1. Đăng ký ngành nghề của hộ kinh doanh như vậy đúng không ?

Xin chào luật sư, nhà em đang định mở cửa hàng kinh doanh đa ngành nghề từ cung cấp hàng hóa, thực phẩm, làm dịch vụ ăn uống giải trí, làm biển quảng cáo, sửa chữa xây dựng công trình, và các vật tư tiêu hao, phụ kiện dùng cho các thiết bị y tế. Em định làm giấy đăng ký kinh doanh hộ gia đình với ngành nghề là Kinh doanh Thương mại tổng hợp.

Luật sư cho em hỏi:

1. em để tên ngành nghề như vậy đã đúng chưa?

2. và các ngành nghề trên em có cần phải xin phép gì không?

Em xin chân thanh cảm ơn!

Người gửi: Đ.T.T

Đăng ký ngành nghề của hộ kinh doanh như vậy đúng không ?

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến thư mục tư vấn của công ty chúng tôi. Chúng tôi xin được giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

1. Vấn đề này được quy định tại Điều 7 Nghị định 78/2015/NĐ-CP như sau:

Điều 7. Ghi ngành, nghề kinh doanh

1. Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc khi đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh hướng dẫn, đối chiếu và ghi nhận ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

2. Nội dung cụ thể của ngành kinh tế cấp bốn quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

3. Đối với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

4. Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

5. Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam và chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét ghi nhận ngành, nghề kinh doanh này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, đồng thời thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới.

6. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp ngay dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn. Trong trường hợp này, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp là ngành, nghề kinh doanh chi tiết doanh nghiệp đã ghi.

7. Việc ghi ngành, nghề kinh doanh quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều này thực hiện theo quy định tại Khoản 6 Điều này; trong đó, ngành, nghề kinh doanh chi tiết được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

8. Doanh nghiệp được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

9. Trường hợp cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, cơ quan đăng ký kinh doanh ra Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Trường hợp doanh nghiệp không tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo yêu cầu, cơ quan đăng ký kinh doanh yêu cầu doanh nghiệp báo cáo theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 209 Luật Doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp không báo cáo giải trình, cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 211 Luật Doanh nghiệp.

Theo quy định này, bạn phải căn cứ vào Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam để tự lựa chọn ngành nghề kinh doanh và ghi mã ngành nghề kinh doanh vào Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh. Trong Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam không có ngành nghề "Kinh doanh thương mại tổng hợp", do đó, bạn cần tham khảo để đăng ký ngành nghề cho phù hợp.

2. Trước 1/7/2015 là thời điểm mà luật Đầu tư 2014 có hiệu lực thì danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định tại rất nhiều văn bản khác nhau. Do đó, bạn cần tham khảo các văn bản pháp luật có liên quan đến các lĩnh vực mà bạn kinh doanh để tham khảo. Nếu bạn đăng ký sau thời điểm luật Đầu tư 2014 có hiệu lực thì bạn có thể tham khảo danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong phụ lục 4 kèm theo Luật Đầu tư 2014. Theo đó thì kinh doanh dịch vụ thi công xây dựng công trình, kinh doanh thực phẩm là ngành kinh doanh có điều kiện.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Luật Đầu tư 2014: "Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là ngành, nghề mà việc thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong ngành, nghề đó phải đap sứng điều kiện vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe cộng đồng".

Vì bạn có kinh doanh ngành, nghề có điều kiện nên sẽ cần phải đáp ứng đủ điều kiện thì mới được kinh doanh.

Kết luận:

Như vậy, việc ghi tên ngành nghề khi đăng ký kinh doanh của bạn như vậy là chưa đúng. Và vì bạn có kinh doanh ngành nghề có điều kiện nên cần phải đáp ứng đủ các điều kiện theo pháp luật quy định để có thể tiến hành kinh doanh..

2. Tư vấn mức thuế phải đóng đối với hộ kinh doanh ở miền núi ?

Xin hỏi tôi là hộ kinh doanh ở miền núi xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá. Tôi thuê của nhà nước 2838 m2 đất nông nghiệp làm cở sở kinh doanh sản xuất từ 2011 đến 2019.

Do làm ăn thua lỗ nên tôi chuyển làm nhà hàng nhà nghỉ và bị phạt 30 triệu đồng và nay tôi chuyển mục đích sang dịch vụ thương mại ? Vậy số thuế tôi phải nộp được tính ra sao ? Trước tôi đã được cơ quan thuế tính trừ cho 25 năm 7 tháng vậy nay tính ra sao ?

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tư vấn mức thuế phải đóng đối với hộ kinh doanh ở miền núi ?

Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời:

Kính chào bạn ! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Được biết bạn là hộ kinh doanh ở miền núi xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá. Bạn thuê của nhà nước 2838 m2 đất nông nghiệp làm cở sở kinh doanh sản xuất từ 2009 đến 2011.Do làm ăn thua lỗ nên bạn chuyển làm nhà hàng nhà nghỉ và bị phạt 30 triệu đồng . Đến nay nay bạn chuyển mục đích sang dịch vụ thương mại. Trước đây bạn đã được Cơ quan thuế tính trừ cho 25 năm 7 tháng.Vậy số thuế bạn phải nộp được tính như sau:
Thứ nhất, Hiện nay bạn chuyển mục đích kinh doanh sang dịch vụ thương mại, vậy bạn cần phải thông báo với cơ quan thuế về sự thay đổi này, việc thay đổi quy định tại Điều 8 Văn bản hợp nhất 11/VBHN-BTC năm 2015 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi do Bộ Tài chính ban hành​ về Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế như sau:
"Khi có thay đổi, bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế đã nộp, người nộp thuế phải thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (ghi trên giấy chứng nhận đăng ký thuế, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi, bổ sung thông tin."

Mặt khác Theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng, xác định số thuế giá trị gia tăng phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu; tỷ lệ % để tính thuế gia trị gia tăng trên doanh thu được quy định theo từng hoạt động như sau:

- Phân phối, cung cấp hàng hóa: 1%

- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%;

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 3%;

- Hoạt động kinh doanh khác: 2%

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh có mức doanh thu của hàng hóa, dịch vụ hàng năm từ 100 triệu đồng trở xuống thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT theo quy định tại Khoản 12, Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ.

Vì bạn kinh doanh dịch vụ thương mại, nên thuộc căn cứ để tính tỷ lệ phần trăm thuế giá trị gia tăng bạn cần phải nộp.

Thứ hai, Do bạn là hộ kinh doanh cá thể nên thuộc đối tượng phải nộp thuế môn bài theo 6 mức quy định tại Thông tư 65/2020/ TT - BTC như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 302/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài

3. Khoản 2 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

“2. Mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau:

a) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 (một triệu) đồng/năm;

b) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 (năm trăm nghìn) đồng/năm;

c) Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 (ba trăm nghìn) đồng/năm.

Do đó, căn cứ thu nhập hàng tháng của hộ kinh doanh cá thể để nộp mức thuế môn bài phù hợp.
Thứ ba , Do bạn là chủ hộ kinh doanh cá thể, thuộc đối tượng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân dựa trên doanh thu thu được từ hoạt động kinh doanh này, thuế thu nhập cá nhân sẽ được tính dựa vào Khoản 7 Điều 2 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế​ quy định:
"Cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ phần trăm (%) trên doanh thu tương ứng với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh. Cá nhân kinh doanh nhiều lĩnh vực, ngành nghề thực hiện khai và tính thuế theo thuế suất áp dụng đối với từng lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh. Trường hợp cá nhân kinh doanh không khai hoặc khai không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế ấn định theo quy định của pháp luật về quản lý thuế."
Cụ thể về các vấn đề liên quan đến kê khai, nộp thuế đối với hộ kinh doanh mời bạn tham khảo bài viết: Mở quán phở có phải nộp thuế không ?
Vậy, số thuế bạn phải nộp dựa vào bạn thực hiện kê khai thuế khi thông báo thay đổi lĩnh vực kinh doanh với cơ quan thuế và dựa trên phần doanh thu hàng tháng để bạn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế môn bài và thuế thu nhập cá nhân với Cơ quan quản lý thuế tại nơi bạn đang sinh sống.

Trân trọng./.

3. Căn chứ để tính và áp thuế đối với hộ kinh doanh ?

Xin chào luật sư cho tôi hỏi vấn đề cụ thể như sau: Tôi hộ kinh doanh thu nhập từ kinh doanh 5tr/tháng chi phí cho kinh doanh điện, nước, khấu hao,. 4tr/tháng và chi tiêu cá nhân là 6,5tr/ tháng tổng là 10,5tr. Vậy tôi kinh doanh lỗ 5,5tr. Doanh thu của tôi 12 tháng 5tr x 12 = 60tr và sẽ không phải nộp thuế môn bài, gtgt, tncn.

Nhưng bên thuế lại sử dụng số liệu tôi kê 10,5tr chi phí kia áp vào cho doanh thu và bảo là doanh thu tối thiểu phải bằng chi mới đảm bảo nên họ áp doanh thu cho tôi 10,5tr. Phần chênh 5,5 triệu kia hiện tại tôi vẫn phải bù cho tới khi có lãi từ tiền hỗ chợ tư gia đình và nguồn thu khác. Vậy thuế áp cho tôi doanh thu 10,5tr/tháng là có căn cứ hay không và căn cứ nào để áp như vậy ?

Cảm ơn và rất mong có được sự giúp đỡ từ các luật sư.

Căn chứ để tính, áp thuế đối với hộ kinh doanh ?

Luật sư trả lời:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế TNCN và GTGT thì gia đình bạn sẽ nộp thuế giá trị gia tăng, phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo phương pháp khoán, nếu cá nhân bạn kinh doanh có mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống thì sẽ không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân. Điểm a,c,c Khoản 2 của Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thuế TNCN và GTGT quy định:

“2. Căn cứ tính thuế

Căn cứ tính thuế đối với cá nhân nộp thuế khoán là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu.

a) Doanh thu tính thuế

a.1) Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế từ các hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Trường hợp cá nhân nộp thuế khoán có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì doanh thu tính thuế được căn cứ theo doanh thu khoán và doanh thu trên hóa đơn.

a.2) Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế khoán hoặc xác định không phù hợp thực tế thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

b) Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu

b.1) Tỷ lệ thuế tính trên doanh thu gồm tỷ lệ thuế giá trị gia tăng và tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân áp dụng đối với từng lĩnh vực ngành nghề như sau:

- Phân phối, cung cấp hàng hóa: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 1%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 0,5%.

- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 5%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%.

- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 3%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1,5%.

- Hoạt động kinh doanh khác: tỷ lệ thuế giá trị gia tăng là 2%; tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1%.

b.2) Chi tiết danh mục ngành nghề để áp dụng tỷ lệ thuế giá trị gia tăng, tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân theo hướng dẫn tại Phụ lục số 01 ban hành kèm Thông tư này.

b.3) Trường hợp cá nhân kinh doanh nhiều lĩnh vực, ngành nghề thì cá nhân thực hiện khai và tính thuế theo tỷ lệ thuế tính trên doanh thu áp dụng đối với từng lĩnh vực, ngành nghề. Trường hợp cá nhân kinh doanh không xác định được doanh thu tính thuế của từng lĩnh vực, ngành nghề hoặc xác định không phù hợp với thực tế kinh doanh thì cơ quan thuế có thẩm quyền ấn định doanh thu tính thuế khoán của từng lĩnh vực, ngành nghề theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

c) Xác định số thuế phải nộp

Số thuế GTGT phải nộp

=

Doanh thu tính thuế GTGT

x

Tỷ lệ thuế GTGT

Số thuế TNCN phải nộp

=

Doanh thu tính thuế TNCN

x

Tỷ lệ thuế TNCN

……….”

Từ quy định trên thì việc xác định doanh thu tính thuế sẽ căn cứ vào toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền hoa hồng, tiền cung ứng dịch vụ phát sinh trong kỳ tính thuế. Vậykhi xác định doanh thu từ hoạt động kinh doanh của gia đình bạn sẽ không trừ đi các khoản chi phí điện, nước, khấu hao,...để tính thuế GTGT và TNCN. Nếu bên cơ quan thuế xác định "doanh thu tối thiểu phải bằng chi mới đảm bảo" là không chính xác.

Theo quy định thì doanh thu tính thuế khoán đối với cá nhân nộp thuế khoán là doanh thu được ổn định trong một năm. Trường hợp cá nhân kinh doanh của bạn không thay đổi về ngành nghề kinh doanh thì cơ quan thuế chỉ xác định lại doanh thu khoán để áp dụng cho thời gian còn lại của năm tính thuế nếu qua số liệu xác minh, kiểm tra, thanh tra có căn cứ xác định doanh thu khoán thay đổi từ 50% trở lên so với mức doanh thu đã khoán.

Nếu doanh thu của hộ gia đình bạn một năm dưới 100 triệu thì không phải nộp thuế GTGT và thuế TNCN, lệ phí môn bài. Gia đình bạn sẽ phải làm đơn để yêu cầu bên cơ quan thuế xác minh, kiểm tra, thanh tra

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp. Trân trọng./.

4. Xác định mức đóng thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh ?

Xin chào luật sư! Tôi có một câu hỏi là nhà tôi bình thường đóng thuế môn bài là 300.000Đ/năm. Mọi năm vẫn đóng thế nhưng đến đầu năm 2015 nhân viên cơ quan thuế đến và nói năm nay ngoài việc đóng thuế GTGT hàng tháng nhà em phải đóng thêm thuế thu nhập cá nhân . Tôi không biết cơ quan tính thuế như vậy là đúng không?
Mong luật sư giải đáp cho tôi!

Trả lời:

​Mức thuế khoán và thuế nhu nhập cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh cá thể được xác định, được tính như thế nào ? Là một trong những câu hỏi thường gặp đối với loại hình kinh doanh hộ gia đình. Luật sư của Công ty Minh Khuê tư vấn và giải đáp cụ thể:

Theo dữ liệu bạn đưa ra thì chúng tôi có thể xác nhận rằng hoạt động kinh doanh của bạn là hoạt động của hộ kinh doanh do vậy, việc tính thuế cho hoạt động kinh doanh của bạn sẽ áp dụng theo quy định của Thông tư 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh.

Khoản 2 Điều 1 Thông tư 92/2015/TT-BTC quy định nếu doanh thu của bạn một năm trên 100 triệu đồng thì bạn phải nộp hai loại thuế: Thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. Do vậy, bạn có thể xác nhận cơ quan thuế làm vậy là đúng hay sai.

Dear Luật sư! Tôi muốn hỏi: vào tháng 4/2016 chị gái tôi được thưởng một khoảng tiền lớn từ công ty , thì phải đóng thuế thu nhập cá nhân 35% số tiền đó. Và tháng 10-5-2016 chị tôi đi Úc định cư. Chị tôi có làm giấy ủy quyền cho tôi. Chị tôi có được hoàng thuế hàng năm ko ? Thanks!

Khoản 2 Điều 28 Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân quy định:

"2. Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân. Sau khi bù trừ, nếu còn số thuế nộp thừa thì được bù trừ vào kỳ sau hoặc hoàn thuế nếu có đề nghị hoàn trả."

Nếu chị bạn đáp ứng được được điều kiện hoàn thuế và đồng thời chị bạn đã ủy quyền quyết toán thuế cho bạn thì chị bạn vẫn được hoàn thuế.

Thưa luật sư, xin hỏi: Công văn nghị định nào nói về hợp đồng 3 tháng thì cách nhau bao lâu mới được kí Hợp đồng 3 tháng mức lương là bao nhiêu để không phải đóng thuế thu nhập cá nhân ?

Hiện tại chỉ có quy định tại Khoản 3 Điều 22 Bộ luật Lao động về vấn đề hợp đồng lao động, cụ thể:

"3. Không được giao kết hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng để làm những công việc có tính chất thường xuyên từ 12 tháng trở lên, trừ trường hợp phải tạm thời thay thế người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, nghỉ theo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn lao động hoặc nghỉ việc có tính chất tạm thời khác."

Việc đóng thuế TNCN hay không còn phải căn cứ vào nhiều yếu tố, việc căn cứ vào tiền lương vẫn chưa thể xác nhận có phải đóng thuế hay không.

Kính gửi văn phòng luật sư. Nhờ luật sư tư vấn cho tôi cách tính thuế thu nhập cá nhân trong trường hợp môi giới. Tôi có môi giới cho một công ty ký được một hợp đồng trị giá 5 tỷ. Theo thỏa thuận họ sẽ trả tôi 10% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên tôi vẫn chưa hiểu cách tính thuế TNCN. Tôi có đọc thông tư số 111/2013/TT-BTC, có nêu tại trang 67 Điều 26 khoản 2, mục c4 có nói: "Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế tại nguồn theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không quyết toán thuế đối với phần thu nhập này." Vậy xin luật sư tư vấn cho, trường hợp của tôi có thu nhập vãng lai lên đến 500 triệu (10% hợp đồng) tức vượt quá 10 triệu/ tháng (120 triệu năm) như vậy thì ngoài khoản khấu trừ 10%, tôi có phải đóng thêm khoản thuế nào nữa không? Xin cảm ơn.

Quy định trên được hiểu: Nếu bạn đã có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một đơn vị mà có thêm thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng thì đơn vị trả thu nhập khấu trừ tại nguồn (thu nhập vãng lai) theo tỷ lệ 10%.

Ngoài ra, bạn vẫn phải chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công khi bạn tham gia lao động theo hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên.

Trân trọng!

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty Luật Minh Khuê.