1. Có những loại hình phòng khám chuyên khoa nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 39 Nghị định 96/2023/NĐ-CP quy định về hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như sau:

- Bệnh viện bao gồm các hình thức sau đây:

+ Bệnh viện đa khoa;

+ Bệnh viện y học cổ truyền;

+ Bệnh viện răng hàm mặt;

+ Bệnh viện chuyên khoa.

- Phòng khám bao gồm các hình thức sau đây:

+ Phòng khám đa khoa;

+ Phòng khám chuyên khoa;

+ Phòng khám liên chuyên khoa;

+ Phòng khám bác sỹ y khoa;

+ Phòng khám y học cổ truyền;

+ Phòng khám răng hàm mặt;

+ Phòng khám dinh dưỡng;

+ Phòng khám y sỹ đa khoa.

- Trạm y tế.

- Nhà hộ sinh.

- Phòng chẩn trị y học cổ truyền.

- Cơ sở dịch vụ cận lâm sàng bao gồm các hình thức sau đây:

+ Cơ sở xét nghiệm;

+ Cơ sở chẩn đoán hình ảnh;

+ Cơ sở xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh.

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình.

- Cơ sở kỹ thuật phục hình răng.

- Cơ sở kỹ thuật phục hồi chức năng.

- Cơ sở tâm lý lâm sàng.

- Cơ sở dịch vụ điều dưỡng.

- Cơ sở dịch vụ hộ sinh.

- Cơ sở chăm sóc giảm nhẹ.

- Cơ sở cấp cứu ngoại viện.

- Cơ sở kính thuốc có thực hiện việc đo, kiểm tra tật khúc xạ.

- Cơ sở lọc máu.

2. Làm chủ phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng có cần chứng chỉ hành nghề không?

Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều 11 Nghị định 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung bởi Điều 22 Nghị định 109/2016/NĐ-CP, cơ sở phòng khám dinh dưỡng được cấp giấy phép hoạt động khi phòng khám đó đáp ứng đủ các điều kiện về nhân lực như sau:

- Mỗi cơ sở y tế phải bổ nhiệm một người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật. Người này và trưởng các khoa chuyên môn trong cơ sở y tế phải đáp ứng các điều kiện sau:

+ Phải là bác sĩ và có chứng chỉ hành nghề phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của cơ sở y tế.

+ Trong trường hợp cơ sở y tế có nhiều chuyên khoa, chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phải phù hợp với ít nhất một trong các chuyên khoa lâm sàng mà cơ sở đăng ký hoạt động.

+ Đối với các phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cần là bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng hoặc bác sĩ đa khoa và có chứng chỉ đào tạo về chuyên khoa dinh dưỡng, hoặc bác sĩ y học dự phòng và có chứng chỉ đào tạo về chuyên khoa dinh dưỡng, hoặc cử nhân chuyên ngành dinh dưỡng, hoặc bác sĩ y học cổ truyền và có chứng chỉ đào tạo về chuyên khoa dinh dưỡng, hoặc cử nhân y khoa và có chứng chỉ đào tạo về chuyên khoa dinh dưỡng.

+ Có ít nhất 36 tháng kinh nghiệm làm việc sau khi được cấp chứng chỉ hành nghề hoặc ít nhất 54 tháng kinh nghiệm trực tiếp tham gia khám bệnh, chữa bệnh. Việc phân công, bổ nhiệm người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phải được ghi chép bằng văn bản.

+ Phải là người làm việc cơ hữu tại cơ sở y tế.

- Ngoài người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở y tế, những cá nhân khác làm việc trong cơ sở cần phải có chứng chỉ hành nghề và chỉ được thực hiện công việc khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được phân công. Dựa trên phạm vi hoạt động chuyên môn, trình độ học vấn, chứng chỉ, và khả năng của người làm việc, người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở y tế sẽ phân công các nhiệm vụ cụ thể cho họ bằng văn bản.

- Kỹ thuật viên xét nghiệm có trình độ đại học được ủy quyền đọc và ký kết kết quả xét nghiệm. Trong trường hợp cơ sở y tế không có bác sĩ chuyên khoa xét nghiệm hoặc kỹ thuật viên xét nghiệm có trình độ đại học, bác sĩ sẽ chỉ định việc đọc và ký kết kết quả xét nghiệm.

- Cử nhân X-Quang có trình độ đại học được ủy quyền đọc và mô tả hình ảnh chẩn đoán. Trong trường hợp cơ sở y tế không có bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh hoặc bác sĩ chuyên khoa X-Quang, bác sĩ chỉ định kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh sẽ đọc và ký kết quả chẩn đoán hình ảnh.

- Các đối tượng khác tham gia vào quá trình khám bệnh, chữa bệnh nhưng không yêu cầu cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định của Luật khám bệnh, chữa bệnh thì được phép thực hiện các hoạt động theo phân công của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở y tế (kỹ sư vật lý y học, kỹ sư xạ trị, nhân viên thực hành ngôn ngữ học trị liệu, tâm lý trị liệu và các đối tượng khác). Việc phân công này phải phù hợp với trình độ chuyên môn của mỗi cá nhân.

Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên, trường hợp chủ phòng khám dinh dưỡng là người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở phòng khám dinh dưỡng thì có cần chứng chỉ hành nghề.

3. Thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng

Căn cứ theo quy định tại Điều 51 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định về thẩm quyền cấp mới, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động, đình chỉ hoạt động và thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như sau:

- Bộ Y tế cấp mới, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động, đình chỉ hoạt động và thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế; đình chỉ hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác trên phạm vi toàn quốc.

- Bộ Quốc phòng cấp mới, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động, đình chỉ hoạt động và thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.

- Bộ Công an cấp mới, cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động, đình chỉ hoạt động và thu hồi giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.

- Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp mới, cấp lại, điều chỉnh và thu hồi giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này; đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động trên địa bàn quản lý.

Như vậy, đối với trường hợp mở phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng và căn cứ vào phạm vi hoạt động chuyên môn, quy mô hoạt động, điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và năng lực thực hiện kỹ thuật của phòng khám sẽ do cơ quan có thẩm quyền (Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Giám đốc Sở Y tế) cấp giấy phép hoạt động.

Tùy theo mỗi loại hình phòng khám chuyên khoa sẽ có những điều kiện pháp lý và yêu cầu thực tiễn từ Sở y tế khác khau giữa các loại hình phòng khám. Do đó, nhà đầu tư, người kinh doanh, bác sỹ phải trang bị đầy đủ kiến thức pháp lý y tế cơ bản. Chuẩn bị đầy đủ những hồ sơ, giấy tờ theo quy định pháp luật và yêu cầu của Sở y tế thì việc xin phép hoạt động phòng khám chuyên khoa mới có thể thực hiện được.

Để được cấp giấy phép hoạt động phòng khám chuyên khoa, Phòng khám cần phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về quy mô, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân sự theo quy định pháp luật tại Nghị định số 96/2023/NĐ-CPcủa Chính phủ quy định một số điều về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. 

Xem thêm: Thủ tục mở phòng khám đa khoa tư nhân, cấp phép phòng khám, chữa bệnh ?

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Chủ phòng khám chuyên khoa dinh dưỡng có cần chứng chỉ hành nghề không? mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!