1. Cơ sở pháp lý

- Luật kế toán năm 2015 

- Công văn 2826/TCT-PCCS

2. Nội dung

Điều 19 luật kế toán năm 2015 quy định về việc ký chứng từ kế toán như sau:

1. Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng loại mực không phai. Không được ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất. Chữ ký trên chứng từ kế toán của người khiếm thị được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Khoản 3 Điều 3 Luật kế toán quy định về chứng từ kết toán gồm:

"3. Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán."


Hóa đơn là một loại chứng từ kế toán, vì vậy phải đảm bảo theo quy định của pháp luật kế toán về ký chứng từ.

Công văn 2826/TCT-PCCS hướng dẫn:

2. Các hoá đơn, chứng từ kế toán, tờ khai thuế và văn bản giao dịch khác do cơ sở kinh doanh gửi đến cơ quan thuế mà người ký văn bản đúng thẩm quyền nhưng sử dụng chữ ký khắc thì cũng không được coi là hoá đơn, chứng từ kế toán và văn bản giao dịch hợp pháp.

Như vậy, căn cứ vào quy định trên, trường hợp đóng dấu chữ ý khắc sẵn lên hóa đơn là không đúng quy định của pháp luật, các doanh nghiệp lưu ý không sử dụng dấu khắc sẵn trên hóa đơn, đảm bảo chữ ký trên hóa đơn phải được ký bằng bút bi hoặc bút mực, không được ký bằng mực đỏ, bằng bút chì, đóng dấu khắc sẵn. Chữ ký trên hóa đơn của một người phải thống nhất và phải giống với chữ ký đã đăng ký theo quy định, trường hợp không đăng ký chữ ký thì chữ ký lần sau phải khớp với chữ ký các lần trước đó.

Bạn đang theo dõi bài viết được biên tập bởi Công ty Luật Minh Khuê. Trường hợp có vướng mắc hoặc gặp khó khăn trong quá trình kê khai, bạn vui lòng liên hệ đến số hotline1900.6162bấm phím lẻ số 5 để được hỗ trợ.

Trân trọng./.

Chuyên viên tư vấn: Nguyễn Quỳnh - Bộ phận tư vấn pháp luật - Công ty Luật Minh Khuê