BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 7291/BGDĐT-GDTrH
V/v: Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2010

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Thực hiện Công văn số 4718/BGDĐT-GDTrH ngày 11/8/2010 của BộGiáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trunghọc năm học 2010-2011, Bộ GDĐT hướng dẫn cụ thể thực hiện dạy học 2 buổi/ngày hoặctrên 6 buổi/tuần (gọi chung là dạy học 2 buổi/ngày) trong các trường trung học nhưsau:

I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

1. Mục đích: Việc dạy học 2 buổi/ngày ở các trường trung họcnhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, góp phần nâng cao chất lượng giáodục; đáp ứng nhu cầu của gia đình và xã hội trong việc quản lý, giáo dục họcsinh; hạn chế tình trạng dạy thêm – học thêm không đúng quy định ở các nhàtrường; tăng cường giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh.

2. Nguyên tắc và yêu cầu đối với việc tổ chức dạy học 2buổi/ngày

- Việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày chỉ được thực hiện ởnhững nơi học sinh có nhu cầu, cha mẹ học sinh tự nguyện cho con em tham giahọc tập; được sự đồng ý của cấp trên có thẩm quyền quản lý trực tiếp của ngànhgiáo dục và địa phương.

- Chỉ được tổ chức vào các ngày trong tuần (từ thứ 2 đến thứ7); không gây “quá tải” đối với học sinh.

- Các trường trung học tổ chức dạy học 2 buổi/ngày phải đảmbảo hoàn thành kế hoạch giáo dục được giao, đảm bảo chất lượng và hiệu quả.

- Có tối thiểu số lượng giáo viên theo quy định tại Thông tưsố 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV (đảm bảo tỉ lệ giáo viên trên lớp 1,90 đối với cấpTHCS và 2,25 đối với cấp THPT) kể cả giáo viên tình nguyện dạy thêm giờ, giáoviên thỉnh giảng. Đối với các trường chưa đủ giáo viên một số môn học có thể hợpđồng giáo viên ngoài biên chế hoặc mời cán bộ của các câu lạc bộ, trung tâmngoại ngữ, tin học theo đúng quy định hiện hành.

- Khuyến khích tổ chức bán trú cho học sinh, đặc biệt đốivới các trường vùng dân tộc thiểu số, miền núi, hải đảo với sự đóng góp của giađình theo thỏa thuận và các nguồn hỗ trợ khác.

- Về cơ sở vật chất: Trường phải có đủ phòng thông thường,phòng học bộ môn, thư viện, sân chơi, bãi tập đáp ứng cho các hoạt động dạy vàhọc, hoạt động giáo dục khác theo hướng trường đạt chuẩn quốc gia.

- Về thu chi tài chính: Phải đảm bảo công khai, minh bạchtrong thu, chi để phục vụ cho bữa ăn, yêu cầu phát triển năng khiếu, điều kiệncơ sở vật chất phục vụ cho việc tổ chức học tập (quạt, điện, nước uống, phươngtiện, tổ chức câu lạc bộ ….).

II. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH DẠY HỌC 2 BUỔI/NGÀY

1. Nội dung

Nội dung dạy học 2 buổi/ngày đối với các trường trung học thựchiện theo định hướng sau:

- Bám sát nội dung chương trình quy định tại Quyết định số 16/2006/QĐ-BGD &ĐT ngày 05/5/2006; đảm bảo yêu cầu tối thiểu về chuẩn kiếnthức, kỹ năng và thái độ của Chương trình giáo dục phổ thông.

- Thực hiện các giải pháp tăng thời gian dạy học các nộidung khó, học sinh tự học có hướng dẫn của giáo viên; tổ chức phụ đạo học sinhyếu, bồi dưỡng học sinh giỏi phù hợp từng đối tượng học sinh; dạy học các môntự chọn và phát huy khả năng của học sinh theo các nội dung tự chọn.

- Thực hiện các hoạt động giáo dục như: giáo dục hướngnghiệp; giáo dục ngoài giờ lên lớp; giáo dục nghề phổ thông; giáo dục giá trịsống và kỹ năng sống; hoạt động tập thể, văn nghệ, thể thao… theo quy định củakế hoạch giáo dục, kế hoạch thời gian năm học; phát triển năng khiếu cá nhân,tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương.

2. Kế hoạch dạy học

Từ năm học 2008-2009, Bộ GDĐT đã phân cấp cho các sở, phòngGDĐT và các trường chủ động xây dựng phân phối chương trình chi tiết cho cácmôn học. Đối với các trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, căn cứ vào phân phốichương trình để bố trí hợp lý thời gian biểu trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc:

a) Đối với cấp THCS: Buổi sáng dạy không quá 4 tiết, buổichiều không quá 3 tiết, mỗi tuần học không quá 6 ngày.

b) Đối với cấp THPT: Buổi sáng dạy không quá 5 tiết, buổi chiềukhông quá 3 tiết, mỗi tuần học không quá 6 ngày.

Các trường THPT báo cáo với Sở GDĐT, các trường THCS báo cáovới Phòng GDĐT xây dựng phân phối chương trình, nội dung dạy học và hoạt độnggiáo dục phù hợp với đặc điểm địa phương và điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũcủa nhà trường. Ưu tiên bố trí các tiết học theo lớp vào buổi sáng, các tiết dạyhọc tự chọn, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi và các hoạt độnggiáo dục theo các nhóm đối tượng học sinh vào buổi chiều.

3. Hình thức tổ chức dạy học

Tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo hướng các hoạt động giáodục phù hợp với đối tượng, cụ thể như sau:

a) Tổ chức các hoạt động giáo dục theo nhóm năng khiếu, sởthích, mỗi nhóm có thể bao gồm học sinh từ các lớp khác nhau.

b) Phụ đạo, củng cố và ôn tập kiến thức:

Trên cơ sở nắm chắc chất lượng học sinh, giáo viên chủ nhiệmphối hợp với giáo viên bộ môn lập danh sách học sinh theo nhóm học lực yếu kémhoặc học sinh giỏi của từng môn học, báo cáo hiệu trưởng để tổng hợp tổ chứclớp, phân công giáo viên phụ đạo học sinh yếu kém hoặc bồi dưỡng học sinh giỏi.

c) Dạy học tự chọn

Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, tổ chức họcsinh có cùng nguyện vọng, nhu cầu học tập các môn tự chọn phù hợp với điều kiệnthực tế của trường thành các lớp học tự chọn:

- Học sinh lớp tự chọn có cùng nguyện vọng học Ngoại ngữ 2,Giáo dục nghề phổ thông, tin học có thể cùng hoặc không cùng khối, lớp.

- Học sinh các bộ môn nghệ thuật, năng khiếu theo cách trênđể tổ chức thành lớp, nhóm học tập.

4. Về kinh phí thực hiện

Các trường trung học có thể huy động sự hỗ trợ của ngânsách, sự đóng góp tự nguyện của cha mẹ học sinh để tăng cường cơ sở vật chấthoặc trả tiền dạy thêm giờ, dạy thỉnh giảng.

Việc thu và sử dụng kinh phí phải đảm bảo các nguyên tắc thubù chi và các qui định về quản lý tài chính hiện hành; tổ chức thực hiện theođúng hướng dẫn tại Công văn số 6890/BGDĐT-KHTC ngày 18/10/2010 của Bộ Giáo dụcvà Đào tạo về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện chocác cơ sở giáo dục và đào tạo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với Sở/Phòng Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo các trường có đủ điều kiện thực hiện dạy 2buổi/ngày; duyệt kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình, nội dung dạy học,các hoạt động giáo dục và chỉ đạo thực hiện; định kỳ báo cáo về cơ quan quản lýcấp trên theo quy định.

- Bố trí đủ định mức giáo viên theo Thông tư liên tịch số35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 về hướng dẫn định mức biên chế viên chứcở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

- Hướng dẫn các trường mời giáo viên thỉnh giảng, mời cán bộcác trung tâm, câu lạc bộ và hợp đồng theo đúng quy định hiện hành.

- Tăng cường theo dõi để rút kinh nghiệm; đồng thời không đểxảy ra tình trạng lạm thu trong hoạt động này.

2. Đối với các trường trung học

- Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm trước Sở/PhòngGDĐT về việc xây dựng kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày, quản lý nội dung và chấtlượng dạy học và các hoạt động giáo dục, đảm bảo không vi phạm các quy định vềdạy thêm – học thêm của Bộ GDĐT và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

- Tổ chức, chỉ đạo các tổ chuyên môn phân công giáo viên vànhân viên hợp lý để thực hiện kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảo đúng tinhthần; đảm bảo các hoạt động chung của nhà trường đúng với mục tiêu giáo dục củacấp học; huy động các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và ngoài xã hội cùngtham gia hỗ trợ thực hiện kế hoạch.

- Định kỳ báo cáo với Sở GDĐT/phòng GDĐT về việc thực hiệnkế hoạch giáo dục và kế hoạch giảng dạy của nhà trường.

3. Đối với tổ trưởng chuyên môn, các tổ chức, đoàn thể

- Chịu trách nhiệm trước ban giám hiệu trong việc phân công vàquản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên giảng dạy, tổ chức các hoạt động hợp lý,an toàn, đảm bảo chất lượng.

- Chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn phân nhóm họcsinh giỏi, yếu kém, chia lớp học 2 buổi/ngày.

- Báo cáo với Hiệu trưởng về việc thực hiện kế hoạch, kịpthời phản ánh những khó khăn vướng mắc để bàn bạc giải quyết.

4. Đối với giáo viên, cán bộ, nhân viên

Chấp hành sự phân công của tổ trưởng chuyên môn, hiệutrưởng, các tổ chức đoàn thể, thực hiện nghiêm kỷ luật lao động, kế hoạch giáodục, kế hoạch giảng dạy của trường.

Nhận được công văn này, yêu cầu các Sở GDĐT triển khai thựchiện để thống nhất quản lý, chỉ đạo thực hiện việc dạy 2 buổi/ngày ở địaphương. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc phản ánh về Bộ GDĐT (qua VụGiáo dục Trung học) để được giải đáp.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Văn phòng Bộ, Vụ TCCB, KH-TC, GDDT
Cục NG&CBQLCSGD;
- Lưu VT, Vụ GDTrH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển