1. Những đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng công chức được cộng bao nhiêu điểm?

Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 138/2020/NĐ-CP, việc xác định các đối tượng ưu tiên và chế độ cộng điểm ưu tiên trong quá trình tuyển dụng công chức đang đóng vai trò quan trọng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những đối tượng đặc biệt có đóng góp lớn cho xã hội. Cụ thể, có ba nhóm đối tượng được ưu tiên và điểm cộng như sau:
- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động; Thương binh và những người hưởng chính sách thương binh loại B:
+ Các ứng viên thuộc nhóm này sẽ được cộng thêm 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2, tăng cơ hội thành công trong quá trình tuyển chọn.
- Người dân tộc thiểu số; Sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp; Con liệt sĩ, con thương binh và các đối tượng có liên quan: Cộng điểm ưu tiên là 5 điểm, giúp nhóm đối tượng này có lợi thế trong cuộc đua tuyển chọn.
- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân; Đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ có đóng góp đặc biệt: Ứng viên thuộc nhóm này sẽ được ưu tiên cộng thêm 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2, tăng khả năng nằm trong danh sách chọn lựa.
Như vậy, việc áp dụng các chế độ ưu tiên và cộng điểm theo quy định giúp thúc đẩy công bằng và minh bạch trong quá trình tuyển chọn công chức, đồng thời thể hiện sự tôn trọng và động viên đối với những đối tượng đã có đóng góp đặc biệt cho cộng đồng và đất nước.
 

2. Công chức được đánh giá theo những nội dung gì?

Theo quy định tại Điều 56 Luật Cán bộ, công chức 2008, được sửa đổi bởi khoản 11 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019, các nội dung đánh giá công chức được xác định chi tiết để đảm bảo tính chính xác và công bằng trong quá trình đánh giá. Cụ thể, công chức sẽ được đánh giá theo các tiêu chí sau:
- Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, quy định của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc.
- Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.
- Trong quá trình đánh giá công chức, một trong những yếu tố quan trọng nhất là đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, được quy định rõ trong nội dung đánh giá theo Điều 57 Luật Cán bộ, công chức 2008. Các tiêu chí này bao gồm:
Kết quả thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao:
+ Công chức sẽ được đánh giá dựa trên khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách đúng đắn và đầy đủ theo quy định của pháp luật.
+ Sự tuân thủ kế hoạch làm việc và thực hiện công việc được giao đúng đắn và đúng hạn là một yếu tố quan trọng.
Tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ:
+ Việc đánh giá cũng tập trung vào khả năng tiến triển công việc theo đúng tiến độ đã đề ra, đồng thời chú trọng đến chất lượng của công việc đó.
+ Sự đổi mới, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng có thể được đánh giá để đảm bảo không chỉ là việc đạt được mục tiêu mà còn là việc làm đạt hiệu suất cao.
Gắn với vị trí việc làm, thể hiện thông qua công việc, sản phẩm cụ thể:
+ Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ không chỉ dừng lại ở việc xem xét mức độ hoàn thành, mà còn liên quan chặt chẽ đến đặc điểm và yêu cầu cụ thể của vị trí làm việc.
+ Công chức sẽ được đánh giá thông qua sản phẩm, dự án cụ thể mà họ đã thực hiện, giúp minh bạch và minh chứng rõ ràng cho khả năng làm việc của họ.
Tổng cộng, quá trình đánh giá này không chỉ giúp đánh giá hiệu suất làm việc của công chức mà còn khuyến khích sự sáng tạo, trách nhiệm và chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ, từng bước đưa hệ thống quản lý nhân sự về một môi trường công bằng và phát triển.
- Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.
- Thái độ phục vụ nhân dân, doanh nghiệp đối với những vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc trực tiếp giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp. Đây là một tiêu chí quyết định đến chất lượng và hiệu suất làm việc của công chức trong việc tương tác với cộng đồng và doanh nghiệp. Thái độ phục vụ không chỉ là hành động mà còn là tinh thần, sự tận tâm và trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao. Điều này thể hiện sự nhạy bén và hiểu biết sâu sắc về nhu cầu và mong muốn của người dân cũng như doanh nghiệp mà công chức đang phục vụ.

Các vị trí tiếp xúc trực tiếp hoặc có trách nhiệm giải quyết công việc của người dân và doanh nghiệp đòi hỏi một thái độ linh hoạt, thân thiện và tích cực. Sự chủ động trong việc giải quyết vấn đề, lắng nghe và đồng cảm với nhu cầu của người dân và doanh nghiệp là những yếu tố quan trọng đánh giá trong khía cạnh này.

Việc đánh giá thái độ phục vụ này không chỉ đo lường khả năng giao tiếp mà còn tập trung vào khả năng giải quyết vấn đề một cách linh hoạt và chủ động. Mục tiêu là tạo ra một môi trường làm việc tích cực, tạo đà cho sự tương tác tích cực giữa công chức và cộng đồng, làm nổi bật vai trò quan trọng của họ trong việc phục vụ lợi ích cộng đồng và thúc đẩy phát triển kinh tế

Đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, còn có các nội dung đánh giá bổ sung như:
- Kế hoạch làm việc và kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý; việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của cá nhân phải gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách. Mức xếp loại chất lượng của cá nhân không cao hơn mức xếp loại chất lượng của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp phụ trách.
- Tiến độ, chất lượng các công việc được giao.
- Năng lực lãnh đạo, quản lý.
- Năng lực tập hợp, đoàn kết.
Những tiêu chí đánh giá này nhằm đảm bảo công bằng, minh bạch và đồng bộ trong việc xác định hiệu suất làm việc của công chức, từ đó thúc đẩy sự chuyên nghiệp và đóng góp tích cực của họ trong xây dựng và phát triển cộng đồng.
 

3. Ai có trách nhiệm đánh giá công chức?

Theo quy định tại Điều 57 Luật Cán bộ, công chức 2008, về trách nhiệm đánh giá công chức, hệ thống này tập trung vào vai trò quan trọng của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quá trình đánh giá hiệu suất làm việc của các cán bộ công chức. Điều này được quy định cụ thể như sau:
- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng công chức có trách nhiệm đánh giá công chức thuộc quyền.

Điều này đặt ra một tiêu chí quan trọng trong việc quản lý và đánh giá hiệu suất làm việc của cán bộ công chức. Trách nhiệm của người đứng đầu không chỉ là quản lý tổ chức mà còn bao gồm việc đánh giá chất lượng công tác và đối thoại với cán bộ dưới quyền để thúc đẩy sự phát triển cá nhân và nâng cao hiệu suất làm việc.

Việc đánh giá công chức thuộc quyền của người lãnh đạo không chỉ là một trách nhiệm hình thức, mà còn đặt ra yêu cầu về sự công bằng và khách quan trong quá trình đánh giá. Điều này giúp tạo ra một môi trường làm việc tích cực, khuyến khích cán bộ công chức nỗ lực và phấn đấu để đạt được những mục tiêu được đề ra.

Trong bối cảnh này, trách nhiệm của người đứng đầu không chỉ giúp xác định đúng hướng phát triển cho cán bộ mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự chuyên nghiệp hóa, tăng cường năng lực làm việc và đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực cho cơ quan, tổ chức, đơn vị

- Việc đánh giá người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị do người đứng đầu cơ quan, tổ chức cấp trên quản lý trực tiếp thực hiện.
Quy định này làm nổi bật trách nhiệm lãnh đạo trong việc đánh giá cán bộ công chức. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị không chỉ là người quyết định mà còn là người chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc đánh giá và định hình sự nghiệp của nhân sự trong đơn vị của mình.
Việc người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị đảm nhận trách nhiệm đánh giá cấp dưới giúp tăng tính minh bạch và công bằng trong quá trình đánh giá. Đồng thời, sự quản lý trực tiếp từ người đứng đầu cấp trên giúp đảm bảo chất lượng và khách quan của quá trình đánh giá, từ đó thúc đẩy sự chuyên nghiệp và hiệu quả làm việc của cán bộ công chức.
 
Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn