Tôi đã học xong chuyên khoa cấp 1 (tương đương thạc sĩ) tuy nhiên tôi vẫn hưởng ngạch cũ mà ko được chuyển ngạch giảng viên. Vậy xin tư vấn giúp tôi những điều kiện gì để được chuyển từ ngạch chuyên viên sang giảng viên ? Trường có xét chuyển ngạch lương cho tôi được không?

Trân trọng cảm ơn quý Luật sư !

 

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Thông tư 12/2012/TT-BNV

Thông tư 15/2014/TT-BNV

2. Luật sư trả lời:

Căn cứ điều 9, Thông tư 12/2012/TT-BNV về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp:

Viên chức được đăng ký dự thi hoặc dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp khi đảm bảo đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

1. Đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu;

2. Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền;

3. Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong cùng ngành, lĩnh vực;

4. Đáp ứng các yêu cầu khác do Bộ quản lý viên chức chuyên ngành quy định.

Nếu bạn có đủ 4 điều kiện trên thì bạn sẽ được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

>> Xem thêm:  Quy định về việc chuyển từ công chức sang viên chức ?

Căn cứ khoản 10, điều 2 Thông tư 15/2014/TT-BNV về thẩm quyền của Sở nội vụ:

a) Tổng hợp danh sách, hồ sơ, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ cho ý kiến thống nhất trước khi ký quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh xếp lương ở ngạch chuyên viên cao cấp và các ngạch, chức danh tương đương ngạch chuyên viên cao cấp theo quy định;

b) Quyết định theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định việc nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn, nâng lương vượt bậc và các chế độ, chính sách về tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

c) Hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc trong việc thực hiện chính sách, chế độ tiền lương, phụ cấp, sinh hoạt phí và tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh theo quy định.

Như vậy, việc ban hành văn bản để hướng dẫn xếp lương cho viên chức do Sở nội vụ ban hành, đơn vị của bạn sẽ không được xét chuyển ngạch lương cho bạn.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật hành chính trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hành chính - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Tư vấn về điều kiện để được chuyển đổi từ viên chức sang công chức ?