Luat Minh Khue

bảo đảm an toàn

bảo đảm an toàn - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về bảo đảm an toàn

Bị tai nạn giao thông trên tuyến đường đang thi công kiện ai ?

Bị tai nạn giao thông trên tuyến đường đang thi công kiện ai ?
Thưa luật sư, Em trai tôi tham gia giao thông trên tuyến đường đang thi công, do đơn vị thi công đổ vật liệu trên đường, nhưng lại không có rào chắn, biển báo, nên em trai tôi đã đâm vào vật liệu xây dựng và đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Tỷ lệ bảo đảm an toàn của tổ chức tín dụng ?

Tỷ lệ bảo đảm an toàn của tổ chức tín dụng ?
1. Tổ chức tín dụng phải duy trì các tỷ lệ bảo đảm an toàn sau đây: a) Khả năng chi trả được xác định bằng tỷ lệ giữa tài sản "Có" có thể thanh toán ngay so với các loại tài sản "Nợ" phải thanh toán tại một thời điểm nhất định của tổ chức tín dụng;