Luật sư tư vấn về chủ đề "thủ tục hành chính"

thủ tục hành chính | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề thủ tục hành chính.

Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính

Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính
Điều 119 quy định các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính gồm có 9 biện pháp: tạm giữ người; áp giải người vi phạm; tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề; khám người; khám phương tiện vận tải, đồ vật;

Khái quát một số lý luận về khoa học hành chính

Khái quát một số lý luận về khoa học hành chính
Hành chính được hiểu là hoạt động dưới sự lãnh đạo của Bộ máy nhà nước cao nhất là Chính phủ để tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục của các cơ quan nhà nước. Thi hành pháp luật hành chính với mục đích là quản lý, bảo đảm hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị.

Phân tích khiếu nại và khiếu kiện hành chính

Phân tích khiếu nại và khiếu kiện hành chính
Bài viết dưới đây của Luật Minh Khuê chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về những nội dung như: Khiếu nại hành chính, đặc điểm khiếu nại hành chính; khiếu nại hành chính và những nội dung khác liên quan...

Phân tích và bình luận chính sách pháp luật hành chính

Phân tích và bình luận chính sách pháp luật hành chính
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức liên quan đến chính sách pháp luật hành chính; cụ thể ta nghiên cứu, tìm hiểu về khái niệm; nội dung; mục tiêu; Yếu tố phản ánh các quá trình của chính sách pháp luật hành chính....

Nội dung Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC về hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trong lĩnh vực đất đai

Nội dung Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC về hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trong lĩnh vực đất đai
Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về nội dung Hướng dẫn số 22/HD-VKSTC về hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trong lĩnh vực đất đai...

Hạn chế và đề xuất về cơ chế giải quyết khiếu kiện hành chính

Hạn chế và đề xuất về cơ chế giải quyết khiếu kiện hành chính
Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về các cơ chế giải quyết khiếu kiện hành chính là Cơ chế giải quyết khiếu nại hành chính và cơ chế giải quyết các vụ án hành chính tại Tòa án; chúng còn có những hạn chế gì? Có những giải pháp khắc phục nào?....

Tài phán hành chính; Ý nghĩa của tài phán hành chính trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế

Tài phán hành chính; Ý nghĩa của tài phán hành chính trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế
Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn đọc thêm kiến thức về tài phán hành chính, cụ thể chúng tôi trả lời câu hỏi khách hàng: "Kính thưa Luật sư Minh Khuê, tôi muốn hỏi về tài phán hành chính; Ý nghĩa của nó trong bối cảnh xây dựng nhà nước pháp quyền và hội nhập quốc tế như thế nào?..."

Thực trạng, hạn chế của hệ thống tài phán hành chính ở Việt Nam

Thực trạng, hạn chế của hệ thống tài phán hành chính ở Việt Nam
Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi của khách hàng sau: "Kính thưa Luật sư, tôi muốn Luật sư làm rõ giúp tôi về thực trạng về hệ thống tài phán hành chính ở Việt Nam, nó còn có những khó khăn gì? Và nhu cầu đổi mới hệ thống tài phán hành chính Việt Nam?..."