1. Dự án thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư

Dựa trên Nghị định 31/2021/NĐ-CP, những chính sách ưu đãi đầu tư đang mở ra một lãnh vực đa dạng cho các doanh nghiệp và tổ chức. Cụ thể, Điều 19 của nghị định quy định về đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư, đưa ra những điều kiện cụ thể mà dự án cần đáp ứng.
Theo đó, những dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư hoặc ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư được xác định như là những nguồn lực quan trọng để thúc đẩy sự phát triển kinh tế và xã hội, đặc biệt là đối với những địa bàn kinh tế khó khăn. Chính sách này không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn tạo ra những động lực mạnh mẽ để đầu tư vào những khu vực cần thiết nhất để thúc đẩy sự cân đối và phát triển toàn diện của đất nước.
Quy định này tạo ra điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững, bởi vì việc đặc biệt ưu đãi đầu tư cho những dự án thuộc các ngành, nghề chiến lược sẽ giúp chúng phát triển mạnh mẽ và ổn định trong thời gian dài. Điều này không chỉ tạo ra những nguồn thu nhập lâu dài cho doanh nghiệp mà còn góp phần vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo ra cơ hội việc làm cho cộng đồng địa phương.
Đặc biệt, việc khuyến khích đầu tư vào những địa bàn kinh tế khó khăn là một chiến lược thông minh, giúp tăng cường sự công bằng và giảm đà tăng trưởng chênh lệch giữa các khu vực. Điều này không chỉ hỗ trợ những cộng đồng đang gặp khó khăn mà còn tạo ra những cơ hội mới cho doanh nghiệp để thúc đẩy sự đa dạng và phát triển toàn diện của nền kinh tế quốc gia.
Như vậy, chính sách này không chỉ là một cơ hội cho các doanh nghiệp mà còn là một bước quan trọng để hướng dẫn sự phát triển toàn diện, công bằng, và bền vững trong lĩnh vực đầu tư, từ đó góp phần vào sự phồn thịnh của đất nước.
Ngoài ra, ưu đãi đầu tư còn được mở rộng cho những dự án có quy mô vốn đầu tư lớn, đặc biệt là những dự án đáp ứng các điều kiện về giải ngân và doanh thu. Điều này không chỉ thúc đẩy việc đầu tư mạnh mẽ mà còn đảm bảo tính bền vững và hiệu quả của dự án.
Chính sách ưu đãi đầu tư không chỉ hướng đến sự phát triển của doanh nghiệp công nghệ cao và doanh nghiệp khoa học công nghệ mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyển giao công nghệ và bảo vệ môi trường trong quá trình đầu tư. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao không chỉ đơn thuần là những người đầu tư mà còn là những động lực quan trọng đằng sau sự tiến bộ và đổi mới trong nền kinh tế.
Việc hỗ trợ chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp công nghệ cao không chỉ giúp chúng phát triển mạnh mẽ hơn mà còn làm nổi bật tầm quan trọng của những cơ sở khoa học và công nghệ trong quá trình đổi mới và nâng cao chất lượng cuộc sống. Chính sách này tạo điều kiện thuận lợi cho sự đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, đẩy mạnh quá trình chuyển giao công nghệ từ lý thuyết sang thực tế.
Đồng thời, ưu đãi này cũng đặt ra một tầm nhìn bền vững với việc bảo vệ môi trường. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này thường xuyên phải đối mặt với thách thức của việc duy trì sự cân bằng giữa sự phát triển và bảo vệ môi trường. Việc họ được hưởng lợi từ chính sách ưu đãi đầu tư không chỉ giúp củng cố vai trò của họ mà còn định hình hướng phát triển có trách nhiệm, hướng tới sự phát triển có lợi cho cả kinh tế và môi trường.
Chính sách ưu đãi này không chỉ là một động lực mạnh mẽ cho sự phát triển của lĩnh vực công nghệ cao mà còn là một bước quan trọng để định hình hướng phát triển có trách nhiệm và bền vững trong bối cảnh ngày càng tăng cường yêu cầu về sự chấp nhận và bảo vệ môi trường.
Ngoài ra, việc ưu đãi đầu tư được mở rộng đến các đối tượng như trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, các dự án khởi nghiệp sáng tạo, và trung tâm nghiên cứu và phát triển, tạo điều kiện cho sự đổi mới và sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp.
Chính sách ưu đãi còn hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua chuỗi phân phối sản phẩm, cơ sở ươm tạo doanh nghiệp, và khu làm việc chung. Điều này không chỉ thúc đẩy sự đa dạng trong lĩnh vực kinh doanh mà còn tạo ra một môi trường thuận lợi để doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển.
Tổng cộng, những chính sách ưu đãi đầu tư này không chỉ đưa ra các điều kiện rõ ràng mà còn tạo ra một bối cảnh thuận lợi cho sự phát triển bền vững và đổi mới trong cộng đồng doanh nghiệp.
 

2. Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư dưới những hình thức nào?

Theo quy định tại điểm c khoản 5 Điều 15 Luật Đầu tư 2020, các dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại không được hưởng ưu đãi đầu tư. Điều này đồng nghĩa với việc những dự án này sẽ không được áp dụng các chính sách ưu đãi đầu tư được quy định tại các điểm b, c, và d khoản 2 cùng điều này.
Quyết định này có sự cân nhắc và giới hạn đối với một số loại dự án, trong đó có dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Việc không áp dụng ưu đãi đầu tư cho loại dự án này có thể phản ánh mong muốn của pháp luật về việc kiểm soát và định hình hướng phát triển của thị trường bất động sản, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà ở thương mại.
Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra thách thức đối với các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng nhà ở thương mại, khi họ cần phải đối mặt với các điều kiện và quy định nghiêm ngặt hơn mà không được hưởng ưu đãi đặc biệt nào từ chính sách đầu tư.
Trong bối cảnh này, việc phát triển các dự án nhà ở thương mại sẽ phải tuân theo các quy định khác nhau và có thể đòi hỏi sự sáng tạo trong kế hoạch kinh doanh và chiến lược đầu tư. Nói chung, quyết định này thể hiện sự can nhắc kỹ lưỡng từ phía cơ quan quản lý về hình thức và quy mô của các dự án đầu tư trong lĩnh vực nhà ở thương mại.
 

3. Đầu tư xây dựng nhà ở thương mại có được hưởng ưu đãi đầu tư hay không?

Tại khoản 1 Điều 15 Luật Đầu tư 2020, quy định rõ những hình thức ưu đãi đầu tư đa dạng và linh hoạt, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế. Cụ thể, các hình thức ưu đãi đầu tư bao gồm:
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp:
   - Áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp thấp hơn so với mức thuế suất thông thường trong một khoảng thời gian xác định hoặc toàn bộ thời gian thực hiện dự án đầu tư. Điều này giúp giảm gánh nặng thuế và tăng cơ hội sinh lời cho doanh nghiệp.
   - Miễn thuế, giảm thuế và các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích doanh nghiệp tập trung vào việc đầu tư và phát triển.
Miễn thuế nhập khẩu:
   - Đối với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định, nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất, áp dụng chính sách miễn thuế nhập khẩu theo quy định của pháp luật về thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu. Điều này giúp giảm chi phí đầu tư và tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp.
Miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất:
   - Cung cấp ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất, giúp giảm bớt gánh nặng chi phí liên quan đến quyền sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển dự án đầu tư.
Khấu hao nhanh và tăng mức chi phí được trừ:
   - Hỗ trợ doanh nghiệp thông qua chính sách khấu hao nhanh, giúp giảm độ phân bổ chi phí đầu tư vào tài sản cố định trong thời gian ngắn hơn, giúp gia tăng khả năng thu nhập chịu thuế.
   - Tăng mức chi phí được trừ khi tính thu nhập chịu thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tối ưu hóa lợi nhuận và đồng thời thúc đẩy việc đầu tư và phát triển.
Tổng cộng, các hình thức ưu đãi đầu tư này không chỉ tạo ra sự hỗ trợ toàn diện mà còn khuyến khích sự đa dạng trong các lĩnh vực đầu tư, góp phần quan trọng vào sự phát triển và hiệu suất của nền kinh tế.
 

Xem thêm bài viết sau: Dự án đầu tư mở rộng là gì? Điều kiện hưởng ưu đãi đầu tư dự án mở rộng?

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc gửi thư tư vấn đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn pháp luật nhanh chóng