Xử lý trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Xử lý trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp

Luật sư giải đáp quy định về "Các doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) có tên trùng, tên gây nhầm lẫn với tên doanh nghiệp đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp không bắt buộc phải đăng ký đổi tên", cụ thể:

Tư vấn về việc cấp sổ chứng nhận cổ đông

Xin cho hỏi 1 vấn đề về việc cấp sổ cổ đông: Hiện nay có quy định nào về số lần cấp sổ cổ đông không? Ví dụ trường hợp cổ đông A có 1000 cổ phần của công ty ...

Tư vấn về việc kinh doanh trên các web trên mạng?

Gửi văn phòng luật Minh Khuê. Hiện em có một vấn đề băn khoăn và cần ý kiến tư vấn của luật sư,kính mong luật sư giúp đỡ. Vấn đề như sau: hiện em đang muốn ...

Mẫu điều lệ công ty cổ phần bản cập nhật mới nhất năm 2020

Điều lệ trong công ty được hiểu đơn giản là "luật" nội bộ của công ty ban hành. Điều lệ công ty cổ phần được xây dựng trên nguyên tắc phù hợp (không trái) ...

Mẫu giấy ủy quyền của doanh nghiệp mới nhất năm 2020

Khái niệm ủy quyền được hiểu là giao cho người khác thay mặt mình sử dụng quyền mà mình có được một cách hợp pháp. Luật sư cung cấp mẫu giấy ủy quyền trong ...

Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản mới nhất 2020 ?

Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản là gì ? Hồ sơ, thủ tục và quy trình đăng ký thành lập sàn giao dịch bất động sản được quy định như thế nào ? ...

Hướng dẫn xây dựng hợp đồng độc quyền thương hiệu với công ty nước ngoài ?

Thưa luật sư! Mong luật sư xem qua hộ tôi rồi báo giá giúp tôi. Và luật sư cho thêm các điều kiện có lợi cho bên công ty A giúp tôi nhé. Nội dung khái quát ...

Dịch vụ nổi bật