1. Điều kiện, tiêu chuẩn được xét cấp thẻ nhà báo đối với người công tác tại cơ quan báo chí

Theo quy định tại Điều 27 Luật Báo chí năm 2016 thì Để được xét cấp thẻ nhà báo, các cá nhân đang công tác tại cơ quan báo chí phải đáp ứng một số tiêu chuẩn và điều kiện cụ thể như sau:

- Quốc tịch và địa chỉ thường trú: Đầu tiên, họ phải là công dân Việt Nam và có đăng ký cư trú thường xuyên tại Việt Nam. Điều này đảm bảo rằng những người được cấp thẻ nhà báo đang có sự liên kết vững chắc với cộng đồng và đất nước.

- Trình độ học vấn: Thứ hai, các cá nhân này cần có bằng tốt nghiệp đại học trở lên để chứng tỏ năng lực học thuật và chuyên môn. Đặc biệt đối với những thành viên của các dân tộc thiểu số tham gia vào sản xuất các phương tiện truyền thông bằng tiếng dân tộc, yêu cầu cao hơn là bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên nhằm đảm bảo khả năng nắm bắt và truyền tải thông tin một cách chính xác và hiệu quả.

- Thời gian và kinh nghiệm làm việc: Thứ ba, để xét cấp thẻ lần đầu, người đề xuất phải có thời gian làm việc liên tục tại cơ quan báo chí yêu cầu từ 02 năm trở lên tính đến thời điểm đăng ký xét cấp thẻ. Điều này áp dụng trừ khi cá nhân là tổng biên tập của tạp chí khoa học hoặc trong những trường hợp khác được quy định cụ thể theo luật pháp.

- Đề nghị chính thức từ cơ quan chủ quản: Cuối cùng, việc xét cấp thẻ nhà báo cần có đề nghị rõ ràng từ cơ quan báo chí hoặc cơ quan công tác liên quan, chứng minh rằng cá nhân này đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và nhu cầu ngành báo chí.

Những điều kiện này không chỉ đảm bảo rằng những người được cấp thẻ nhà báo có đủ năng lực chuyên môn và kỹ năng để hoạt động hiệu quả trong ngành truyền thông, mà còn giúp bảo vệ quyền lợi của công chúng thông qua việc cung cấp thông tin đúng đắn và trung thực. Qua đó, sự chuyên nghiệp và trách nhiệm của ngành báo chí cũng được thúc đẩy và duy trì

 

2. Điều kiện, tiêu chuẩn được xét cấp thẻ nhà báo đối với phóng viên, biên tập viên, người phụ trách công tác phóng viên, biên tập ở đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện và tương đương

Để được xét cấp thẻ nhà báo, các phóng viên, biên tập viên và người phụ trách công tác phóng viên, biên tập tại đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện và tương đương phải đáp ứng một số điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:

- Quốc tịch và địa chỉ thường trú: Họ phải là công dân Việt Nam và có đăng ký cư trú thường xuyên tại Việt Nam, nhằm bảo đảm sự liên kết mạnh mẽ với cộng đồng và quốc gia.

- Trình độ học vấn: Cần có bằng tốt nghiệp đại học trở lên. Đối với những người dân tộc thiểu số tham gia sản xuất các ấn phẩm báo in, chương trình phát thanh, truyền hình và chuyên trang của báo điện tử bằng tiếng dân tộc thiểu số, yêu cầu là bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên để đảm bảo khả năng nắm bắt và truyền tải thông tin một cách chính xác và hiệu quả.

- Đề nghị từ cơ quan chủ quản: Cần có đề nghị cụ thể từ cơ quan báo chí hoặc cơ quan công tác để xét cấp thẻ nhà báo, chứng minh rằng họ đã đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và nhu cầu ngành báo chí.

- Là cộng tác viên thường xuyên của đài phát thanh và truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Họ đã có mối liên kết chặt chẽ và thường xuyên đóng góp vào các hoạt động sản xuất nội dung truyền hình và phát thanh của các đài này.

- Có ít nhất mười hai tác phẩm báo chí đã được phát sóng trong vòng 01 năm tính đến thời điểm xét cấp thẻ: Đây là minh chứng cho sự đóng góp nhiệt huyết và sáng tạo trong sản xuất nội dung truyền thông, đồng thời khẳng định khả năng nắm bắt và trình bày thông tin một cách hiệu quả.

- Thời gian công tác tại đài truyền thanh, truyền hình cấp huyện và tương đương từ 02 năm trở lên tính đến thời điểm xét cấp thẻ, đối với trường hợp cấp thẻ lần đầu: Điều này bảo đảm rằng họ có đủ kinh nghiệm và sự thành thạo trong công việc báo chí.

- Được đài phát thanh và truyền hình tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đề nghị cấp thẻ nhà báo: Đây là lời khẳng định từ phía cơ quan chủ quản về sự đáng tin cậy và phẩm chất nghề nghiệp của họ.

Những tiêu chuẩn này nhằm đảm bảo rằng những người được cấp thẻ nhà báo không chỉ có năng lực chuyên môn và kỹ năng vững để hoạt động trong ngành truyền thông một cách chuyên nghiệp, mà còn tuân thủ đúng pháp luật và đóng góp tích cực vào việc cung cấp thông tin chính xác và trung thực cho công chúng.

 

3. Những trường hợp không được xét cấp thẻ nhà báo bao gồm?

Các trường hợp không được xét cấp thẻ nhà báo theo quy định hiện hành:

* Không thuộc đối tượng được xét cấp thẻ nhà báo:

- Cá nhân không phải là công dân Việt Nam hoặc không có địa chỉ thường trú tại Việt Nam.

- Cá nhân không có bằng cấp theo yêu cầu:

+ Thông thường: Bằng đại học trở lên.

+ Đối với người dân tộc thiểu số thực hiện ấn phẩm báo chí bằng tiếng dân tộc thiểu số: Bằng cao đẳng trở lên.

- Cá nhân đang làm việc trong các lĩnh vực không thuộc phạm vi xét cấp thẻ nhà báo: Ví dụ như công tác quản lý, hành chính, kỹ thuật,...

* Đã vi phạm quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo:

- Có hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp báo chí được quy định tại Luật Báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Bị tổ chức, cá nhân có thẩm quyền kết luận vi phạm đạo đức nghề nghiệp báo chí.

* Đã bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên theo quy định của pháp luật về công chức, viên chức và pháp luật về lao động mà chưa hết thời hạn 12 tháng tính đến thời điểm xét cấp thẻ:

- Bị kỷ luật do vi phạm các quy định của pháp luật về công chức, viên chức hoặc pháp luật về lao động.

- Chưa đủ 12 tháng kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực thi hành.

* Là đối tượng liên quan trong các vụ án chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:

- Bao gồm các trường hợp:

+ Bị khởi tố hình sự nhưng chưa được đình chỉ vụ án, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc tuyên vô tội.

+ Bị khởi tố dân sự nhưng chưa được.

+ Bị điều tra hành chính nhưng chưa được kết luận.

- Lý do: Để đảm bảo tính khách quan, trung lập trong hoạt động báo chí và tránh ảnh hưởng đến tiến trình giải quyết vụ việc.

* Đã bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án mà chưa được xóa án tích:

- Áp dụng cho tất cả các tội danh, không phân biệt nặng nhẹ.

- Lý do: Việc này nhằm đảm bảo uy tín, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

* Bị thu hồi thẻ nhà báo do vi phạm quy định của pháp luật mà thời gian thu hồi thẻ chưa quá 12 tháng kể từ ngày ra quyết định đến thời điểm xét cấp thẻ:

- Bao gồm các trường hợp vi phạm:

+ Đạo đức nghề nghiệp báo chí.

+ Pháp luật về công chức, viên chức hoặc pháp luật về lao động.

- Mục đích: Tránh tái diễn các hành vi vi phạm, đảm bảo uy tín, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Ngoài ra, một số trường hợp khác cũng có thể không được xét cấp thẻ nhà báo theo quy định của pháp luật cụ thể.

- Lưu ý:

+ Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết chính xác và đầy đủ các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và trường hợp không được xét cấp thẻ nhà báo, bạn nên tra cứu các văn bản pháp luật liên quan hoặc liên hệ với cơ quan chức năng có thẩm quyền.

+ Các trường hợp được liệt kê ở đây không đầy đủ, có thể có thêm các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Phóng viên Đài truyền hình thường trú ở nước ngoài có thẻ nhà báo. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.