Cụ Cửu chết năm 2008. Ông Đồng chết năm 2006. Bà Hậu chết năm 2010.

Cụ Cửu và cụ Long có một ngôi nhà trên đất thổ cư diện tích là 300m2 hiện do bà Nai và cụ Long quản lý. Nhà được định giá 4 tỷ đồng.

Ngày 15/3/2018, ông Châu khởi kiện yêu cầu bà Nai giao nhà cho ông theo di chúc của cụ Cửu. Di chúc của cụ Cửu đề ngày 15/6/2007 có nội dung cho ông Châu hưởng thừa kế toàn bộ nhà. Di chúc do ông Tiền viết hộ cụ Cửu và ông Tiền ký làm chứng cùng với ông trưởng ấp.

Bà Nai không đồng ý giao nhà cho Ông Châu với lý do bà không biết về di chúc của cụ Cửu. Anh Hàm có yêu cầu chia thừa kế theo pháp luật.

Anh (chị) hãy:

1.    Xác định thời hiệu khởi kiện chia thừa kế có còn không?

2.     Ông Tiền, chị Bé, anh Hàm, chị Luông có phải người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không? Vì sao?

3.     Nếu di chúc vô hiệu thì chia thừa kế theo pháp luật cụ thể như thế nào ?

4.    Di chúc có hiệu lực hay hiệu lực một phần? Vì sao? Nếu di chúc chỉ có hiệu lực một phần thì chia thế nào?

Cảm ơn luật sư! (Người hỏi: Nguyễn Hằng Hữu, tỉnh Bình Dương)

 

Trả lời:

1.    Thời hiệu khởi kiện vẫn còn vi thời hiệu khởi kiện chia thừa kế đối với bất động sản là 30 năm kể từ ngày mở thừa kế (Điều 623 Bộ luật dân sự năm 2015).

2.    Về người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

-    Ông Tiền chỉ là nhân chứng cho sự kiện lập di chúc của cụ Cửu. Tuy nhiên, ông Tiền lại là người thừa kế của bà Hậu, bà Hậu chết sau cụ Cửu nên được hưởng thừa kế của cụ Cửu. Do đó, theo pháp luật, ông Tiền là người được hưởng thừa kế chuyển tiếp nên vẫn là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

-     Chị Bé thuộc diện thừa kế thê' vị cho ông Đồng. Anh Hàm và chị Luông là những người được hưởng thừa kế chuyển tiếp của bà Hậu. Do đó, chị Bé, anh Hàm, chị Luông đều là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

3.    Nếu chia thừa kế theo pháp luật (di chúc vô hiệu) thì kết quả là:

- Di sản thừa kế của cụ Cửu là % trị giá tài sản chung với cụ Long là:

4.000.000.ooođ: 2 = 2.000.000.000đ

- Hàng thừa kế thứ nhất của cụ Cửu gồm 04 thừa kế (cụ Long, ông Đồng, bà Hậu, ông Châu) nên mỗi thừa kế có kỷ phần lằ:

2.000.000.000đ : 4 = 500.000.000d

-  Kỷ phần của ông Đồng do chị Bé hưởng thế vị; kỷ phần của bà Hậu do ông Tiền, anh Hàm, chị Luông hưởng.

4.    Hiệu lực của di chúc:

-    Di chúc có hiệu lực một phần đối với phần di sản của cụ Cửu (là 1/1 trị giá tài sản chung của cụ Cửu với cụ Long). Di chúc thuộc loại di chúc bằng văn bản có người làm chứng theo quy định của Điều 656 Bộ luật dân sự năm 2005 (hai người làm chứng là ồng Tiền và ông trưởng ấp). Ông Tiền tuy cũng là một người được hưởng thừa kế của cụ Cửu nhưng là thừa kế chuyển tiếp. thời điểm làm chứng, ông Tiền không phải là người được hưởng thừa kế theo pháp luật nên việc viết hộ di chúc và làm chứng không vi phạm quy định (không được làm chứng) của Điều 654 Bộ luật dân sự năm 2005.

- Di chúc có hiệu lực đối với phần di sản của cụ Cửu thì ông Châu đứợc hưởng toàn bộ di sản của cụ Cửu Ọ/2 trị giá nhà là tài sản chung với cụ Long). Ông Châu được chia % trị giá nhà bằng hiện vật hoặc bà Nai trả ông Châu bằng tiền là 2.000.000.000 đồng.

Mọi vướng mắc pháp lý liên quan đến việc chia tài sản thừa kế, vui lòng liên hệ trực tiếp: Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật thừa kế trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay số: 1900.6162

Luật Minh Khuê (tổng hợp & phân tích)