Phiếu biểu quyết trong hội đồng thành viên bao gồm tất cả các thành viên hợp danh quy định như thế nào?

Phiếu biểu quyết trong hội đồng thành viên bao gồm tất cả các thành viên hợp danh quy định như thế nào?

Khách hàng: Kính thưa Luật sư Minh khuê, Luật sư hãy phân tích cho tôi Công ty hợp danh theo quy định pháp luật Việt nam hiện nay? Phiếu biểu quyết trong hội đồng thành viên bao gồm tất cả các thành viên hợp danh quy định như thế nào?

Quy định nội bộ của công ty có giá trị ràng buộc đối với đối tác của công ty hay không?

Thưa Luật sư, Tôi có một sự việc mong được luật sư giải đáp như sau: Công ty tôi có ký hợp đồng với Công ty A để mua nguyên vật liệu xây dựng, hợp đồng được ...

Tìm hiểu về cơ cấu, tổ chức của Đại học quốc gia theo quy định pháp luật

Cơ cấu, tổ chức của Đại học quốc gia nói chung các các cơ sở giáo dục đại học thành viên được quy định tại quyết định số 26/2014/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính ...

Trình tự thực hiện cuộc đấu giá bằng hình thức đấu giá trực tuyến như thế nào?

Luật Đấu giá năm 2016 quy định nhiều hình thức đấu giá khác nhau, trong đó có hình thức đấu giá trực tuyến. Vậy cụ thể Trình tự thực hiện cuộc đấu giá bằng ...

Dịch vụ nổi bật