1. Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của cá nhân, tổ chức nước ngoài

Vào ngày 19 tháng 3 năm 2024, Bộ Khoa học và Công nghệ đã chính thức đưa ra Quyết định số 405/QĐ-BKHCN, mở rộng và cụ thể hóa các quy trình hành chính liên quan đến hoạt động khoa học và công nghệ. Quyết định này được công bố để tạo ra sự minh bạch và hiệu quả trong việc quản lý các hoạt động này, đồng thời đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

Dựa vào Mục 3, Chương A, Phần II của Quyết định 405/QĐ-BKHCN năm 2024, đề xuất các thủ tục đặt và trao giải thưởng về khoa học và công nghệ cho tổ chức và cá nhân không cư trú hoặc không hoạt động tại Việt Nam được quy định cụ thể như sau:

- Các cá nhân Việt Nam cư trú ở nước ngoài, tổ chức quốc tế hoặc các cá nhân, tổ chức nước ngoài không cư trú hay hoạt động tại Việt Nam có thể nộp hồ sơ đăng ký tham gia và nhận giải thưởng về khoa học và công nghệ đến Bộ Khoa học và Công nghệ qua một trong các phương thức sau:

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại văn phòng của Bộ Khoa học và Công nghệ: Cá nhân và tổ chức có thể đến trực tiếp tại văn phòng của Bộ Khoa học và Công nghệ để nộp hồ sơ đăng ký. Quá trình này tạo điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi trực tiếp, giải đáp mọi thắc mắc và đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình nộp đơn.

+ Gửi hồ sơ qua đường bưu chính tới Bộ phận Một cửa tại Cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ: Đối với những cá nhân hoặc tổ chức không thể đến trực tiếp văn phòng, họ có thể chọn cách gửi hồ sơ qua đường bưu chính. Địa chỉ nhận hồ sơ là Bộ phận Một cửa tại Cơ quan Bộ Khoa học và Công nghệ, tại địa chỉ 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội. Quá trình này giúp thuận tiện cho những người không có khả năng di chuyển hoặc đang ở xa.

+ Đăng ký trực tuyến thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính: Để nâng cao tiện ích và tiết kiệm thời gian cho các bên tham gia, Bộ Khoa học và Công nghệ cung cấp phương thức đăng ký trực tuyến thông qua Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính. Việc này cho phép cá nhân và tổ chức gửi hồ sơ một cách dễ dàng từ bất kỳ nơi đâu có kết nối internet.

- Trong khoảng thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phản hồi bằng văn bản, chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu của tổ chức hoặc cá nhân liên quan đến việc đặt và xét tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ. Trong trường hợp từ chối, Bộ sẽ cung cấp lý do cụ thể và minh bạch để đảm bảo sự hiểu biết và công bằng cho mọi bên liên quan. Nội dung này giúp tăng cường sự minh bạch và tin cậy trong quá trình xét duyệt và đảm bảo quyền lợi của tất cả các đối tác tham gia.

=> Theo quy định, các cá nhân Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức quốc tế và các tổ chức, cá nhân nước ngoài không cư trú hoặc không hoạt động tại Việt Nam đều có cơ hội tham gia và nhận giải thưởng về khoa học và công nghệ tại Việt Nam theo các quy trình quy định trước. Nội dung này mở ra cơ hội rộng lớn và tạo điều kiện bình đẳng cho tất cả các bên có đóng góp đáng kể vào lĩnh vực khoa học và công nghệ tại đất nước.

 

2. Hồ sơ đăng ký đặt và tặng giải thưởng mà cá nhân, tổ chức nước ngoài

Dựa vào tiểu mục 3.3 của Mục 3, Chương A, Phần II trong Quyết định 405/QĐ-BKHCN năm 2024, các thành phần cần thiết trong hồ sơ đăng ký để đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ cho tổ chức và cá nhân nước ngoài bao gồm:

- Đơn đăng ký đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ (bản chính): Đây là văn bản quan trọng nhất trong quá trình đăng ký, cung cấp thông tin cơ bản và yêu cầu cần thiết để xem xét và xét tặng giải thưởng.

- Dự thảo Quy chế xét tặng giải thưởng: Bao gồm các quy định chi tiết về tên gọi của giải thưởng, các đối tượng, nguyên tắc, điều kiện, tiêu chuẩn và quy trình xét tặng giải thưởng. Ngoài ra, nếu hồ sơ được viết bằng ngôn ngữ nước ngoài, phải kèm theo bản dịch tiếng Việt được công chứng theo quy định của pháp luật để đảm bảo tính chính xác và rõ ràng trong việc đánh giá và xem xét. Đảm bảo sự minh bạch và công bằng trong quá trình xét tặng giải thưởng.

 

3. Có những giải thưởng về khoa học và công nghệ nào từ 10/4/2024?

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 18/2024/NĐ-CP thì Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ được dành cho những tác giả có công trình đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn quy định tại Nghị định này. Cụ thể, các điều kiện và tiêu chuẩn này được mô tả chi tiết trong Điều 7 và Điều 8, Điều 9 và Điều 10 của Nghị định. Nội dung này đảm bảo rằng giải thưởng được trao cho những cá nhân hoặc tổ chức có đóng góp xuất sắc và đáng kể trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành này theo tinh thần lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ là một tôn vinh cao quý dành cho những tác giả có công trình đạt được những thành tựu đáng kể và tiêu biểu trong lĩnh vực này. Để được xét tặng giải thưởng này, các tác giả cần phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn cụ thể được quy định tại Điều 7 và Điều 11, Điều 12 và Điều 13 của Nghị định. Qua đó, giải thưởng trở thành một minh chứng rõ ràng cho sự nỗ lực và đóng góp xuất sắc của họ vào sự phát triển toàn diện và bền vững của ngành khoa học và công nghệ, phản ánh tinh thần và lý tưởng của Nhà nước trong việc khuyến khích và tôn vinh những người có thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, còn có các giải thưởng khác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ:

- Giải thưởng của các cơ quan chức năng, bộ, ngành hoặc địa phương: Đây là các giải thưởng được cấp bởi các tổ chức quản lý, bộ, ngành hoặc chính quyền địa phương, dành cho những tác giả có công trình đáng chú ý. Để được xem xét, các tác giả cần phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn được quy định tại Điều 23 và Điều 24 của Nghị định.

- Giải thưởng từ các tổ chức hoặc cá nhân khác: Đây là những giải thưởng được tổ chức hoặc cá nhân khác đề ra để tôn vinh các tổ chức hoặc cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tại Việt Nam. Những giải thưởng này không chỉ là sự công nhận cho những thành tựu xuất sắc, mà còn là động lực lớn để khuyến khích và phát triển ngành khoa học và công nghệ đất nước.

=> Từ ngày 10/4/2024, cộng đồng khoa học và công nghệ sẽ chứng kiến sự ra đời của một loạt các giải thưởng quan trọng trong lĩnh vực này, bao gồm:

+ Giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và Công nghệ: Đây là một trong những giải thưởng cao quý nhất, được lập ra để vinh danh những đóng góp xuất sắc và đáng kính trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

+ Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ: Một sự tôn vinh khác từ chính phủ, nhấn mạnh vào sự đổi mới và tiên tiến trong các lĩnh vực này, đóng góp vào sự phát triển toàn diện của đất nước.

+ Các giải thưởng khác trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ: Ngoài hai giải thưởng trên, còn có các giải thưởng khác như giải thưởng từ các cơ quan chính phủ, bộ, ngành hoặc địa phương, cũng như giải thưởng từ tổ chức hoặc cá nhân khác. Vấn đề này tạo ra một sân chơi đa dạng và phong phú để tôn vinh những thành tựu xuất sắc trong cộng đồng khoa học và công nghệ tại Việt Nam.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Tiêu chí đánh giá Công trình xét Giải thưởng khoa học công nghệ. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.