1. Đăng ký tạm hoãn nghĩa vụ quân sự như thế nào ?

Thưa luật sư! Cháu là học sinh lớp 11. Cháu hiện tại đã xin được học bổng và học lớp 12 xong (tức năm 2017) thì sẽ đi du học. Như vậy, liệu cháu có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không ạ ?
Cháu xin cảm ơn!

>> Luật sư tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Điều 5 Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ quy định:

Điều 5. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

Việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình thực hiện theo quy định tại Điều 41 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, như sau:

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe.

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) xác nhận.

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tnh trở lên quyết định.

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật.

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

2. Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một.

b) Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ.

c) Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

d) Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân.

đ) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

3. Công dân thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ quy định tại Khoản 1 Điều này, nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

4. Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký Quyết định.

Nếu bạn đang học tập tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì bạn sẽ được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

>> Xem thêm:  Giáo viên có được điều động nhập ngũ không ? Tiêu chuẩn sức khỏe tham gia nghĩa vụ quân sự ?

2. Các trường hợp tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ?

Luật Minh Khuê tư vấn và giải đáp những câu hỏi về độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự và trường hợp tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật:

Trả lời:

1. Đối tượng thực hiện nghĩa vụ quân sự : phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị của quân đội nhân dân

- Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, không phân biệt dân tộc, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ học vấn, nghề nghiệp, nơi cư trú

- Phục vụ tại ngũ:

+ Công dân nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự

+ Công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu .

- Phục vụ trong ngạch dự bị của công dân nam:

+ Hết độ tuổi gọi nhập ngũ nhưng chưa phục vụ tại ngũ;

+ Thôi phục vụ tại ngũ;

+ Thôi phục vụ trong Công an nhân dân.

- Phục vụ trong ngạch dự bị của công dân nữ

+ Trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự có ngành, nghề nghiệp chuyên môn phù hợp yêu cầu của quân đội nhân dân

- Công dân phục vụ trong lực lượng Cảnh sát biển và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được coi là thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.

- Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình:

+ Dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực;

+ Hoàn thành nhiệm vụ tham gia Công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên;

+ Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên, đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị;

+ Thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp tình nguyện phục vụ tại đoàn kinh tế - quốc phòng từ đủ 24 tháng trở lên theo Đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết định;

+ Công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 24 tháng trở lên.

2. Đăng ký nghĩa vụ quân sự

- Độ tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự

+ Công dân nam đủ 17 tuổi trở lên.

+ Công dân nữ đủ 18 tuổi trở lên.

- Trường hợp không được đăng ký nghĩa vụ quân sự:

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hình phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế hoặc đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích;

+ Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

+ Bị tước quyền phục vụ trong lực lượng vũ trang nhân dân.

Hết thời hạn áp dụng các khoản trên, được đăng ký nghĩa vụ quân sự

- Miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự: Người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo, bệnh tâm thần hoặc bệnh mãn tính theo quy định của pháp luật.

3. Gọi nhập ngũ

- Độ tuổi gọi :

+ Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi;

+ công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

- Tiêu chuẩn gọi nhập ngũ:

+ Lý lịch rõ ràng;

+ Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

+ Đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo quy định;

+ Có trình độ văn hóa phù hợp.

- Trường hợp được tạm hoãn gọi nhập ngũ

+ Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

+ Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

+ Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

+ Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

+ Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

+ Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

+ Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Công dân thuộc diện tạm hoãn nếu không còn lý do tạm hoãn thì được gọi nhập ngũ.

- Miễn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

+ Con của liệt sĩ, con của thương binh hạng một;

+ Một anh hoặc một em trai của liệt sĩ;

+ Một con của thương binh hạng hai; một con của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên; một con của người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên;

+ Người làm công tác cơ yếu không phải là quân nhân, Công an nhân dân;

+ Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật từ 24 tháng trở lên.

Công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ hoặc được miễn gọi nhập ngũ nếu tình nguyện thì được xem xét tuyển chọn và gọi nhập ngũ.

Danh sách công dân thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ, được miễn gọi nhập ngũ phải được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức trong thời hạn 20 ngày.

- Thẩm quyền ra quyết định tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ:

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

+ Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện quyết định công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình

4. Thời hạn phục vụ tại ngũ

- Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan, binh sĩ là 24 tháng.

+ Thời gian phục vụ tại ngũ được tính từ ngày giao, nhận quân; trong trường hợp không giao, nhận quân tập trung thì tính từ ngày đơn vị Quân đội nhân dân tiếp nhận đến khi được cấp có thẩm quyền quyết định xuất ngũ

+ Thời gian đào ngũ, thời gian chấp hành hình phạt tù tại trại giam không được tính vào thời gian phục vụ tại ngũ.

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ nhưng không quá 06 tháng trong trường hợp sau đây:

+ Để bảo đảm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu;

+ Đang thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn.

- Thời hạn phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ trong tình trạng chiến tranh hoặc tình trạng khẩn cấp về quốc phòng được thực hiện theo lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ.

5. Phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật

- Hạ sĩ quan, binh sĩ có trình độ chuyên môn, kỹ thuật khi thực hiện nghĩa vụ quân sự được ưu tiên sử dụng vào vị trí công tác phù hợp với nhu cầu của quân đội theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

- Hạ sĩ quan, binh sĩ sau khi hết thời hạn phục vụ tại ngũ hoặc đang phục vụ trong ngạch dự bị có đủ tiêu chuẩn đáp ứng yêu cầu của quân đội, nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì được tuyển chọn chuyển sang phục vụ theo chế độ của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hoặc công nhân, viên chức quốc phòng theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm:  Điều kiện được thăng quân hàm trong quân đội như thế nào ? Điều kiện được làm trong quân đội ?

3. Tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo quy định ?

Chào luật sư, em hiện đang là sinh viên của một trường đại học trực thuộc bộ giáo dục và đào tạo. Vào tháng 8/2017 ban chỉ huy quân sự huyện kêu gọi ai là những người thuộc đối tượng tạm hoãn hoặc miễn nghĩa vụ quân sự thì nộp các giấy tờ liên quan để chứng minh, em đã gửi giấy xác nhận sinh viên để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.
Nay tháng 11/2017 ban chỉ huy quân sự báo cho em là không nhận được giấy tạm hoãn nghĩa vụ và gửi giấy khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự, ngày khám sơ tuyển trùng với ngày em đang đi học. Xin hỏi luật sư em có được quyền tạm hoãn khám nghĩa vụ quân sự và có cần nộp giấy xác nhận một lần nữa không ạ, nếu em được hoãn thì hoãn trong bao lâu?
Em cảm ơn luật sư nhiều ạ.

Luật sư trả lời:

Thứ nhất: Hiện tại bạn đang là sinh viên còn đang đi học nên bạn thuộc trường hợp được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự theo Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 . Căn cứ theo Khoản 1 Điều 41 quy định về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ có quy định như sau:

"Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

h) Dân quân thường trực."

Thứ hai: Bạn đã nộp các giấy tờ liên quan chứng minh mình thuộc diện tạm hoãn gọi nhập ngũ nhưng nay bạn vẫn nhận được lệnh gọi khám sức khỏe để nhập ngũ từ Ban chỉ huy quân sự huyện thì trong trường hợp này bạn có thể liên hệ và làm việc lại với chính quyền địa phương cấp xã để được xác nhận là đang tham gia học tập để từ căn cứ đó chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện sẽ ra quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ cho bạn. Căn cứ vào Điều 42 Luật nghĩa vụ quân sự quy định về thẩm quyền ra quyết định tạm hoãn nghĩa vụ quân sự như sau:

"Điều 42. Thẩm quyền quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ và công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ đối với công dân quy định tại Điều 41 của Luật này.

2. Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp huyện quyết định công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ đối với công dân quy định tại khoản 4 Điều 4 của Luật này."

Thứ ba: Thời gian được hoãn nghĩa vụ quân sự của bạn sẽ kéo dài đến năm bạn 27 tuổi theo quy định tại Điều 30 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015. Điều 30 Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 quy định như sau:

"Điều 30. Độ tuổi gọi nhập ngũ

Công dân đủ 18 tuổi được gọi nhập ngũ; độ tuổi gọi nhập ngũ từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi; công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi."

Từ sự tư vấn cùng với các căn cứ pháp lý nêu trong bài viết hy vọng bạn đã rõ hơn về vấn đề mà bạn đang vướng phải, từ đó có phương án giải quyết vấn đề phù hợp với quy định của pháp luật.

>> Xem thêm:  Không có giấy nhập ngũ có bị ép đi nghĩa vụ không ? Nhập ngũ có được đảm bảo về việc làm ?

4. Nộp đơn tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ở đâu ?

Em xin chào luật sư, em năm nay 23 tuổi ,trên lý thuyết thì hiện tại em vừa mới ra trường. Hoàn cảnh gia đình em chỉ có 2 mẹ con,mẹ em năm nay 59 tuổi, mẹ em bị cao huyết áp từ 160-180/100, phải dùng thuốc suốt đời, bên cạnh đó mẹ em hay đau ốm yếu, như rất hay chóng mặt nôn mửa, và đau nhức xương khớp mẹ em chỉ có thể nấu cơm ,dọn dẹp trong nhà thi thoảng đi chợ. Hiện giờ em đang xin việc để nuôi 2 mẹ con. Nhưng em không biết như trường hợp của em nếu có giấy gọi đi nvqs hoặc gọi đi khám nvqs thì em nên đến ủy ban nhân dân xã trình bày hoàn cảnh ngay lúc đó, hay đợi khám xong rồi mới lên đó để trình bày hoàn cảnh và xin hoãn nghĩa vụ quân sự ạ. Và trường hợp của em có thể được tạm hoãn ko ạ. Hoặc nếu đã có đơn đề nghị mà xã họ chưa có trả lời ,mà lệnh gọi phải đi ngay thì có phải đi luôn không ạ.

Tiện cho em xin hỏi: khoảng tháng mấy em sẽ bị gọi đi khám nvqs ạ ?

Em xin cảm ơn các luật sư nhiều ạ.

- B.D

Nộp đơn tạm hoãn nghĩa vụ quân sự trước hay sau khi được gọi khám NVQS ?

Luật sư tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

Luật sư trả lời:

Điều 41, Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

h) Dân quân thường trực.

Theo các dữ kiện bạn đã nêu, mẹ mắc bệnh nặng, không có khả năng lao động, gia đình chỉ có mình bạn và mẹ bạn, bạn lại đang đi kiếm việ làm, chưa có thu nhập, như vậy, bạn là lao động chính và duy nhất của gia đình, nên theo quy định của pháp luật, bạn thuộc đối tượng được hoãn gọi nhập ngũ. Bạn cần làm đơn trình bày lên xã để trình bày hoàn cảnh và xin hoãn nhập ngũ.

* Trách nhiệm:

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xem xét, đăng ký, quản lý danh sách công dân ở địa phương thuộc diện được tạ hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ, đề nghị ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định; căn cứ vào quyết định của ủy ban nhân dân cấp huyện, tổ chức niêm yết công khai danh sách công dân được tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ tại trụ sở của ủy ban nhân dân cấp xã.

* Về thời hạn nộp đơn xin tạm hoãn

Hiện nay pháp luật chưa có quy định cụ thể về thời gian khi nào thì được phép nộp đơn xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự, tuy nhiên thường thì sau khi khám nghĩa vụ quân sự xong, bạn có thể làm đơn càng sớm càng tốt để gửi trực tiếp lên UBND xã. Sau đó, UBND xã sẽ chuyển đơn của bạn xuống UBND huyện để đề nghị về việc quyết định tạm hoãn nghĩa vụ quân sự nếu thấy hợp lý.

Điều 39. Nhiệm vụ của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã

2. Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã và Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện danh sách công dân được gọi nhập ngũ, tạm hoãn gọi nhập ngũ, miễn gọi nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Điều 38. Nhiệm vụ của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện

2. Báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định công dân được gọi nhập ngũ, tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ, miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

>> Xem thêm:  Tư vấn đi bộ đội chuyên nghiệp khi không có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông ?

5. Thủ tục xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Năm lớp 10 em bị hạnh kiểm trung bình nên không thi được vào quân đội Em dự định tốt nghiệp xong,đi nghĩa vụ quân sự rồi mới thi vì em k thấy quân nhân phải xét hạnh kiểm Luật sư cho em hỏi là quân nhân,hạ sĩ quan binh sĩ có cần phải xét tới hạnh kiểm 3 năm thpt để thi trường quân đội k ạ.dự định của em có thực hiện được k?
Mong các vị luật sư giúp đỡ ạ.

Hỏi về độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự và trường hợp tạm hoãn nghĩa vụ quân sự ?

Luật sư tư vấn pháp luật nghĩa vụ quân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Điều kiện về văn hóa để xét tuyển vào các trường QUÂN ĐỘI giữa quân nhân, hạ sĩ quan, binh sĩ và nam thanh niên ngoài quân đội đều không quy định bắt buộc về hạnh kiểm.

Để nắm rõ hơn về vấn đề này, mời bạn xem tại Thông tư 17/2016/TT-BQP công tác tuyển sinh vào trường quân đội

Thưa luật sư, xin hỏi: Năm nay tôi vừa thi đại học, và đã trúng tuyển hệ đại học chính quy. Cho tôi hỏi bây giờ cần những giấy tờ gì để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự. Có phải đến trường đại học xin giấy xác nhận tạm hoãn nghĩa vụ quân sự không ?

=> Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về các trường hợp được tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ như sau:

Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

1. Tạm hoãn gọi nhập ngũ đối với những công dân sau đây:

a) Chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe;

b) Là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; trong gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận;

c) Một con của bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%;

d) Có anh, chị hoặc em ruột là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ; hạ sĩ quan, chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

đ) Người thuộc diện di dân, giãn dân trong 03 năm đầu đến các xã đặc biệt khó khăn theo dự án phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trở lên quyết định;

e) Cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Bạn nộp đơn xin xác nhận tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự cho trường Đại học bạn đang học. Sau đó nộp đơn này đến Ban chỉ huy quân sự địa phương để được xem xét cho tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Dạ cho em hỏi em năm nay 22 tuổi . mới đi khám nghĩa vụ quân sự ở xã nhưng không đậu ( vì mặt em bị mụn trứng cá ) . nhưng nguyện vọng của em là muốn đi . vậy xin luật sư tư vấn giúp em .Em xin trân thành cảm ơn

=> Nếu như bạn không đủ điều kiện về sức khỏe thì không thể trúng tuyển nghĩa vụ quân sự. Nếu như bạn có nguyện vọng muốn đi thì cần cải thiện tình trạng sức khỏe và chờ khám sức khỏe vào đợt tuyển quân tiếp theo.

Luật sư cho cháu hỏi nữ có quyền tham gia nghĩa vụ quân sự không? Nếu được cần những điều kiện gì để tham gia,và có cơ hội vào quan đội được không? Nhờ luật sư cho cháu biết,xin cảm ơn luật sư

=> Theo khoản 2 Điều 6 Luật nghĩa vụ quân sự, công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong thời bình nếu tự nguyện và quân đội có nhu cầu thì được phục vụ tại ngũ. Về độ tuổi, công dân nữ phải đủ 18 tuổi trở lên mới có thể thực hiện nghĩa vụ quân sự. Các tiêu chuẩn khác bình đẳng như nam giới.

Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ quy định:

Điều 4. Tiêu chuẩn tuyển quân

1. Tuổi đời:

a) Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi.

b) Công dân nam được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì tuyển chọn và gọi nhập ngũ đến hết 27 tuổi.

2. Tiêu chuẩn chính trị:

a) Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - Bộ trưởng Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị và vị trí trọng yếu cơ mật trong Quân đội; lực lượng Tiêu binh, Nghi lễ; lực lượng Vệ binh và Kiểm soát quân sự chuyên nghiệp thực hiện tuyển chọn theo quy định của Bộ Quốc phòng.

3. Tiêu chuẩn sức khỏe:

a) Tuyển chọn những công dân có sức khỏe loại 1, 2, 3 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 16/2016/TTLT-BYT-BQP ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự.

b) Đối với các cơ quan, đơn vị, vị trí quy định tại Điểm b, Khoản 2 Điều này, thực hiện tuyển chọn bảo đm tiêu chuẩn riêng theo quy định của Bộ Quốc phòng.

c) Không gọi nhập ngũ vào Quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HlV, AIDS.

4. Tiêu chuẩn văn hóa:

a) Tuyển chọn và gọi nhập ngũ những công dân có trình độ văn hóa lớp 8 trở lên, lấy từ cao xuống thấp. Những địa phương có khó khăn không đảm bảo đủ chỉ tiêu giao quân thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định được tuyển chọn số công dân có trình độ văn hóa lớp 7.

b) Các xã thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật; đng bào dân tộc thiểu số dưới 10.000 người thì được tuyển không quá 25% công dân có trình độ văn hóa cấp tiểu học, còn lại là trung học cơ sở trở lên.

Kính gửi Luật sư ! Em năm nay 22 tuổi và sắp được gọi đi nhập ngũ, nên em muốn biết về việc sinh viên đang theo học tại các trường ĐH cao đẳng, trung cấp thuộc hệ đào tạo nào thì được tạm hoãn nghĩa vụ và thuộc hệ đào tạo nào thì không được hoãn nghĩa vụ quân sự ạ ! Em xin chân thành cảm ơn Luật sư và mong Luật sư có thể phản hồi sớm cho em biết được không a ! Trân trọng!

=> Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 quy định:

Điều 41. Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ

g) Đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông; đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo.

Như vậy, bạn phải đang được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục đại học, trình độ cao đẳng hệ chính quy thuộc cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thời gian một khóa đào tạo của một trình độ đào tạo thì mới được xét tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn Luật Nghĩa vụ quân sự - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Các trường hợp tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự ? Cầu thủ Chinh U23 Việt Nam có phải đị bộ đội ?