Luat Minh Khue

Kích cỡ biển hiệu công ty như nào là đúng pháp luật ? Qui định về viết và đặt biển hiệu công ty ?

Tư vấn về vấn đề treo biển hiệu ? Tư vấn về mức xử phạt hành chính với hành vi treo biển hiệu quảng cáo sai quy định ? Tháo dỡ biển hiệu có đúng luật ? và ...

Thủ tục mua bán, sáp nhập doanh nghiệp thực hiện thế nào ? Cách lập hồ sơ xin sáp nhập công ty ?

Hình thức và thủ tục mua bán, sáp nhập doanh nghiệp ? Những điều cần biết khi sáp nhập, mua lại doanh nghiệp ? Quy định về hồ sơ đăng ký doanh nghiệp khi ...

Dịch vụ nổi bật