Với sự ưu tiên và khuyến khích từ chính phủ, dự án nông nghiệp, nông thôn hiện đang là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Không chỉ mang lại cơ hội kinh doanh lợi ích, mà còn góp phần thúc đẩy phát triển và cải thiện chất lượng sống tại nông thôn.

 

1. Khuyến khích đầu tư là gì?

Khuyến khích đầu tư (investment incentives) là một loạt các biện pháp được chính phủ hoặc chính quyền địa phương thực hiện nhằm khuyến khích doanh nghiệp tư nhân đầu tư vốn vào một khu vực cụ thể hoặc nói chung.

Các biện pháp kích thích đầu tư có thể bao gồm trợ cấp vốn, miễn giảm thuế hoặc cung cấp cơ sở hạ tầng thuận lợi. Tùy thuộc vào mục tiêu của chính phủ, những biện pháp này có thể được áp dụng để giảm thiểu thất nghiệp, ưu tiên phát triển một số khu vực đặc biệt.

Theo tài liệu tham khảo từ Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân, ở Việt Nam có một số hình thức khuyến khích đầu tư như sau:

Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp:

 • Miễn thuế.
 • Giảm thuế.

Ưu đãi về thuế xuất khẩu, nhập khẩu:

 • Miễn thuế.
 • Giảm thuế.

Hỗ trợ đầu tư:

 • Hỗ trợ chuyển giao công nghệ.
 • Hỗ trợ đào tạo.
 • Hỗ trợ đầu tư phát triển và dịch vụ đầu tư.
 • Hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
 • Hỗ trợ đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng trong khu công nghiệp, khu chế xuất.
 • Phương thức đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp, khu chế xuất.
 • Hỗ trợ đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu kinh tế, khu công nghệ cao.

Qua đó, các biện pháp này nhằm tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích sự đầu tư trong nền kinh tế Việt Nam.

 

2. Dự án nông nghiệp, nông thôn được ưu tiên khuyến khích đầu tư 

Nội dung quan trọng trong Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn thực hiện Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 đã được tổng hợp để đảm bảo tính pháp lý. Thông tư này có mục đích khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Các dự án được ưu tiên trong danh sách khuyến khích bao gồm:

 • Dự án chế biến nông sản sử dụng nguyên liệu địa phương hoặc tạo việc làm cho hơn 100 lao động.
 • Dự án sản xuất sản phẩm cơ khí, thiết bị, linh kiện thiết bị hoặc sản phẩm phụ trợ cho ngành nông nghiệp.
 • Dự án có quy trình sản xuất thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải.
 • Dự án liên kết sản xuất tạo ra chuỗi giá trị trong lĩnh vực nông nghiệp, bao gồm cả dự án sản xuất nông nghiệp hữu cơ và công nghệ cao.

Ngoài ra, Thông tư 04 cũng hướng dẫn về việc miễn và giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền thuê mặt nước như sau:

 • Cách thức thực hiện miễn và giảm được quy định theo Điều 10 của Nghị định 45/2014/NĐ-CP và Điều 18 của Thông tư 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014.
 • Hồ sơ và thủ tục miễn và giảm tiền sử dụng đất được thực hiện theo Điều 15 và 16 của Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014, cùng với Điều 8 của Thông tư 10/2018/TT-BKHĐT ngày 30/01/2018.
 • Hồ sơ và thủ tục miễn và giảm tiền thuê đất, tiền thuê mặt nước được thực hiện theo Điều 14 và 15 của Thông tư 77/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014.

Thông tư 04/2018/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 21/01/2019. Bằng cách này, nội dung đã được mở rộng và trình bày một cách chi tiết hơn, đồng thời đảm bảo tính chính xác và hợp pháp.

 

3. Việc khuyến khích đầu tư vào các dự án nông nghiệp, nông thôn có ý nghĩa như thế nào?

Việc khuyến khích đầu tư vào các dự án nông nghiệp và nông thôn có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế và phát triển bền vững của một quốc gia. Dưới đây là những ý nghĩa chính của việc này:

 • Đóng góp vào phát triển nông nghiệp: Đầu tư vào các dự án nông nghiệp và nông thôn giúp tăng cường sản xuất nông sản, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của các sản phẩm nông nghiệp. Điều này góp phần vào đảm bảo an ninh lương thực và cung cấp nguồn thực phẩm đủ cho dân số. Đồng thời, nâng cao năng suất lao động và tạo việc làm trong khu vực nông nghiệp.
 • Phát triển kinh tế địa phương: Đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn giúp thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương. Các dự án này tạo ra cơ hội kinh doanh và thu nhập cho các doanh nghiệp và người dân trong vùng. Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động kinh tế trong các khu vực nông thôn, giảm bớt sự chênh lệch phát triển giữa nông thôn và thành thị.
 • Bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên bền vững: Các dự án nông nghiệp và nông thôn khuyến khích thường hướng đến việc áp dụng quy trình sản xuất thân thiện với môi trường, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải. Điều này giúp bảo vệ môi trường và tài nguyên tự nhiên, đồng thời đảm bảo sự bền vững trong hoạt động nông nghiệp.
 • Khai thác tiềm năng nông thôn: Việc đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn giúp khai thác tiềm năng của các khu vực nông thôn. Nông thôn thường có lợi thế về đất đai, tài nguyên thiên nhiên và lao động nông dân. Đầu tư vào các dự án này tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển các ngành nghề nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ ở nông thôn, đồng thời tăng cường liên kết và tạo ra chuỗi giá trị trong lĩnh vực này.
 • Giảm nghèo và chống bất bình đẳng: Việc khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn có thể giúp giảm nghèo và chống lại bất bình đẳng. Bằng cách tạo ra việc làm và thu nhập ổn định cho dân cư nông thôn, các dự án này đóng góp vào cải thiện mức sống và giảm đói giảm nghèo trong khu vực.
 • Đa dạng nguồn thu nhập: Đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn mở rộng các ngành nghề và hoạt động kinh tế trong khu vực. Điều này giúp tạo ra sự đa dạng hóa nguồn thu nhập cho cộng đồng nông dân. Thay vì chỉ dựa vào một ngành nghề duy nhất, họ có thể tham gia vào các hoạt động như chế biến, sản xuất linh kiện, dịch vụ, du lịch nông nghiệp, giúp tăng cường sự ổn định và khả năng chống chịu tài chính.
 • Kích thích phát triển khu vực: Đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các cơ sở hạ tầng và dịch vụ trong khu vực. Các công trình hạ tầng như cầu, đường, điện, nước, viễn thông sẽ được nâng cấp, mở rộng để đáp ứng nhu cầu sản xuất và kinh doanh. Đồng thời, dịch vụ y tế, giáo dục và các ngành công nghiệp phụ trợ cũng sẽ phát triển, cung cấp các tiện ích và chất lượng cuộc sống tốt hơn cho cộng đồng nông dân.
 • Bảo tồn văn hóa và truyền thống: Nông nghiệp và nông thôn thường là nơi gắn kết mật thiết với văn hóa và truyền thống của một quốc gia. Việc đầu tư vào khu vực này giúp bảo tồn và phát triển các nền văn hóa, phong tục, truyền thống dân tộc. Đồng thời, giúp thúc đẩy du lịch nông nghiệp và mang lại cơ hội phát triển kinh tế từ việc giới thiệu và quảng bá những giá trị văn hóa đặc trưng của nông thôn.
 • Xóa đói giảm nghèo và chính sách xã hội: Nông thôn thường là nơi tập trung đông đảo người nghèo và gặp khó khăn về mặt kinh tế. Đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn giúp xóa đói giảm nghèo, cải thiện điều kiện sống và tiếp cận các dịch vụ cơ bản như giáo dục, y tế và phúc lợi xã hội. Chính sách xã hội được triển khai tại nông thôn, như bảo hiểm xã hội, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng nông dân.
 • Tăng cường an ninh lương thực: Đầu tư vào nông nghiệp và nông thôn là cách tăng cường sự tự cung cấp thực phẩm và an ninh lương thực của quốc gia. Việc sản xuất nông nghiệp đa dạng và phát triển nông thôn giúp giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu thực phẩm và giảm thiểu rủi ro về an ninh lương thực trong tình huống khẩn cấp hay biến đổi khí hậu.

Tổng hợp lại, việc khuyến khích đầu tư vào các dự án nông nghiệp và nông thôn không chỉ mang lại lợi ích kinh tế và xã hội mà còn đóng góp vào sự phát triển bền vững và cân đối của một quốc gia. Nó tạo ra những cơ hội mới, thúc đẩy sự đa dạng hóa kinh tế và bảo vệ môi trường, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống và tiếp cận các dịch vụ cơ bản cho cộng đồng nông dân.

Công ty Luật Minh Khuê mang đến cho quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích và đáng tin cậy, nhằm đảm bảo tính pháp lý trong mọi hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi rất mong muốn được chia sẻ nhiều hơn với quý khách hàng về các vấn đề liên quan đến pháp lý.

Nếu quý khách hàng đang đối mặt với bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có những câu hỏi cần được giải đáp, chúng tôi khuyến nghị quý khách hàng liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 19006162. Đội ngũ tư vấn của chúng tôi luôn sẵn lòng lắng nghe và cung cấp giải pháp phù hợp nhất cho quý khách hàng, để giúp quý khách giải quyết các vấn đề pháp lý một cách chính xác và đáng tin cậy.

Bên cạnh đó, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email tới địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Chúng tôi cam kết đội ngũ chuyên gia sẽ nhanh chóng phản hồi và giải đáp mọi thắc mắc của quý khách hàng một cách chính xác và đáng tin cậy. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự hợp tác và lòng tin tưởng mà quý khách hàng dành cho chúng tôi! Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để đáp ứng và vượt qua sự kỳ vọng của quý khách hàng.