1. Điều kiện chung dự tuyển công chức Kho bạc nhà Nhà nước 2024 

Theo quy định tại Điều 36 của Luật Cán bộ, công chức năm 2008, điều kiện chung chung dự tuyển công chức Kho bạc Nhà nước năm 2024 được quy định cụ thể như sau:

- Người dự tuyển công chức Kho bạc Nhà nước phải đáp ứng các điều kiện sau đây, không phân biệt dân tộc, giới tính, thành phần xã hội, tín ngưỡng hay tôn giáo:

+ Có quốc tịch Việt Nam;

+ Đủ 18 tuổi trở lên;

+ Nộp đơn dự tuyển và có lý lịch rõ ràng;

+ Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với yêu cầu công việc;

+ Có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt;

+ Đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ công tác.

- Các trường hợp sau đây sẽ không được đăng ký dự tuyển công chức:

+ Không cư trú tại Việt Nam;

+ Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

+ Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang bị xét xử, đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích;

+ Đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh hoặc cơ sở giáo dục.

Tóm lại, để tham gia dự tuyển công chức Kho bạc Nhà nước, người dự tuyển phải có quốc tịch Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên, nộp đơn dự tuyển và có lý lịch rõ ràng, có văn bằng, chứng chỉ phù hợp, có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, cũng như đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ công tác. Ngoài ra, không được đăng ký dự tuyển nếu không cư trú tại Việt Nam, bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích, hoặc đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh hoặc cơ sở giáo dục.

 

2. Kho bạc Nhà nước yêu cầu người dự tuyển công chức phải có trình độ chuyên môn và ngoại ngữ thế nào?

Căn cứ vào tiểu mục 2 Mục III Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 262/QĐ-BTC, chúng ta sẽ tìm hiểu về các tiêu chuẩn và điều kiện về trình độ chuyên môn và trình độ ngoại ngữ cho từng vị trí trong công tác công chức Kho bạc Nhà nước.

Về trình độ chuyên môn

- Đối với vị trí Chuyên môn nghiệp vụ, ứng viên phải có bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân) hoặc sau đại học. Trên bằng tốt nghiệp hoặc bảng điểm, tên ngành/chuyên ngành phải ghi một trong các cụm từ sau: Luật Kinh tế, Luật Tài chính, Luật Hành chính, Luật Thương mại, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Tín dụng, Đầu tư, Ngân sách, Thuế, Hải quan, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Quản trị kinh doanh.

- Đối với vị trí Kế toán viên, ứng viên cần có bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân) hoặc sau đại học thuộc chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính. Đối với các trường hợp khác, để được xem xét tham gia thi tuyển vị trí Kế toán viên, ứng viên phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên và tên chuyên ngành ghi trên văn bằng, phụ lục văn bằng, bảng điểm phải có cụm từ kế toán, kiểm toán, tài chính (ví dụ: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán – Kiểm toán; Kế toán, kiểm toán và phân tích; Tài chính công; Quản trị tài chính; Quản lý tài chính công; Phân tích tài chính; Phân tích chính sách tài chính; Đầu tư tài chính; Tin học Tài chính – Kế toán;...). Tuy nhiên, không bao gồm các chuyên ngành về Ngôn ngữ (ví dụ: Ngôn ngữ Anh Tài chính - Ngân hàng;…).

- Đối với vị trí Chuyên viên tin học, ứng viên cần có bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân, kỹ sư) hoặc sau đại học. Tên ngành/chuyên ngành ghi trên bằng tốt nghiệp hoặc bảng điểm phải có một trong các cụm từ sau: Tin học, Điện tử tin học, Khoa học máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Công nghệ kỹ thuật máy tính, Công nghệ truyền thông, Hệ thống thông tin quản lý, Kỹ thuật máy tính, Tin học ứng dụng, Toán ứng dụng, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Quản lý công nghệ thông tin, Quản lý hệ thống thông tin, Toán tin, Sư phạm Tin học, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật viễn thông, Kỹ thuật mật mã.

- Cuối cùng, đối với vị trí Văn thư viên, ứng viên cần có bằng tốt nghiệp đại học trở lên trong ngành hoặc chuyên ngành văn thư – lưu trữ, lưu trữ học, lưu trữ học và quản trị văn phòng. Trong trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học chuyên ngành khác, ứng viên phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư do cơ sở đào tạo có thẩm quyền cấp hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp trong ngành hoặc chuyên ngành văn thư hành chính, văn thư – lưu trữ, lưu trữ.

Như vậy, để đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn cho từng vị trí công tác trong Kho bạc Nhà nước, ứng viên cần có bằng tốt nghiệp đại học (cử nhân) hoặc sau đại học trong các ngành/chuyên ngành tương ứng. Điều này đảm bảo rằng những người được tuyển dụng sẽ có kiến thức và kỹ năng phù hợp để thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Về trình độ ngoại ngữ, tin học

- Theo yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, ứng viên đăng ký dự thi vị trí Chuyên viên nghiệp vụ (KBNN Hà Nội, KBNN Thành phố Hồ Chí Minh), Chuyên viên Tin học (Cơ quan KBNN) phải có khả năng sử dụng ngoại ngữ ở mức tương đương bậc 3 trở lên, theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Trình độ ngoại ngữ bậc 3 được xem như mức độ trung cấp trong việc sử dụng ngôn ngữ. Ứng viên cần có khả năng hiểu và sử dụng ngôn ngữ một cách lưu loát và chính xác trong các tình huống giao tiếp thông thường. Điều này đảm bảo rằng ứng viên có khả năng thực hiện công việc với sự trao đổi thông tin và giao tiếp cơ bản bằng ngoại ngữ.

Về trình độ tin học, đối với vị trí Chuyên viên nghiệp vụ, Chuyên viên tin học và Kế toán viên, ứng viên cần có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo yêu cầu của vị trí việc làm. Điều này đòi hỏi ứng viên có hiểu biết và kỹ năng về việc sử dụng các công cụ và phần mềm thông tin cơ bản, như xử lý văn bản, bảng tính, trình diễn, và truy cập Internet. Ứng viên cần có khả năng sử dụng các ứng dụng tin học phổ biến và có khả năng thích ứng với các công nghệ mới khi cần thiết.

Trình độ tin học cơ bản là yêu cầu tối thiểu, đảm bảo rằng ứng viên có khả năng sử dụng công nghệ thông tin để thực hiện tốt các nhiệm vụ công việc. Đối với vị trí Chuyên viên nghiệp vụ, Chuyên viên tin học và Kế toán viên, việc có kiến thức và kỹ năng tin học cơ bản sẽ giúp ứng viên làm việc hiệu quả và nhanh chóng thích ứng với môi trường làm việc điện tử và công nghệ thông tin ngày nay.

 

3. Thời gian và địa điểm thi tuyển dụng công chức Kho bạc nhà nước năm 2024 được quy định thế nào?

Theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 262/QĐ-BTC năm 2024, đã được công bố với thông tin chi tiết về thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển của Kho bạc nhà nước.

Thời gian tổ chức thi tuyển dự kiến sẽ bắt đầu từ cuối Quý I đến đầu Quý II năm. Đây là khoảng thời gian quan trọng trong quá trình tuyển dụng và đánh giá ứng viên cho công việc tại Kho bạc nhà nước.

Địa điểm thi tuyển sẽ được quyết định cụ thể bởi Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng. Việc quyết định địa điểm được thực hiện để đảm bảo tính công bằng và thuận lợi cho các ứng viên trên toàn quốc.

Công tác tổ chức thi tuyển sẽ được chia thành hai khu vực để đảm bảo sự tiện lợi, nhanh chóng và an toàn trong quá trình tuyển dụng. Khu vực Miền Bắc sẽ bao gồm 24 tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra, bao gồm cả Hà Nội và cơ quan Kho bạc nhà nước. Khu vực này sẽ tổ chức thi tuyển tại Hà Nội với tổng số chỉ tiêu là 157.

Khu vực Miền Nam sẽ bao gồm 30 tỉnh từ Đà Nẵng trở vào, bao gồm cả thành phố Hồ Chí Minh và cơ quan Kho bạc nhà nước. Thi tuyển cho khu vực này sẽ được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh với tổng số chỉ tiêu là 444.

Việc chia thành hai khu vực này giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho ứng viên, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để quản lý và tổ chức thi tuyển một cách hiệu quả.

Qua đó, Kế hoạch thi tuyển của Kho bạc nhà nước năm 2024 đã được xác định rõ ràng về thời gian và địa điểm tổ chức, đảm bảo tính công bằng và thuận lợi cho tất cả các ứng viên trên toàn quốc.

Xem thêm >> Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc có được ưu tiên xét tuyển công chức Tổng cục Hải quan không?

Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn!