1. Cho thuê mặt bằng tài sản công thông qua hình thức nào?

Trong việc quản lý và sử dụng tài sản công, việc cho thuê mặt bằng là một phương thức phổ biến được quy định cụ thể tại Điều 46 của Nghị định 151/2017/NĐ-CP. Theo đó, quyết định sử dụng hình thức đấu giá hay đấu thầu phụ thuộc vào loại tài sản và mục đích sử dụng.

Đầu tiên, trong trường hợp cho thuê tài sản công là cơ sở hoạt động sự nghiệp, pháp luật quy định việc sử dụng hình thức đấu giá. Quy trình này rõ ràng và cụ thể, tuân thủ các quy định tại các khoản 3, 4, 5 và 6 của Điều 24 của Nghị định, cũng như các quy định về đấu giá tài sản. Quá trình đấu giá này sẽ đảm bảo tính minh bạch và công bằng, đồng thời tạo ra một giá cả cạnh tranh cho việc thuê mặt bằng.

Tiếp theo, đối với trường hợp cho thuê trực tiếp, hình thức này áp dụng đối với các loại tài sản như phương tiện vận tải, máy móc, thiết bị hoặc cho thuê từng hạng mục thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Trong trường hợp này, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập sẽ xác định và niêm yết giá cho thuê, đồng thời thông báo công khai giá trên các nền tảng điện tử.

Quy định cũng rõ ràng về việc xác định giá thuê tài sản, bao gồm giá trúng đấu giá trong trường hợp đấu giá và giá niêm yết công khai trong trường hợp cho thuê trực tiếp. Điều này đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình thuê mặt bằng.

Tính toán số tiền thu được từ việc cho thuê tài sản cũng được quy định cụ thể, bao gồm các chi phí liên quan, trả nợ vốn vay, vốn huy động và thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Phần còn lại sau khi chi trả các chi phí này sẽ được quản lý và sử dụng theo quy định của Chính phủ về cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Nhìn chung lại, việc quyết định sử dụng hình thức đấu giá hay đấu thầu trong việc cho thuê mặt bằng tài sản công phụ thuộc vào loại tài sản và mục đích sử dụng cụ thể, đồng thời đảm bảo tính minh bạch, công bằng và hiệu quả trong quản lý và sử dụng tài sản công.

2. Cần phải đảm bảo nguyên tắc nào khi cho thuê mặt bằng là tài sản công?

Việc cho thuê tài sản công, đặc biệt là mặt bằng, là một quy trình phức tạp đòi hỏi sự chặt chẽ và tuân thủ các nguyên tắc quản lý cũng như các quy định pháp luật liên quan. Dưới ánh sáng của Điều 43 của Nghị định 151/2017/NĐ-CP, chúng ta có cái nhìn rõ ràng về những yêu cầu cơ bản cần tuân thủ khi sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê.

-  Không ảnh hưởng đến nhiệm vụ do Nhà nước giao: Một trong những nguyên tắc quan trọng là đảm bảo rằng việc cho thuê tài sản công không gây ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ công cộng. Điều này bao gồm việc hoàn thành các kế hoạch, nhiệm vụ đã được giao, và đảm bảo rằng việc cho thuê không gây ảnh hưởng tiêu cực đến các dịch vụ công và mục tiêu công cộng khác.

- Sử dụng tài sản đúng mục đích và phù hợp: Việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê phải tuân thủ mục đích gốc của tài sản, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị. Điều này đảm bảo rằng tài sản được sử dụng một cách hiệu quả và không phát sinh mâu thuẫn về mục đích sử dụng.

- Phát huy công suất và hiệu quả sử dụng: Việc sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê phải đi kèm với việc tối ưu hóa công suất và hiệu quả sử dụng tài sản. Điều này bao gồm việc sử dụng tài sản trong thời gian không phải thực hiện nhiệm vụ công cộng, tăng cường thời gian và cường độ sử dụng tài sản, cũng như cung cấp nhiều dịch vụ công hơn cho xã hội.

- Thực hiện theo cơ chế thị trường: Việc xác định giá cho thuê tài sản công cần phù hợp với thị trường và giá trị thực tế của tài sản. Điều này đảm bảo rằng quá trình cho thuê diễn ra công bằng và minh bạch, không tạo ra sự bất công hoặc lợi dụng từ bất kỳ bên nào. Cũng, tài sản được sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê phải được trích khấu hao theo quy định, giúp bảo đảm tính bền vững và công bằng trong quản lý tài chính.

Như vậy, việc đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc quản lý khi cho thuê tài sản công là một phần không thể thiếu của quy trình quản lý tài sản công hiệu quả và minh bạch. Chỉ thông qua việc thực hiện các yêu cầu này một cách nghiêm túc và cẩn thận, chúng ta mới có thể đảm bảo rằng việc cho thuê tài sản công là một quá trình hợp pháp, công bằng và có lợi cho cả bên cho thuê và bên thuê.

3. Mặt bằng là tài sản công cho thuê làm căn tin phải đảm bảo điều kiện gì?

Việc cho thuê mặt bằng là tài sản công để làm căn tin đòi hỏi sự chặt chẽ và tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 55 và Điều 57 của Luật Quản lý tài sản công 2017. Dưới đây là một số điều kiện cụ thể mà phải được đảm bảo:

- Phù hợp với quy định của pháp luật và quyết định của cơ quan có thẩm quyền: Việc cho thuê mặt bằng tài sản công phải được phê duyệt và quản lý dưới sự giám sát của cơ quan, người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch của quy trình cho thuê.

- Không làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ công cộng và quyền sở hữu của Nhà nước: Việc cho thuê mặt bằng tài sản công không được phép gây ra ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ công cộng và quyền sở hữu của Nhà nước. Điều này đảm bảo rằng việc cho thuê không ảnh hưởng đến lợi ích công cộng và bảo vệ quyền sở hữu của Nhà nước.

- Sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả: Mặt bằng được cho thuê phải được sử dụng đúng mục đích và phát huy hiệu quả sử dụng, đồng thời tuân thủ các quy định về khấu hao tài sản cố định và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo tính bền vững và hiệu quả trong việc sử dụng tài sản công. Mặt bằng được cho thuê phải được sử dụng đúng mục đích mà nó được cấp phép. Điều này bao gồm việc đảm bảo rằng mặt bằng không được sử dụng cho các hoạt động ngoại trừ những mục đích đã được quy định trong hợp đồng thuê. Ví dụ, nếu một mặt bằng được cho thuê để mở quán cà phê, thì nó không được sử dụng để kinh doanh một cách khác ngoài mục đích này. Đối với bên cho thuê, việc phát huy hiệu quả sử dụng tài sản bao gồm việc tối ưu hóa sự hiệu quả của mặt bằng trong việc sinh lợi nhuận. Điều này có thể bao gồm việc thiết kế không gian một cách hợp lý để tối ưu hóa diện tích sử dụng, đảm bảo rằng mặt bằng luôn hoạt động ổn định và không có thời gian trống không lãng phí.

- Cập nhật thông tin và báo cáo đầy đủ: Đơn vị sử dụng tài sản công phải cập nhật thông tin và báo cáo đầy đủ về việc cho thuê mặt bằng theo quy định của pháp luật. Điều này đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong quản lý tài sản công.

- Tuân thủ cơ chế thị trường và các quy định của pháp luật: Quy trình cho thuê mặt bằng tài sản công phải tuân thủ cơ chế thị trường và các quy định của pháp luật, bao gồm việc xác định giá thuê phù hợp với thị trường và thực hiện các biện pháp bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công theo quy định.

Những điều kiện trên không chỉ đảm bảo tính hợp pháp và minh bạch trong quy trình cho thuê mặt bằng tài sản công mà còn đảm bảo tính bền vững và hiệu quả của việc sử dụng tài sản công trong mục đích kinh doanh và phục vụ lợi ích công cộng.

Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ chi tiết. Xin trân trọng cảm ơn!

Tham khảo thêm: Loại tài sản công nào thuộc thẩm quyền quyết định thanh lý của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh