1. Căn cứ ​pháp lý:

Luật doanh nghiệp năm 2014

Quyết định 337/QĐ-BKH Về việc Ban hành quy định nội dung hệ thống ngành nghề kinh tế của Việt Nam

Nghị định 78/2015/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp

Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

2. Luật sư trả lời:

Ngành, nghề dự định kinh doanh của bạn là ngành nghề có mã ngành 4773 quy định trong Quyết định 337/QĐ-BKH Về việc Ban hành quy định nội dung hệ thống ngành nghề kinh tế của Việt Nam. Đây không phải ngành nghề kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật nên bạn chỉ cần thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Luật Minh Khuê xin tư vấn cho bạn thủ tục đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP Về đăng ký doanh nghiệp:

"Điều 23. Hồ sơ đăngký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

2. Điều lệ công ty.

3. Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của người đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viênđược tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

Danh sách người đại diện theo ủyquyền và bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của từng đại diện theo ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên được tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 78 Luật Doanh nghiệp.

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:

a) Một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân quy định tại Điều 10 Nghị định này của chủ sở hữu công ty đối vớitrường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân;

b) Quyết định thành lập hoặc Giấychứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty làNhà nước);

c) Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Văn bản ủy quyền của chủ sở hữu cho người được ủy quyền đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức."

Như vậy, hồ sơ đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bao gồm các giấy tờ sau:

- Giấy đề nghị đăng ký công ty TNHH một thành viên theo mẫu tại Phụ lục I-2 Thông tư 22/2015/TT-BKHĐT

- Điều lệ công ty

- Bản giao có chứng thực chứng minh nhận dân, căn cước công dân hoặc hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực

Bạn hồ sơ tới Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính. Sau khi nhận Giấy chứng nhận, công ty làm thủ tục thông báo về việc sử dụng mẫu con dấu của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh để hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê