Vậy gia đình tôi có thể sử dụng vỉa hè và lòng đường trước cửa nhà mình không? Xin cảm ơn luật sư

Luật sư tư vấn:

1. Cơ sở pháp lý: 

- Thông tư 04/2008/TT-BXD

2. Luật sư tư vấn:

Vỉa hè hay hè phố là bộ phận của đường đô thị, phục vụ chủ yếu cho người đi bộ và kết hợp là nơi bố trí hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị dọc tuyến (quy định tại khoản 2, phần II, thông tư 04/2008/TT-BXD)

Như vậy, hè phố là bộ phận của đường đô thị, mục đích là để phục vụ nhu cầu đi bộ của người dân, nên việc lấn chiếm vỉa hè (hè phố) trái phép, không được sự đồng ý của cơ quan chính quyền địa phương sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, tại điểm a khoản 13, phần IV, thông tư 04/2008/TT-BXD quy định:

13. Sử dụng tạm thời hè phố cho việc cưới, việc tang

a) Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng tạm thời hè phố cho việc cưới, việc tang phải xin phép chính quyền địa phương nơi cư trú.

Căn cứ theo quy định pháp luật trên và trong trường hợp của anh thì anh hoàn toàn có thể sử dụng hè phố trước của nhà mình tạm thời để tổ chức lễ cưới cho con gái của mình.

Mặc dù là sử dụng tạm thời, nhưng pháp luật cũng có những điều kiện nhất định cho việc sử dụng của gia đình mình:

13. Sử dụng tạm thời hè phố cho việc cưới, việc tang

b) Chính quyền địa phương chịu trách nhiệm kiểm tra và cho phép sử dụng tạm thời hè phố cho việc cưới, việc tang.

c) Thời gian sử dụng tạm thời không quá 48 giờ và phải bố trí lối đi cho người đi bộ, chiều rộng tối thiểu của lối đi cho người đi bộ là 1,5m

Đó là việc phải xin phép chính quyền địa phương; thời gian sử dụng tạm thời không quá 48 giờ và phải bố trí lối đi cho người đi bộ, chiều rộng tối thiểu của lối đi là 1,5m.

Thẩm quyền cho phép sử dụng tạm thời hè phố là UBND cấp xã (phường) nơi gia đình tổ chức đám cưới, được quy định tại điểm b khoản 3 chương II phần 3 Trách nhiệm quản lý đường đô thị

3. Uỷ ban nhân dân cấp xã

b) Quản lý và cấp phép sử dụng tạm thời hè phố cho việc cưới, việc tang trên địa bàn mình quản lý.

Mẫu đơn xin phép sử dụng tạm thời vỉa hè

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG TẠM THỜI VỈA HÈ

Kính gửi:  UBND phường ……………………………………..

Tôi tên là: ……………………………………………………………………………

Thường trú tại: ………………………………………………………………………

Tôi sử dụng vỉa hè tạm thời tại khu vực trước nhà số ……… đường …………

……………………, quận ……………………………………, tỉnh, thành phố ....

Của ông (bà): …………………………………………………………………………

Mục đích sử dụng: ……………………………………………………………………

Với diện tích sử dụng: ………………………………m² (dài:……m, rộng:……m).

Trong quá trình sử dụng vỉa hè, tôi sẽ chấp hành đầy đủ quy định về vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, trật tự công cộng, đồng thời đóng phí đầy đủ, đúng hạn.

Thời gian sử dụng tạm thời vỉa hè là:……………..tháng.

Từ ngày…….tháng…….năm……. đến hết ngày …….tháng…….năm…….

Kính đề nghị Bna Chỉ huy Lực lượng TNXK thành phố ...., UBND phường ………………………. giải quyết.

                                                            .... , ngày.......tháng.......năm............

Ý kiến chủ hộ phần nhà, đất bên trong                                 Người làm đơn

                     (Ký, ghi rõ họ tên)                                                  (Ký, ghi rõ họ tên)

Xác nhận của UBND phường……………………………

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hành chính - Công ty luật Minh Khuê