1. Kiểm định chất lượng đầu vào công chức gồm những nội dung nào?

Theo Khoản 2 Điều 5 của Nghị định 06/2023/NĐ-CP, việc kiểm định chất lượng đầu vào của công chức được xác định bằng một số tiêu chí quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng và hiệu suất công việc. Đầu tiên, năng lực tư duy và khả năng ứng dụng kiến thức vào thực tiễn đóng vai trò quan trọng. Các ứng viên sẽ được đánh giá về khả năng áp dụng hiểu biết chuyên sâu vào công việc hàng ngày của họ.
Thứ hai, hiểu biết chung và cơ bản về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước cũng là một phần quan trọng của quá trình đánh giá. Công chức cần phải có kiến thức sâu rộng về cấu trúc và hoạt động của các tổ chức này để có thể thực hiện công việc của mình một cách hiệu quả.
Thứ ba, kiến thức về quản lý hành chính nhà nước được coi là yếu tố không thể thiếu. Công chức cần phải nắm vững các nguyên tắc và kỹ năng quản lý để đảm bảo sự linh hoạt và hiệu quả trong công việc hàng ngày.
Ngoài ra, việc hiểu rõ về quyền và nghĩa vụ của công chức cũng được đặt ra để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong quá trình làm việc. Công chức cần phải nắm vững các quy định về đạo đức công vụ để giữ vững uy tín và lòng tin từ phía cộng đồng.
Cuối cùng, kiến thức về xã hội, văn hóa, và lịch sử được xem xét để đảm bảo rằng công chức có cái nhìn toàn diện về xã hội và có khả năng giao tiếp và làm việc hiệu quả trong môi trường đa dạng. Những yếu tố này đều đóng vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng đội ngũ công chức chất lượng và đáp ứng được các yêu cầu của công việc và xã hội hiện đại.
 

2. Trình tự tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức diễn ra như thế nào?

Dựa trên Điều 9 của Nghị định 06/2023/NĐ-CP, quy định trình tự tổ chức kiểm định chất lượng đầu vào công chức, quá trình này được thực hiện theo các bước cụ thể và có tính minh bạch.
Đầu tiên, Hội đồng kiểm định thông báo danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện và tiêu chuẩn tham dự kiểm định công chức. Thông báo này được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ và trang thông tin về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Trong vòng không quá 15 ngày kể từ ngày thông báo triệu tập thí sinh, Hội đồng kiểm định sẽ tiến hành tổ chức kiểm định.
Quá trình kiểm định diễn ra trên máy vi tính, giúp tối ưu hóa quá trình và nâng cao tính chính xác của kết quả. Sau khi thí sinh hoàn thành bài kiểm định, kết quả sẽ ngay lập tức được thông báo cho họ. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình đánh giá.
Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả kiểm định giúp giữ vững tính khách quan và hiệu suất của quá trình. Đồng thời, quá trình này cũng giúp tiết kiệm thời gian và nguồn lực.
Sau khi kết thúc kỳ kiểm định, Hội đồng kiểm định có trách nhiệm báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Kết quả kiểm định sẽ được phê duyệt và công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ và trang thông tin về kiểm định chất lượng đầu vào công chức trong vòng không quá 5 ngày làm việc. Điều này nhằm đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong quá trình tuyển chọn và đánh giá chất lượng công chức.
 

3. Kết quả kiểm định chất lượng đầu vào trong thi tuyển công chức được sử dụng để làm gì?

Dựa trên Điều 10 của Nghị định 06/2023/NĐ-CP, quy định về sử dụng kết quả kiểm định công chức, các điều khoản sau đây được đưa ra để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quá trình tuyển chọn và sử dụng nguồn nhân lực:
- Thời hạn sử dụng kết quả kiểm định: Kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức có giá trị sử dụng trong thời hạn 24 tháng kể từ ngày có quyết định phê duyệt của Bộ Nội vụ. Trong thời hạn này, người đạt kết quả kiểm định có thể đăng ký thi tuyển công chức ở các cơ quan, tổ chức quy định tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định này trên phạm vi toàn quốc.
- Quy định điều kiện đăng ký dự tuyển và tổ chức thi vòng 2: Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng công chức có thể căn cứ vào kết quả kiểm định để quy định điều kiện đăng ký dự tuyển công chức và tổ chức thi vòng 2. Điều này áp dụng đối với những người đạt kết quả kiểm định theo quy định tại khoản 2 Điều 8 và điểm a, điểm c khoản 3 Điều 14 của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.
- Sử dụng thay thế kết quả kiểm định: Kết quả kiểm định chất lượng đầu vào đối với người tham gia thi tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu trình độ đại học trở lên có thể sử dụng thay thế kết quả kiểm định đối với người tham gia thi tuyển vào vị trí việc làm có yêu cầu trình độ thấp hơn khi đăng ký dự tuyển công chức, miễn là đáp ứng yêu cầu tuyển dụng.
- Hủy bỏ kết quả kiểm định: Kết quả kiểm định có thể bị hủy bỏ trong các trường hợp sau đây:
+ Khai không đúng thông tin trong Phiếu đăng ký dự kiểm định.
+ Phát hiện người được tuyển dụng sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định; cơ quan, tổ chức, đơn vị tuyển dụng đề nghị hủy bỏ kết quả kiểm định.
+  Danh sách các trường hợp bị hủy bỏ kết quả kiểm định được thông báo công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ và trang thông tin về kiểm định chất lượng đầu vào công chức. Người bị hủy bỏ kết quả kiểm định sẽ không được đăng ký dự kiểm định trong một kỳ kiểm định tiếp theo. Điều này nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình tuyển chọn công chức.
Dựa trên quy định của Nghị định 06/2023/NĐ-CP, kết quả kiểm định chất lượng đầu vào công chức được xác định có hiệu lực trong khoảng thời gian là 24 tháng, tính từ ngày Bộ Nội vụ ban hành quyết định phê duyệt. Trong thời gian này, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền tuyển dụng công chức có quyền sử dụng kết quả kiểm định để xác định điều kiện đăng ký dự tuyển và tổ chức vòng 2 của quá trình tuyển dụng đối với những ứng viên đạt kết quả kiểm định.
Điều đáng chú ý là khi có người tham gia thi tuyển vào vị trí việc làm yêu cầu trình độ đại học trở lên, kết quả kiểm định chất lượng đầu vào của họ có thể được sử dụng thay thế cho kết quả kiểm định đối với vị trí việc làm có yêu cầu trình độ thấp hơn. Điều này mang lại sự linh hoạt trong quá trình tuyển chọn, tạo điều kiện cho những ứng viên có trình độ cao tham gia vào các vị trí công chức đòi hỏi trình độ thấp hơn mà không cần phải thực hiện lại quá trình kiểm định. Quy định này nhằm tối ưu hóa nguồn nhân lực và đồng thời đảm bảo tính chất lượng và chính xác của quá trình tuyển dụng.
 

4. Đạt kiểm định chất lượng đầu vào trong thi tuyển công chức thì có phải thi vòng 01 hay không?

Dựa trên Điều 12 của Nghị định 06/2023/NĐ-CP, quy định về điều khoản chuyển tiếp trong quá trình tuyển chọn công chức, các điều khoản sau đây đã được xác định để thực hiện quá trình tuyển dụng một cách linh hoạt và hiệu quả:
- Tổ chức thi vòng 1 trong thời gian hiện hành: Việc tổ chức thi vòng 1 trong quá trình thi tuyển công chức sẽ tiếp tục áp dụng theo quy định của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP đến hết ngày 31 tháng 7 năm 2024. Trong khoảng thời gian này, những ứng viên đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào theo quy định của Nghị định 06/2023/NĐ-CP khi tham gia thi tuyển công chức sẽ được miễn thi vòng 1 theo quy định tại khoản 1 Điều 8 và điểm a, điểm b khoản 3 Điều 14 của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP.
- Chuyển tiếp sau ngày 01 tháng 8 năm 2024: Tính từ ngày 01 tháng 8 năm 2024, cơ quan tuyển dụng công chức chỉ sẽ tuyển dụng công chức từ những ứng viên đã đạt kết quả kiểm định chất lượng đầu vào. Điều này đồng nghĩa với việc quy trình tuyển chọn công chức sẽ tập trung vào những ứng viên có khả năng và chất lượng cao, đảm bảo rằng nguồn nhân lực được chọn lựa là những người có hiệu suất làm việc cao và đáp ứng được yêu cầu công việc. Quy định này nhằm nâng cao chất lượng và hiệu suất của đội ngũ công chức trong tương lai.

Xem thêm: Khi kiểm định chất lượng công chức. thí sinh trao đổi bài sẽ bị trừ 50% số điểm?

Liên hệ hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật