1. Căn cứ pháp lý 

Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư hoạt động trong lĩnh vực giáo dục

2. Luật sư trả lời:

Theo quy định của pháp luật hiện nay thì bạn không thể trực tiếp sang tên lớp mẫu giáo của bạn cho người khác được, hiện nay pháp luật chỉ công nhận các trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập các lớp mầm non, chứ không quy định về việc được phép sang tên cho người khác. Do đó trong trường hợp này bạn có thể giải quyết bằng cách là trước tiên bạn sẽ sang nhượng toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất của lớp mẫu giáo hiện tại cho người khác, sau đó bạn làm thủ tục giải thể và để người mua sẽ đứng lên thành lập một nhóm trẻ mẫu giáo mới vẫn tại địa điểm đó.

Thứ nhất, về vấn đề sang nhượng địa điểm và tài sản trong lớp học. 

Địa điểm tổ chức lớp học nếu bạn đi thuê của một chủ sở hữu khác thì bạn cần làm hợp đồng thuê lại và có sự cho phép của người đó để làm thủ tục cho thuê lại. Còn nếu địa điểm đó do bạn là chủ sở hữu có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì bạn chỉ cần làm hợp đồng cho thuê. 

Tài sản trong lớp học như tivi, bàn ghế, dụng cụ học tập ... bạn cần làm hợp đồng mua bán hoặc chuyển nhượng để người đó được hợp pháp sử dụng những tài sản đó mà không có tranh chấp gì. 

Thứ hai, về thủ tục giải thể lớp mầm non. 

Theo quy định tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về thủ tục giải thể nhóm trẻ, lớp mầm non như sau:

- Người đứng đầu nhóm trẻ, lớp mầm non gửi thông báo yêu cầu giải thể đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đặt địa điểm

- Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra, lập biên bản
- Căn cứ biên bản kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thu hồi giấy phép thành lập và quyết định giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập. Quyết định giải thể phải ghi rõ lý do, các biện pháp bảo đảm lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, nhân viên và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Thứ ba, về thủ tục thành lập lớp mầm non mới. 

Điều 11. Thủ tục thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

2. Hồ sơ gồm:

a) Tờ trình đề nghị cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;

b) Trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục có thể thuê trường sở, cơ sở vật chất, thiết bị của Nhà nước, cơ sở giáo dục công lập không sử dụng để tổ chức hoạt động giáo dục theo quy định của pháp luật;

c) Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của giáo viên.

3. Trình tự thực hiện:

a) Tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận và tổ chức thẩm định hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đúng quy định thì thông báo bằng văn bản những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung cho tổ chức, cá nhân nếu hồ sơ đúng quy định thì có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị kiểm tra thực tế các điều kiện thành lập đối với nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập;

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức kiểm tra trên thực tế và có ý kiến bằng văn bản gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nêu rõ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập đủ hay không đủ điều kiện thành lập;

d) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trả lời của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu chưa quyết định thì có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân và Phòng Giáo dục và Đào tạo nêu rõ lý do.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê