Năm 2013 tôi được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Công an xã (trong thời gian được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Công an tôi có trình độ học vấn: Tốt nghiệp THPT; Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp; Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Sơ cấp, chuyên ngành Công an “Quản lý trật tự xã hội ở địa bàn cơ sở”, hiện đang theo học lớp Trung cấp Quản lý trật tự xã hội ở địa bàn cơ sở). Qua quá trình rèn luyện, phấn đấu đến tháng 10/2016 tôi được UBND xã có văn bản gửi Công an huyện và được cơ quan Công an huyện đồng ý bổ nhiệm và bằng văn bản gửi Chủ tịch UBND huyện bổ nhiệm theo quy định tại khoản 3, Điều 10 Pháp lệnh Công an xã ngày 21/11/2008 của UBTVQH 12. Theo khoản 1, Điều 2 Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn quy định về trình độ chuyên môn: “Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức được đảm nhiệm”, tại khoản 2 Thông tư này quy định: “Tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành đối với các chức danh này; trường hợp pháp luật chuyên ngành không quy định thì thực hiện theo khoản 1 Điều này”.
Như vậy, đối với tiêu chuẩn Công an xã áp dụng theo Pháp lệnh Công an xã ngày 21/11/2008 của UBTVQH 12 và Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 thì tiêu chuẩn rất thấp: “Đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa không có đối tượng tuyển chọn có đủ tiêu chuẩn học vấn theo quy định tại điểm này thì trình độ học vấn của Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên có thể thấp hơn nhưng cũng phải là người đã học xong chương trình tiểu học trở lên”. Trình độ chuyên môn không quy định. Đối với một số địa phương ban hành Nghị quyết nâng cao tiêu chuẩn CBCC cơ sở lên để đạt 3 chuẩn (VH: THPT, chuyên môn: Trung cấp, chính trị: Trung cấp). Nếu địa phương thấy tiêu chuẩn cấp trên thấp hơn nên không áp dụng tuyển dụng, bổ nhiệm chức danh công chức Trưởng Công an có đúng không? nếu được thì sau khi tuyển dụng thì áp dụng văn bản nào để bổ nhiệm ngạch công chức, hay bổ nhiệm chuyển xếp vào công chức loại c theo Nghị định số 204 của chính phủ. Xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật Hành chính của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn luật tư vấn pháp luật Hành chính, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Pháp lệnh công an xã 2008

Nghị định 92/2009/NĐ-CP  quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

>> Xem thêm:  Vượt xe ô tô như thế nào là đúng quy định của pháp luật ? Mức xử phạt lỗi vượt xe sai luật

Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 hướng dẫn pháp lệnh công an xã. 

Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn quy định về trình độ chuyên môn.

2. Luật sư tư vấn:

Vấn đề của bạn chúng tôi tư vấn như sau:
Như bạn trình bày thì đây là giai đoạn đang làm thủ tục, xét tiêu chuẩn để được bổ nhiệm từ chức Phó công an xã lên Trưởng công an xã.Với những điều kiện bạn có là : Tốt nghiệp THPT; Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp; Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Sơ cấp, chuyên ngành Công an “Quản lý trật tự xã hội ở địa bàn cơ sở”.
Hiện tại bạn đã được trưởng công an huyện đồng ý bổ nhiệm và có văn bản gửi Chủ tịch UBND huyện để tiến hành bổ nhiệm. Vấn đề này được pháp luật quy định như sau:

Căn cứ Pháp lệnh công an xã 2008 :"Điều 10. Tổ chức của Công an xã 
3. Trưởng Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) sau khi trao đổi, thống nhất với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, đề nghị Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, cách chức Trưởng Công an xã; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó trưởng Công an xã."

Căn cứ thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 Hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn quy định về trình độ chuyên môn
"Điều 2. Tiêu chuẩn cụ thể
1. Công chức cấp xã phải có đủ các tiêu chuẩn chung quy định tại Điều 3 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Nghị định số 112/2011/NĐ-CP) và các tiêu chuẩn cụ thể sau:
a) Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên;
b) Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thông;
c) Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức được đảm nhiệm;
d) Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên;
đ) Tiếng dân tộc thiểu số: ở địa bàn công tác phải sử dụng tiếng dân tộc thiểu số trong hoạt động côngvụ thì phải biết thành thạo tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn công tác đó; nếu khi tuyển dụng mà chưa biết tiếng dân tộc thiểu số thì sau khi tuyển dụng phải hoàn thành lớp học tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn công tác được phân công;
e) Sau khi được tuyển dụng phải hoàn thành lớp đào tạo, bồi dưỡng quản lý hành chính nhà nước và lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo chương trình đối với chức danh công chức cấp xã hiện đảm nhiệm.
2. Tiêu chuẩn cụ thể đối với chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành đối với các chức danh này; trường hợp pháp luật chuyên ngành không quy định thì thực hiện theo khoản 1 Điều này."

Như vậy từ  tình huống và căn cứ pháp lý nêu trên thì Chủ tịch UBND huyện là người có quyền trực tiếp bổ nhiệm Trưởng công an xã. Việc bổ nhiệm phải trên cơ sở như sau: 
- Độ tuổi: Đủ 18 tuổi trở lên;
- Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp trung học phổ thông;
 -Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của chức danh công chức được đảm nhiệm;
-  Trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học văn phòng trình độ A trở lên;
- Tiếng dân tộc thiểu số: ở địa bàn công tác phải sử dụng tiếng dân tộc thiểu số trong hoạt động côngvụ thì phải biết thành thạo tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn công tác đó; nếu khi tuyển dụng mà chưa biết tiếng dân tộc thiểu số thì sau khi tuyển dụng phải hoàn thành lớp học tiếng dân tộc thiểu số phù hợp với địa bàn công tác được phân công;


Do đó khi điều kiện của  bạn đã được sự thống nhất của trưởng công an cấp huyện và Chủ tịch UBND xã thì trên cơ sở chỉ tiêu và đối tượng đủ điều kiện quy định  như trên thì Chủ tịch UBND xã có trách nhiệm phải bổ nhiệm bạn làm Trưởng công an xã. Còn đối với vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa như Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 quy định thì do không có đối tượng tuyển chọn có đủ tiêu chuẩn học vấn theo quy định nên mới hạ thấp tiêu chuẩn. Còn ngoài ra nếu có thì vấn tiến hành tuyển dụng bổ nhiệm chức danh như luật định.
Còn đối với trường hợp bạn được bổ nhiệm làm Trưởng công an xã thì bạn vấn thuộc đối tượng lực lượng vũ trang bán chuyên trách theo quy định tại khoản1 điều 3 Pháp lệnh công an xã 2008. Được gọi là công chức được quy định tại điểm a, khoản 2 điều 3 Nghị định 92/2009/NĐ-CP  quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Do đó bạn được xếp lương như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước)  ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP;Tức là thuộc công chức loai B.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về "Điều kiện được bổ nhiệm Trưởng công an xã ?" . Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Hành chính - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó trưởng công an xã như thế nào?

>> Xem thêm:  Công an xã có quyền kiểm tra người đi xe máy không?