Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm là chất được chủ định sử dụng trong quá trình chế biến nguyên liệu thực phẩm hay các thành phần của thực phẩm nhằm thực hiện mục đích công nghệ, có thể được tách ra hoặc còn lại trong thực phẩm.

Theo quy định của Luật An toàn thực phẩm, điều kiện bảo đảm an toàn đối với chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gồm:

Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, tuân thủ quy định về chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.

Có hướng dẫn sử dụng ghi trên nhãn hoặc tài liệu đính kèm trong mỗi đơn vị sản phẩm bằng tiếng Việt và ngôn ngữ khác theo xuất xứ sản phẩm.

Thuộc Danh mục chất hỗ trợ chế biến thực phẩm được phép sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

Đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi lưu thông trên thị trường.

Riêng đối với chất hỗ trợ chế biến thực phẩm nhập khẩu phải tuân thủ thêm các điều kiện sau đây:

– Phải được đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trước khi nhập khẩu;

– Phải được cấp “Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu” đối với từng lô hàng của cơ quan kiểm tra được chỉ định theo quy định của Bộ trưởng Bộ quản lý ngành.

Như vậy, đối với các chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, khi nhập khẩu doanh nghiệp phải tiến hành thủ tục công bố hợp quy theo quy định của pháp luật.

>> Xem thêm:  Mẫu: BIÊN BẢN CAM KẾT GIỮA 2 HỘ GIA ĐÌNH (bảo đảm an toàn cho hộ liền kề khi xây dựng)

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật - Luật Minh Khuê biên tập