Luật sư tư vấn về chủ đề "bảo đảm an toàn"

bảo đảm an toàn | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảo đảm an toàn.

Mẫu biên bản cam kết bảo đảm an toàn cho hộ liền kề khi xây dựng

Mẫu biên bản cam kết bảo đảm an toàn cho hộ liền kề khi xây dựng
Hiện trạng xây dựng không phép, xây dựng khác với giấy phép xây dựng đã được cấp khá phổ biến ở Việt Nam gây ra những rủi ro cho các hộ liên kề. Luật Minh Khuê phân tích các quy định pháp luật và hướng dẫn các bên soạn thảo văn bản cam kết trước khi xây dựng, với nội dung sau:

Số dư tín dụng (CREDIT BALANCE) là gì ? Quy định một số điều về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng?

Số dư tín dụng (CREDIT BALANCE) là gì ? Quy định một số điều về giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng?
Số dư có (CREDIT BALANCE) là tài khoản với khoản thanh toán vượt quá số dư khoản nợ gốc, như khi khách hàng trả dứt một khoản vay bằng khoản thanh toán bổ sung bằng. Trong bao thanh toán, đó là khoản nợ đối với khách hàng khi các khoản phải thu được mua bởi tổ chức bao thanh toán.

Nguồn gen là gì ? Vai trò bảo vệ, bảo đảm an toàn nguồn gen

Nguồn gen là gì ? Vai trò bảo vệ, bảo đảm an toàn nguồn gen
Nguồn gen (tài nguyên di truyền) đóng vai trò hết sức to lớn đổi với môi trường tự nhiên, nó góp phần quan ưọng trong việc bảo đảm tính đa dạng sinh học và bảo đảm cân bằng môi trường sinh thái. Cũng chính vì lí do này mà nhu cầu sử dụng nguồn gen đang không ngừng tăng lên.

Bảo đảm an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ y tế

Bảo đảm an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ y tế
Cơ sở y tế phải đảm bảo các yêu cầu nào về an toàn bức xạ khi lựa chọn người lao động làm công việc bức xạ, phải tổ chwucs đào tạo về an toàn bức xạ cho người lao động như thế nào? Luật Minh Khuê nghiên cứu và chia sẻ trong bài viết dưới đây.