Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý

Luật doanh nghiệp 2020

Luật quản lý thuế 2006

2. Quy định về mượn địa điểm đăng kí kinh doanh?

Trong trường hợp của bạn, bạn và người mượn nhà bạn để đăng ký kinh doanh nên thỏa thuận và lập hợp đồng về việc thoả thuận mượn địa điểm kinh doanh, trong đó nêu rõ thời gian mượn, mục đích sử dụng, quyền và trách nhiệm hai bên... và phải hoàn toàn không trái pháp luật, tiến hành công chứng, chứng thực hợp đồng để bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh. 

Ở đây bạn chưa nói rõ việc mượn địa điểm nhà của bạn để đặt trụ sở kinh doanh hay có hoạt động kinh doanh thực tế tại địa điểm nhà bạn để xin đăng ký kinh doanh bởi cơ quan thuế có thế xuống trụ sở kinh doanh của doanh nghiệp để kiểm tra trong thường hợp quy định tại Luật Quản lý thuế 

"Điều 78. Kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế:

1. Các trường hợp kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế:

a) Các trường hợp quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều 77 của Luật này;

b) Các trường hợp kiểm tra sau thông quan, bao gồm kiểm tra theo kế hoạch, kiểm tra chọn mẫu để đánh giá việc tuân thủ pháp luật về thuế và kiểm tra đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan có dấu hiệu vi phạm pháp luật về thuế.

Khi kiểm tra sau thông quan nếu phát hiện có dấu hiệu trốn thuế, gian lận thuế thì Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan, Cục trưởng Cục hải quan, Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan có thẩm quyền quyết định áp dụng các biện pháp quy định tại Mục 4 của Chương này."

Theo đó điểm c, d khoản 3 Điều 77 quy định như sau:

-  Trường hợp hết thời hạn theo thông báo của cơ quan quản lý thuế mà người nộp thuế không giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu hoặc không khai bổ sung hồ sơ thuế hoặc giải trình, khai bổ sung hồ sơ thuế không đúng thì thủ trưởng cơ quan quản lý thuế quản lý trực tiếp ấn định số tiền thuế phải nộp hoặc ra quyết định kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế.

- Đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã được thông quan nếu cơ quan hải quan phát hiện hồ sơ thuế có nội dung cần làm rõ liên quan đến nghĩa vụ thuế, số tiền thuế được miễn, số tiến thuế được giảm, số tiến thuế được hoàn thì cơ quan hải quan yêu cầu người nộp thuế giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu. Trường hợp người nộp thuế đã giải trình và bổ sung thông tin, tài liệu chứng minh số thuế là đúng thì hồ sơ thuế được chấp nhận. Trường hợp không chứng minh được số thuế đã khai là đúng hoặc quá thời hạn mà không giải trình được thì thủ trưởng cơ quan hải quan ấn định số tiền thuế phải nộp hoặc ra quyết định kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế.

Như vậy, trong những trường hợp trên cơ quan thuế có thể đến kiểm tra. Nếu phát hiện không có hoạt động kinh doanh trên thực tế tại địa điểm đăng kí trong giấy đăng kí kinh doanh, chủ thể kinh doanh sẽ phải chịu những chế tài theo pháp luật quy định.

Tuy nhiên pháp luật mới chỉ đặt ra chế tài xử phạt đối với chủ thể kinh doanh, còn với người cho mượn nhà để đặt trụ sở kinh doanh hiện nay pháp luật không đặt ra bất kì chế tài gì.

Vậy nên, khi hoạt động kinh doanh có xảy ra vấn đề nào đó vướng mắc với pháp luật thì người phải chịu trách nhiệm là chủ thể kinh doanh chứ không ảnh hưởng gì tới gia đình bạn, bởi gia đình bạn đã ký hợp đồng thỏa thuận hợp pháp về việc mượn địa điểm kinh doanh.

3. Đăng ký giấy phép kinh doanh ở đâu? 

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp thì giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là một văn bản hay bản điện tử được cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp trong đó ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó khi tổ chức, cá nhân tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh mà đáp ứng đầy đủ các điều kiện về đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật, nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền thì sẽ được cấp giấy phép kinh doanh hay còn gọi là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định hiện hành. Vấn đề đăng ký giấy phép kinh doanh ở đâu hiện nay được nhiều doanh nghiệp quan tâm.

- Nếu  muốn đăng ký giấy phép thành lập công ty thì cần đăng ký giấy phép kinh doanh tại phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch đầu tư Tỉnh/Thành phố nơi bạn muốn đặt trụ sở doanh nghiệp. Thời gian đăng ký giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 3 ngày làm việc;
 
Nếu  muốn làm thủ tục đăng ký kinh doanh mở công ty tại Tỉnh Nam Định, thì bạn nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh tại Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Nam Định. Nơi cấp giấy phép kinh doanh là Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Nam Định.
 
- Nếu muốn đăng ký hộ kinh doanh cá thể thì đăng ký xin giấy phép kinh doanh tại phòng kinh tế/ hoặc kế hoạch tài chính thuộc ủy ban nhân dân cấp Quận/Huyện nơi hộ kinh doanh muốn đặt địa chỉ. Thủ tục cấp giấy phép đăng ký kinh doanh là 4 ngày làm việc.
 

4. Thủ tục làm giấy phép kinh doanh 

Đối với thủ tục đăng ký kinh doanh hộ cá thể
Bước 1: Chủ hộ kinh doanh gửi hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể đến phòng kinh tế/ hoặc kế hoạch tài chính thuộc ủy ban nhân dân cấp Quận/Huyện nơi hộ kinh doanh muốn đặt địa chỉ bao gồm những thông tin và hồ sơ giấy tờ sau:
– Hộ khẩu sao y công chứng;
– CMND/Căn cước công dân/ Hộ chiếu sao y công chứng;
– Hợp đồng thuê địa điểm kinh doanh cửa hàng (nếu là địa điểm thuê); Giấy chủ quyền nhà (nếu là chủ sở hữu);
– Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ cá thể ghi đầy đủ thông tin sau;
+ Tên hộ kinh doanh cá thể, địa chỉ địa điểm kinh doanh; số điện thoại;
+ Ngành, nghề dự tính đăng ký kinh doanh;
+ Số vốn đăng ký kinh doanh cụ thể là bao nhiêu;
+ Số lao động sử dụng cho hộ kinh doanh;
+ Họ, tên, chữ ký, địa chỉ nơi cư trú, thông tin CMND/ Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân đăng ký kinh doanh hoặc đại diện đơn vị kinh doanh
Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp quận/huyện sẽ gửi Giấy biên nhận và sau thời hạn từ 3-5 ngày làm việc cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ cấp cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể nếu có đủ các điều kiện sau đây:
+ Đã nộp đầy đủ lệ phí đăng ký giấy phép kinh doanh.
+ Tên chủ kinh doanh đăng ký phù hợp quy định;
+ Ngành nghề kinh doanh không thuộc ngành, nghề cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật;
– Trường hợp hồ sơ đăng ký giấy phép kinh doanh không hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi bằng văn bản cho chủ hộ kinh doanh được biết và tiến hành điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.
Đối với thủ tục đăng ký kinh doanh thành lập công ty:
- Chuẩn bị đầy đủ thông tin, giấy tờ, soạn thảo hồ sơ thành lập công ty.
-  Nộp hồ sơ thành lập công ty tại cơ quan đăng ký kinh doanh trực thuộc Tỉnh/Thành phố sở tại (như hướng dẫn ở trên).
- Nhận kết quả là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Nếu hồ sơ đầy đủ và chính xác).
- Thực hiện thủ tục khắc dấu tròn doanh nghiệp + Thông báo mẫu dấu lên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.
-  Mở tài khoản ngân hàng + Thông báo số TKNH tới cơ quan đăng ký kinh doanh.
- Đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan thuế và ngân hàng xác nhận đã đăng ký nộp thuế điện tử.
-  Đóng thuế môn bài qua mạng.
- Khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế, đề nghị sử dụng hóa đơn VAT và thông báo phát hành hóa đơn VAT.
-  Báo cáo thuế định kỳ hàng tháng,quý, năm tới cơ quan quản lý thuế sở tại.

5. Đăng ký thành lập công ty hết bao nhiêu tiền?

1. Lệ phí nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư:  100.000đ;
2. lệ phí đăng bố cáo thành lập công ty trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia: 300.000 đ;
3. Chi phí khắc dấu tròn công ty: 450.000đ (Khách hàng có thể liên hệ công ty khắc dấu để tự đặt hoặc nhờ công ty Nam Việt Luật đặt giúp, Theo quy định của luật doanh nghiệp hiện tại thì doanh nghiệp có thể có nhiều con dấu để thuận lợi hơn cho việc sử dụng con dấu ở nhiều nơi); Xem thêm quy định về con dấu doanh nghiệp theo luật mới nhất.
4. Chi phí đặt bảng hiệu công ty: 200.000đ; (chất liệu mica, kích thước 25×35).
5. Chi phí mua chữ ký số( Token) gói 1 năm: 1.530.000đ, Ngoài ra còn có các gói khác như gói 2 năm, gói 3 năm, tùy vào nhu cầu của doanh nghiệp mà lựa chọn gói chữ ký số cho phù hợp (Tham khảo thêm tại bảng giá dịch vụ chữ ký số điện tử);
6. Chi phí nộp ký quỹ tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp thông thường là : 1.000.000đ (Chi phí này vẫn thuộc về doanh nghiệp nhưng để duy trì trong tài khoản doanh nghiệp theo yêu cầu từ phía ngân hàng, sau này nếu đóng tài khoản thì ngân hàng sẽ trả lai cho khách hàng);
7. Chi phí sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng (VAT)
+ Nếu doanh nghiệp đặt in hóa đơn GTGT giấy truyền thống, thì chi phí in mỗi cuốn hóa đơn khoảng 350,000 đ.
+ Nếu doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử để giảm thiểu chi phí ban đầu và phù hợp với xu hướng hiện nay thì tùy từng gói hóa đơn điện tử mà có mức giá khác nhau. Để xem cụ thể mức giá, các bạn vui lòng tham khảo Bảng giá hóa đơn điện tử;
8. Chi phí đóng thuế môn bài: Công ty sẽ đóng thuế môn bài tùy theo mức vốn điều lệ đăng ký quy định chi tiết dưới bảng sau:
STT Vốn điều lệ đăng ký(VNĐ) Thuế môn bài cả năm (VNĐ) Thuế môn bài nửa năm (VNĐ)
1 Trên 10 tỷ VNĐ 3,000,000 1,500,000
2 Từ 10 tỷ VNĐ trở xuống 2,000,000 1,000,000
– Nếu giấy phép kinh doanh được cấp vào khoảng thời gian từ 01/01 đến 30/06 thì công ty phải đóng mức thuế môn bài cả năm.
– Nếu giấy phép kinh doanh được cấp vào khoảng thời gian từ 01/07 đến 31/12 thì công ty phải đóng mức thuế môn bài nửa năm.
Nghĩa là: 
+ Công ty thành lập trong khoảng thời gian từ ngày 01/01 đến ngày 30/6 thì phải nộp 100% mức thuế môn bài theo quy định ở bảng trên.
+ Công ty thành lập trong khoảng thời gian từ ngày 01/07 đến ngày 31/12 thì phải nộp 50% mức thuế môn bài ở bảng trên.
- Sau khi đăng ký thành lập công ty xong, các bạn cần thực hiện các thủ tục sau thành lập công ty như: Khắc dấu, đăng bố cáo, Thủ tục khai thuế và đóng các loại thuế doanh nghiệp theo quy định.
 

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp- Công ty luật Minh Khuê