Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại hay bằng Tòa án khi ký kết hợp đồng vận chuyển theo chuyến có tranh chấp?

Giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại hay bằng Tòa án khi ký kết hợp đồng vận chuyển theo chuyến có tranh chấp?

Bài viết dưới đây giải đáp thắc mắc về một số vấn đề liên quan tới việc lựa chọn cơ quan giải quyết tranh chấp. Cụ thể: Khi ký kết hợp đồng vận chuyển theo chuyến nên quy định giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại hay bằng Tòa án? ...

Khiếu nại hàng hải và hồ sơ khiếu nại người vận chuyển về tổn thất của hàng hóa

Bài viết dưới đây sẽ đề cập về các vấn đề liên quan tới: Khiếu nại hàng hải và hồ sơ khiếu nại người vận chuyển về tổn thất của hàng hóa, nêu rõ vận đơn gốc ...

Những vấn đề liên quan đến giới hạn trách nhiệm của người vận chuyển hàng hóa bằng đường biển

Bài viết dưới đây sẽ tập trung vào các vấn đề: Nguyên tắc của người vận chuyển chịu trách nhiệm bồi thường mất mát, hư hỏng hàng hóa; Đơn vị tính toán về ...

Hướng dẫn bổ nhiệm phó giám đốc Công ty TNHH Một thành viên ?

Thưa luật sư, Xin luật sư tư vấn giúp em : Công ty em là công ty TNHH 1 TV, cho em hỏi công ty em co thể bổ nhiệm phó giám đốc công ty không? thủ tục như ...

Dịch vụ nổi bật