Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ tục hành chính"

thủ tục hành chính | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ tục hành chính.

Cải cách hành chính là gì ? Quy định về cải cách thủ tục hành chính

Cải cách hành chính là gì ? Quy định về cải cách thủ tục hành chính
Cải cách hành chính là một chủ trương, công cuộc có tính đổi mới nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của nhà nước. Cải cách hành chính là một trong những vấn đề trọng tâm được đặt ra trong công tác quản lý nhà nước. bài viết phân tích một số vấn đề liên quan, cụ thể:

Giải quyết tranh chấp đất đai thông qua thủ tục hành chính

Giải quyết tranh chấp đất đai thông qua thủ tục hành chính
Các cơ quan có thẩm quyền đã phần nào giải quyết tranh chấp đất đai đang diễn ra ngày càng nhiều như hiện nay, tính chất tranh chấp cũng trở nên khó khăn và phức tạp hơn. Bài viết dưới đây sẽ đề cập đến một số quy định pháp luật cơ bản về giải quyết tranh chấp đất đai thông qua thủ tục hành chính.

Sự khác nhau giữa tạm giữ theo thủ tục hành chính và tạm giữ theo thủ tục tố tụng hình sự

Sự khác nhau giữa tạm giữ theo thủ tục hành chính và tạm giữ theo thủ tục tố tụng hình sự
Tạm giữ là biện pháp ngăn chặn áp dụng đối với người bị bắt trong trường hợp khẩn cấp hoặc phạm tội quả tang để cách li họ với xã hội trong một thời gian cần thiết nhằm ngăn chặn người đó tiếp tục phạm tội, cản trở điểu tra và xác định sự liên quan của người này đối với tội phạm

Thủ tục hành chính về đất đai là gì? Gồm những nội dung nào?

Thủ tục hành chính về đất đai là gì? Gồm những nội dung nào?
Nói đến thủ tục hành chính thì mọi người đều nghĩ đến là phức tạp dài dòng. Đặc biệt là lĩnh vực đất đai, Luật Minh Khuê có bài phân tích về thủ tục hành chính về đất đai hi vọng giúp ích quý khách có được cái nhìn rõ ràng về trình tự và thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Quyết định 788/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về xuất khẩu vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14, 71.15 trong lĩnh vực thuế quan thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính

Quyết định 788/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về xuất khẩu vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14, 71.15 trong lĩnh vực thuế quan thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính
Quyết định 788/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành về xuất khẩu vàng trang sức, kỹ nghệ và các sản phẩm khác bằng vàng thuộc các nhóm 71.13, 71.14, 71.15 trong lĩnh vực thuế quan thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính