Luat Minh Khue
Tư vấn về tỉ lệ nắm cổ phần trong công ty con đối với cổ đông lớn của công ty mẹ ?

Tư vấn về tỉ lệ nắm cổ phần trong công ty con đối với cổ đông lớn của công ty mẹ ?

Kính gửi luật sư thuộc công ty luật Minh Khuê. Mong giải đáp giúp tôi câu hỏi sau: - Hiện tại tôi đang là cổ đông của 1 công ty (5%), tôi muốn thành lập thêm 1 công ty trực thuộc công ty mà tôi đang là cổ đông đó. Vậy tôi có thể là thành viên nắm 80% cổ phần của công ty mới thành lập không? Như vậy có hợp với luật pháp Việt Nam hiện hành không? mong nhận được sự giúp đỡ và tư vấn! Trân trọng cảm ơn!

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng bằng xe ô tô

Vận tải hành khách hoặc hàng hóa bằng ô tô là một trong những loại hình kinh doanh vận tải phổ biến nhất ở Việt nam. Luật Minh Khuê tư vấn một số điều kiện ...

Hỏi về giấy phép kinh doanh vận tải đường thủy nội địa ?

Kinh doanh vận tải đường thủy, vận tải hành khách đường bộ và vận tải hàng hóa là những ngành nghề kinh doanh đòi hỏi giấy phép con (điều kiện kinh doanh ...

Dịch vụ nổi bật