Làm việc được một thời gian thì tôi nhận thêm một thư thông báo nữa về việc lương thưởng khi hoàn thành hợp đồng. Trong khi làm việc tôi nhận thấy công ty thường giảm nhân sự, bỏ một số vị trí mà trước kia từng có. Trong năm thứ 2 của hợp đồng tôi cũng bị cấp trên vùi dập gây khó dễ, giao nhiều việc, giám sát chặt chẽ liên tục. Tôi nghĩ là công ty muốn cho tôi nghỉ nhưng tôi quyết tâm ở lại làm việc và vượt qua mọi công việc được giao từ cấp trên. Họ thấy tôi quyết tâm không chịu nghỉ nên gửi tôi thư thông báo không tái ký hợp đồng nữa ?

 Xin anh chị cho tôi lời khuyên. .

 

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý: 

Bộ luật lao động số 10/2012/QH13

2. Luật sư tư vấn:

Điều 22 Bộ luật lao động năm 2012 quy định như sau: 

"1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.

c) Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

2. Khi hợp đồng lao động quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này trở thành hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng.

Trường hợp hai bên ký kết hợp đồng lao động mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác."

Khoản 1 Điều 36 Bộ luật lao động năm 2012 quy định trường hợp chấm dứt hợp đồng: 

"1. Hết hạn hợp đồng lao động, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 192 của Bộ luật này."

Khoản 6 Điều 192 Bộ luật lao động năm 2012 quy định: " Khi người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn mà hết hạn hợp đồng lao động thì được gia hạn hợp đồng lao động đã giao kết đến hết nhiệm kỳ."

Từ những quy định trên, có thể thấy rằng đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn thì Người sử dụng lao động có thể ký tiếp hợp đồng lao động hoặc không ký kết hợp đồng lao động với người lao động trừ trường hợp người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách đang trong nhiệm kỳ công đoàn. 
Như vậy, nếu không thuộc trường hợp trên thì công ty bạn không ký kết tiếp hợp đồng lao động với bạn cũng không trái pháp luật.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Công ty không muốn tiếp tục giao kết hợp đồng lao động ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Điều kiện được đặc cách xét vào biên chế của viên chức?

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Người lao động xin nghỉ việc có phải bồi thường chi phí đào tạo cho công ty không ?