d,đ Khoản 2 Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 đã được trích dẫn như trên gồm:
a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;
b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;
c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;
d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;
đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Nếu em bạn thuộc một trong những trường hợp trên thì sẽ được miễn nghĩa vụ quân sự. Nếu như sau khi kiểm tra các điều kiện trên mà em bạn không có thì bạn hãy tìm lý do để tạm hoãn gọi nhập ngũ như: Kiểm tra em bạn đã đủ 17 tuổi chưa? Hoặc sử dụng lý do “trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn” tuy nhiên lý do này cần phải có sự xác nhận của UBND cấp xã.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại: 1900.6162 để được giải đáp.

5. Giáo viên có phải thực hiện nghĩa vụ quân sự ?

Chào luật sư. vấn đề của e như sau: bạn e tới tháng 3 này là 27 tuổi, hiện đang là giáo viên biên chế nhà nước nhưng lại bị bắt đi nghĩa vụ, từ lúc học ra trường đi làm tới giờ không hề có giấy tạm hoãn vậy có bị bắt đi hay không?
Trong khi đó, 15 /2 là tập trung đi nhưng hiện tại cơ quan làm việc của anh ấy vẫn chưa có công văn thông báo bàn giao công việc. còn bên phường đội vẫn cứ bảo là chuẩn bị để đi.
Luật sư giải đáp thắc mắc giùm e. xin cảm ơn.

>> Luật sư tư vấn pháp luật Nghĩa vụ quân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

 

Luật sư tư vấn:

Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về độ tuổi nhập ngũ như sau:

"Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi."

Theo đó, bạn phải hết 27 tuổi mới được coi là ngoài độ tuổi nhập ngũ.

Về các trường hợp được tạm hoãn nhập ngũ, Luật này quy định:

"Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trongthời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên."

Do bạn không nói rõ các thông tin nên chúng tôi không thể khẳng định bạn có được miễn hay tạm hoãn nghĩa vụ, bạn có thể tham khảo các quy định trên để biết được trường hợp của mình.

Khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, hợp đồng làm việc của bạn sẽ được tạm hoãn đến khi thực hiện xong nghĩa vụ. Bạn có thể yêu cầu thủ trưởng đơn vị cử người nhận bàn giao công việc cho mình.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại: 1900.6162 để được giải đáp. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.