Trả lời:

Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Bộ phận Luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được chúng tôi nghiên cứu và đưa ra hướng trả lời như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Nội dung tư vấn:

Theo khoản 2 Điều 9 thông tư 78/2014/TT-BTC quy định:

 Doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế mà bị lỗ thì chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập (thu nhập chịu thuế đã trừ thu nhập miễn thuế) của những năm tiếp theo. Thời gian chuyển lỗ tính liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Như vậy, thời gian để doanh nghiệp kết chuyển lỗ là 5 năm (Quy định cũ là 3 năm).

Theo điều 4 thông tư 78/2014/TT-BTC quy định như sau:

1. Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước theo quy định.

Thu nhập tính thuế được xác định theo công thức sau:

Thu nhập tính thuế

=

Thu nhập chịu thuế

-

Thu nhập được miễn thuế

+

Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định

2. Thu nhập chịu thuế

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác.

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế xác định như sau:

Thu nhập chịu thuế

=

Doanh thu

-

Chi phí được trừ

+

Các khoản thu nhập khác

-Trường hợp 1: Thu nhập tính thuế >0 thì Có thể chuyển lãi từ kỳ trước sang;

- Trường hợp 2: Thu nhập tính thuế <0, doanh="" nghiệp="" lỗ="" nên="" không="" cần="" phải="" chuyển="" lỗ="">

Ví dụ 1: Năm 2016 doanh nghiệp có phát sinh lỗ là 10 tỷ đồng, năm 2017 doanh nghiệp phá sinh thu nhập là 12 tỷ đồng thì toàn bộ số lỗ phát sinh năm 2016 là 10 tỷ đồng, DN phải chuyển toàn bộ vào thu nhập năm 2017.

Ví dụ 2: Năm 2016  doanh nghiệp có phát sinh lỗ là 22 tỷ đồng, năm 2017 doanh nghiệp có phát sinh thu nhập là 18 tỷ đồng thì:

+ Doanh nghiệp phải chuyển toàn bộ số lỗ 18 tỷ đồng vào thu nhập năm 2017;

+ Số lỗ còn lại 4 tỷ đồng, doanh nghiêp phải theo dõi và chuyển toàn bộ liên tục theo nguyên tắc chuyển lỗ của năm 2016 nêu trên vào các năm tiếp theo, nhưng tối đa không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Việc bù trừ lỗ được quy định tại điều 9 thông tư 78/2014/TT-BTC như sau:

- Doanh nghiệp có số lỗ giữa các quý trong cùng một năm tài chính thì được bù trừ số lỗ của quý trước vào các quý tiếp theo của năm tài chính đó. Khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp xác định số lỗ của cả năm và chuyển toàn bộ và liên tục số lỗ vào thu nhập chịu thuế của những năm tiếp sau năm phát sinh lỗ theo quy định nêu trên.

- Doanh nghiệp tự xác định số lỗ được trừ vào thu nhập theo nguyên tắc nêu trên. Trường hợp trong thời gian chuyển lỗ có phát sinh tiếp số lỗ thì số lỗ phát sinh này (không bao gồm số lỗ của kỳ trước chuyển sang) sẽ được chuyển lỗ toàn bộ và liên tục không quá 5 năm, kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Được phép kết chuyển lỗ trong bao nhiêu năm? Hướng dẫn cách chuyển lỗ?Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162    để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh Khuê