1. Giấy phép quảng cáo mỹ phẩm là gì?

Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phẩm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu trừ tin thời sự, chính sách xã hội; thông tin cá nhân. 

Giấy phép quảng cáo mỹ phẩm là giấy phép được Sở y tế cấp cho đơn vị quảng cáo sau khi thẩm định hồ sơ xin xác nhận nội dung quảng cáo và thấy hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, chỉ khi được cấp giấy xác nhận quảng cáo mỹ phẩm đơn vị quảng cáo mới có thể tiến hành quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm. 

Theo quy định của Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thì quảng cáo mỹ phẩm là hình thức quảng cáo bắt buộc phải xin phép cho nội dung quảng cáo. Doanh nghiệp chỉ được quảng cáo cho snar phẩm mỹ phẩm khi được cơ quan cấp phép cấp Giấy chứng nhận quảng cáo mỹ phẩm. 

 

2. Điều kiện để xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Nhiều cơ sở sản xuất và kinh doanh mỹ phẩm muốn đưa sản phẩm mỹ phẩm của doanh nghiệp mình tới người tiêu dùng nhưng không biết cần làm gì để thực hiện thủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm. Theo quy định của pháp luật hiện hành thì việc xin thực hiện thủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm. đơn vị quảng cáo phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có mã nghề về sản xuất hoặc kinh doanh mỹ phẩm hoặc mã ngành nghề về quảng cáo. Các mã ngành kinh doanh khách hàng có thể tham khảo bổ sung trong đăng ký kinh doanh trước khi xin giấy quảng cáo mỹ phẩm;

+ Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh;

+ Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh;

+ Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên;

+ Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh;

- Có phiếu công bố mỹ phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp và còn thời hạn

+ Đối với mỹ phẩm nhập khẩu sẽ do Cục quản lý dược cấp;

+ Còn đối với mỹ phẩm sản xuất trong nước do Sở y tế cấp. 

 

3. Thủ tục xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

3.1. Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

- Phiếu đăng ký quảng cáo mỹ phẩm;

- 02 kịch bản quảng cáo (kich bản  phải mô tả rõ phần hình ảnh, phần lời, phần nhạc dự định sẽ quảng cáo) hoặc 02 nẫu quảng cáo dự định sẽ phát hành áp dụng với hồ sơ đăng ký quảng cáo mỹ phẩm hoặc tài liệu dự định trưng bày, phát hành tại hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm (áp dụng với hồ sơ đăng ký hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm); Hồ sơ phải có dấu giáp lai của tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm;

- Đăng ký kinh doanh của tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo mỹ phẩm (bản sao có chứng thực);

- Phiếu công bố mỹ phẩm đã được cấp (01 bản sao có đóng dấu công ty đăng ký quảng cáo);

- Giấy ủy quyền của tổ chức, cá nhân công bố mỹ phẩm cho tổ chức, cá nhân đăng ký qunagr cáo (trường hợp bên đăng ký quảng cáo không đồng thời là bên công bố) - bản gốc;

- Tài liệu thuyết minh tính năng, công dụng của sản phẩm (nếu nội dung quảng cáo nằm ngoài nội dung trong phiếu công bố);

- Văn bản đồng ý của chủ thể xuất hiện trong nội dung quảng cáo.

 

3.2. Trình tự, thụ tục xin giấy pháp quảng cáo mỹ phẩm

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ cần chuẩn bị đầy đủ các tài liệu như trên

Bước 2: Nộp hồ sơ xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Sau khi nhận hồ sơ theo quy định thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền gửi cho đơn vị nộp hồ sơ đăng ký một phiếu tiếp nhận hoặc kịch bản quảng cáo đạt yêu cầu. Ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ là ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bước 3: Tiếp nhận và thẩm định hồ sơ

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ xin phép quảng cáo mỹ phẩm cho đơn vị quảng cáo sau khi hồ sơ được nộp và được chấp nhận là hợp lệ.

Bước 4: Đơn vị quảng cáo theo dõi tình trạng hồ sơ trong quá trình thẩm định

Bước 5: Nhận kết quả xác nhận nội dung quảng cáo

Sau khi thẩm định hồ sơ và thấy rằng hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan đăng ký sẽ cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho đơn vị xin cấp phép.

Bước 6: Tiến hành quảng cáo nội dung đã xác nhận 

 

4. Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 09/2015/TT-BYT quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ y tế. 

- Sở y tế tỉnh, thành phố  trực thuộc Trung ương cấp giấy xác nhận quảng cáo đối với: Mỹ phẩm của cơ sở đứng tên trên phiếu công bố sản phẩm có trụ sở chính đặt tại địa bàn quản lý của sở Y tế; Trường hợp quảng cáo mỹ phẩm thông qua hội nghị, tổ chức sự kiện thì Sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi dự kiến tổ chức hội nghị, hội thảo, sự kiện cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo;

- Cục quản lý dược - Bộ Y tế cấp giấy xác nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu.

 

5. Tại sao phải xin giấy phép quảng cáo mỹ phẩm?

Theo quy định tại Điều 49 của Nghị định 38/2021/NĐ-CP quy định về chế tài xử lý hình phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm các quy định xác nhận nội dung quảng cáo, cụ thể:

Vi phạm các quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt:

- Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi quảng cáo các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định;

- Ngoài ra sẽ áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ 01 tháng - 03 tháng đối với hành vi quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo trong trường hợp quảng cáo thuốc, quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm, quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà vi phạm 02 lần trở lên trong thời hạn 06 tháng.

- Đồng thời sẽ thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo hoặc buộc thu hồi xuất bản phẩm, tạp chí in quảng cáo đối với hành vi quy định tại Khoản 1 Điều 49 của Nghị định.

 

6. Các trường hợp được cấp lại giấy phép quảng cáo

- Cấp lại giấy phép quảng cáo mỹ phẩm trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng:

+ Cơ sở có tên giấy phép quảng cáo mỹ phẩm hoặc cơ sở được ủy quyền theo quy định gửi văn bản đề nghị cấp lại tới cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo;

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị theo dấu tiếp nhận công văn đến cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp lại cho cơ sở. Trường hợp từ chối cấp lại, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo nêu rõ lý do tại sao từ chối.

- Cấp lại giấy phép quảng cáo trong trường hợp giấy phép hết hiệu lực sử dụng do số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm đã hết hiệu lực và không có thay đổi về nội dung quảng cáo:

+ Cơ sở có tên trên giấy phép quảng cáo hoặc cơ sở được ủy quyền theo quy định gửi hồ sơ đề nghị cấp lại tới cơ quan có thẩm quyền đã xác nhận nội dung quảng cáo, bao gồm các giấy tờ sau:

  • Văn bản đề nghị cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo;
  • Phiếu công bố snar phẩm mỹ phẩm còn hiệu lực đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

+ Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị theo dấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép quảng cáo xem xét cấp lại giấy xác nhận cho cơ sở. Trường hợp từ chối cấp lại giấy xác nahanj, cơ quan có thẩm quyền phải có văn bản thông báo nêu rõ lý do.

- Trường hợp cấp lại giấy phép quảng cáo mỹ phẩm còn hiệu lực nhưng thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ ra thị trường và không thay đổi nội dung quảng cáo:

+ Cơ sở có tên trên giấy phép quảng cáo mỹ phẩm hoặc cơ sở được ủy quyền theo quy định gửi hồ sơ đề nghị cấp lại tới cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo bao gồm:

  • Văn bản đề nghị cấp lại giấy phép quảng cáo;
  • Giấy phép quảng cáo mỹ phẩm được cấp kèm theo mẫu hoặc kịch bản quảng cáo đã được duyệt;
  • Văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận về việc thay đổi về tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ ra thị trường

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ theo đấu tiếp nhận công văn đến của cơ quan tiếp nhận hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp lại giấy phép quảng cáo mỹ phẩm.

Trên đây là toàn bộ những thông tin chúng tôi cung cấp về cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép quảng cáo mỹ phẩm. Hi vọng bài viết của chúng tôi sẽ cung cấp thông tin và giúp ích cho quý khách hàng trong hoạt động quảng cáo mỹ phẩm. Nếu quý khách hàng còn thắc mắc về nội dung bài viết hay bất kỳ vấn đề pháp lý khác thì vui lòng liên hệ đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 24/7 qua số hotline: 1900.6162 để được hỗ trợ và tư vấn nhiệt tình. Rất vui nhận được sự hợp tác từ quý khách hàng! Xin trân trọng cảm ơn!