BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH
-------
Số: 143/KCB-PHCN &GĐ
V/v: Cập nhật, bổ sung danh sách cơ sở đủ điều kiện KSK cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2015
Kính gửi: Cục Việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Trong năm 2014, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Cục việc làm về việc cung cấp danh sách cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế về việc“Hướng dẫn khám sức khỏe”.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện khám sức khỏe cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đã triển khai rà soát, cập nhật và bổ sung danh sách cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT .
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh gửi tới Cục việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên toàn quốc đủ điều kiện thực hiện khám sức khỏe cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Danh sách kèm theo công văn này thay thế cho danh sách các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện khám sức khỏe có yếu tố nước ngoài gửi kèm theo công văn số 1171/KCB-PHCN &GĐ ngày 28 tháng 10 năm 2014 và công văn số 1420/KCB-PHCN &GĐ ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.
Rất mong nhận được sự hợp tác chặt chẽ của Quý Cục./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên (để b/cáo);
- Cục trưởng (để b/cáo);
- SYT tỉnh: Quảng Ninh, Tuyên Quang, Đăklăk;
- Lưu: VT, PHCN&GĐ.
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Quý Tường
DANH SÁCH
CẬP NHẬT, BỔ SUNG CÁC CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN KSK CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI THEO TT14/2013/TT-BYT TRÊN TOÀN QUỐC
(Kèm theo công văn số 143/KCB-PHCN&GĐ ngày 05 tháng 02 năm 2015)

TT
TỈNH
SỐ CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN
TÊN CƠ SỞ
1
HÀ NỘI
13
Bệnh viện E
BVĐK Xanh Pôn
BVĐK Đức Giang
BVĐK Đống Đa
BVĐK Hòe Nhai
BVĐK Việt Pháp
BVĐK tư nhân Hồng Ngọc
BVĐK quốc tế Thu Cúc
BVĐK tư nhân Tràng An
BVĐK tư nhân Hà Nội
PKĐK Viêtlife
PKĐK Dr.Binh TeleClinic
BV Bạch Mai
2
HẢI PHÒNG
4
BV Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng
BVĐK Kiến An, Hải Phòng
Viện Y học Biển
BV Đại học Y Hải Phòng
3
QUẢNG NINH
3 (số liệu cung cấp qua điện thoại)
BVĐK tỉnh Quảng Ninh
Bệnh viện Bãi Cháy
Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí
4
LẠNG SƠN
1
BVĐK Trung tâm tỉnh Lạng Sơn
5
HÀ GIANG
0
6
TUYÊN QUANG
Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang không gửi số liệu
7
LÀO CAI
1
BVĐK tỉnh Lào Cai
8
CAO BẰNG
1
BVĐK tỉnh Cao Bằng
9
YÊN BÁI
1
BVĐK tỉnh Yên Bái
10
LAI CHÂU
BVĐK tỉnh Lai Châu
11
ĐIỆN BIÊN
2
BVĐK tỉnh Điện Biên
Trung tâm y tế huyện Tuần Giáo
12
SƠN LA
1
BVĐK tỉnh Sơn La
13
PHÚ THỌ
1
BVĐK tỉnh Phú Thọ
14
VĨNH PHÚC
1
BV 74 Trung ương
15
BẮC KẠN
1
BVĐK tỉnh Bắc Kạn
16
THÁI NGUYÊN
2
BV A Thái Nguyên
BVĐK Trung ương Thái Nguyên
17
BẮC GIANG
1
BVĐK tỉnh Bắc Giang
18
BẮC NINH
2
BVĐK Bắc Ninh
BVĐK Thành An - Thăng Long
19
HẢI DƯƠNG
1
BVĐK tỉnh Hải Dương
20
HƯNG YÊN
2
BVĐK tỉnh Hưng Yên
BVĐK Phố Nối
21
HÒA BÌNH
1
BVĐK tỉnh Hòa Bình
22
NINH BÌNH
1
BVĐK tỉnh Ninh Bình
23
NAM ĐỊNH
1
BVĐK tỉnh Nam Định
24
HÀ NAM
1
BVĐK tỉnh Hà Nam
25
THÁI BÌNH
1
BVĐK tỉnh Thái Bình
26
THANH HÓA
3
BVĐK tỉnh Thanh Hóa
BVĐK Hợp Lực
BVĐK Thanh Hà
27
NGHỆ AN
Bệnh viện Phong-Da Liễu Trung ương Quỳnh Lập
28
HÀ TĨNH
1
BVĐK tỉnh Hà Tĩnh
29
QUẢNG BÌNH
1
BV Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới
30
QUẢNG TRỊ
BVĐK tỉnh Quảng Trị
31
THỪA THIÊN HUẾ
1
BV Trung ương Huế
32
QUẢNG NAM
1
BVĐK Trung ương Quảng Nam
33
ĐÀ NẴNG
BV C Đà Nẵng
BV Đà Nẵng
BV Hoàn Mỹ
34
QUẢNG NGÃI
1
BVĐK tỉnh Quảng Ngãi
35
BÌNH ĐỊNH
2
BVĐK tỉnh Bình Định
BV Phong-Da liễu Trung ương Quy Hòa
36
PHÚ YÊN
1
BVĐK tỉnh Phú Yên
37
KHÁNH HÒA
1
BVĐK tỉnh Khánh Hòa
38
GIA LAI
1
BVĐK tỉnh Gia Lai
39
KON TUM
0
40
ĐĂKLĂC
Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk không gửi số liệu
41
ĐẮC NÔNG
3
BVĐK tỉnh Đăk Nông
BVĐK huyện Đăk R’ Lấp
BVĐK tỉnh Đăk Song
42
NINH THUẬN
1
BVĐK tỉnh Ninh Thuận
43
BÌNH THUẬN
1
BVĐK tỉnh Bình Thuận
44
LÂM ĐỒNG
0
45
TÂY NINH
1
BVĐK tỉnh Tây Ninh
46
BÌNH DƯƠNG
2
BVĐK tỉnh Bình Dương
BV Quốc tế Columbia Asia Bình Dương
47
BÌNH PHƯỚC
0
48
ĐỒNG NAI
3
BVĐK Đồng Nai
BVĐK Thống Nhất Đồng Nai
BV Quốc tế Đồng Nai
49
TP. HỒ CHÍ MINH
9
BV Nhân dân 115
BV Trưng Vương
BV quận Thủ Đức
BVĐK Vạn Hạnh
BVĐK An Sinh
PKĐK Phước An-CN3
BV Chợ Rẫy
BV FV
PKĐK Quốc tế Columbia Asia Sài Gòn
50
LONG AN
0
51
TIỀN GIANG
1
BVĐK Trung tâm Tiền Giang
52
BẾN TRE
1
BV Nguyễn Đình Chiểu
53
VĨNH LONG
0
54
TRÀ VINH
1
BVĐK tỉnh Trà Vinh
55
CẦN THƠ
2
BVĐK thành phố Cần Thơ
BVĐK Hoàn Mỹ Cửu Long
56
HẬU GIANG
0
57
SÓC TRĂNG
1
BVĐK tỉnh Sóc Trăng
58
AN GIANG
1
BVĐK Trung tâm An Giang
59
ĐỒNG THÁP
1
BVĐK Đồng Tháp
60
KIÊN GIANG
1
BVĐK tỉnh Kiên Giang
61
BẠC LIÊU
0
62
CÀ MAU
0
63
BÀ RỊA-VŨNG TÀU
3
BV Bà Rịa
BV Lê Lợi
TTYT Vietsovpetro