Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư

Người gửi: Đinh Thanh Tiến

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật hành chính qua điện thoại gọi:  - 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn vấn đề của bạn chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Thông tư số 07/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính: Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính.

>> Xem thêm:  Luật sư hướng dẫn trực tuyến qua điện thoại thủ tục hành chính miễn phí

Nội dung trả lời:

 Căn cứ vào Khoản 1 Điều 3 có quy định như sau:

Điều 3. Trong Thông tư này, những cụm từ sau đây được hiểu như sau:

1. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính là việc nghiên cứu, xem xét về sự cần thiết, tính hợp lý, tính hợp pháp của thủ tục hành chính cũng như tính các chi phí mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi thực hiện thủ tục hành chính dự kiến ban hành để cân nhắc, lựa chọn phương án, giải pháp tối ưu cho việc ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính.

2. Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính là việc thống kê, tập hợp, đánh giá các thủ tục hành chính tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành nhằm phát hiện để kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ những quy định về thủ tục hành chính không cần thiết, không hợp lý, không hợp pháp, không đáp ứng được các nguyên tắc về quy định thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.

3. Tính chi phí tuân thủ thủ tục hành chính là việc lượng hóa các chi phí mà cá nhân, tổ chức phải bỏ ra khi thực hiện thủ tục hành chính đã ban hành hoặc dự kiến ban hành.

 Như vậy việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính được hiểu là việc thực hiện những hoạt động được quy định trong Khoản 1 Điều 3 (như trên). Về trình tự thủ tục đánh giá được quy định rất cụ thể tại Chương II_Đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong Thông tư số 07/2014/TT-BTC. Việc thực hiện thủ tục này chỉ áp dụng đối với những cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Đối với việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính hiện nay sẽ áp dụng Thông tư trên. Đây là ý kiến tư vấn của Công ty chúng tôi để bạn tham khảo. Cảm ơn bạn tin tưởng sử dụng dịch vụ của Công ty chúng tôi.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn luật dân sự.