2. Cơ quan em có 01 trường hợp công chức sinh con thứ 3, em bé này hiện nay đã được 11 tháng tuổi thì bị xử lý như thế nào ạ (UBND tỉnh và ngành dọc của em không ban hành quy định về xử lý công chức sinh con thứ 3)?

3. Công chức này vay tiền của người ta khoảng gần 1 tỷ nhưng không có khả năng trả nợ nên chủ nợ thường tới cơ quan để đòi nợ gây ảnh hưởng tới cơ quan và thường xuyên xin nghỉ phép để trốn nợ. Trường hợp này xử lý thế nào vậy ạ?

4. Công chức này thường xuyên không chấp hành quy chế làm việc của cơ quan (đi làm muộn, về sớm) thì có bị kỷ luật không ạ?

5. Công chức này cũng đã 3 năm bị đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực, theo luật công chức thì phải bố trí vị trí công tác khác phải không ạ. Vậy em phải làm những thủ tục gì để cấp trên bố trí công tác khác cho công chức này ạ (em đã báo cáo bằng văn bản lên cấp trên trực tiếp nhưng họ bảo không còn chỗ để bố trí nữa). Với những lý do như trên Nếu em muốn quyết định kỷ luật buộc thôi việc có được không ạ ?

Em xin trân trọng cảm ơn !

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

Fwd: Kính chào Luật sư, em xin nhờ Luật sư tư vấn giúp em trường hợp này với ạ!

 

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật cán bộ công chức 2008

Nghị định số 34/2011/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức

Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống, chống bạo lực gia đình:

Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về chính sách tinh giản biên chế

1. Cơ quan em được phân bổ 03 biên chế (có dấu riêng và tài khoản riêng) thì có phải là đơn vị công tác cấu thành theo quy định của mục a, khoản1, điều 13 Nghị định 34/2011/NĐ-CP, ngày 15/7/2011 của Chính phủ về quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức hay không?

Điều 13. Cách chức

1. Hình thức kỷ luật cách chức áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

a) Sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được bổ nhiệm chức vụ.

Theo như thông tin bạn cung cấp bạn không có đưa ra được căn cứ chứng minh họ có hành vi sử dụng giấy tờ không hợp pháp để được phân bổ vào các chức vụ đấy, như vậy không thể quy 3 biên chế (có dấu riêng và tài khoản riêng) vi phạm quy định của mục a, khoản 1, điều 13 Nghị định 34/2011/NĐ-CP.

2. Cơ quan em có 01 trường hợp công chức sinh con thứ 3, em bé này hiện nay đã được 11 tháng tuổi thì bị xử lý như thế nào ạ (UBND tỉnh và ngành dọc của em không ban hành quy định về xử lý công chức sinh con thứ 3)?

Trước đây khi thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình nhà nước có chủ trương cấm sinh con thứ 3 đối với công nhân viên chức. Nếu sinh con thứ 3 thì sẽ chịu xử phạt hành chính phạt tiền, tước quyền sử dụng giấy phép, tước chứng chỉ hành nghề, cấm đảm nhiệm chức vụ, hay bị khiển trách kỷ luật của cơ quan nơi người đó đang đảm nhiệm chức vụ, đang công tác.

Tuy nhiên, khi Nghị định 176/2013/NĐ-CP có hiệu lực kể từ 31/12/2013 ra đời, thay thế Nghị định 114/2006/NĐ-CP (đã hết hiệu lực thi hành) về xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em đã không đề cập gì đến việc “xử lý việc sinh con thứ ba” nữa.

Đây là một chính sách mở để đối phó với tình trạng già đi của dân số của Việt Nam trong tương lai. Do đó, những quy định xử lý việc sinh con thứ 3 cũng sẽ phải thay đổi đảm bảo tính thống nhất của pháp luật.

Điều này có nghĩa là pháp luật hiện tại không cấm việc sinh con thứ 3 đối với cán bộ, công chức, viên chức. Pháp luật hiện hành để mở chế độ sinh con thứ ba, nên cơ quan nơi người sinh con thứ ba không được viện cớ để xử lý đối với nhân viên cơ quan mình sinh cong thứ 3.

Tuy nhiên, hình thức xử lý cụ thể cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức vi phạm được thực hiện theo quy định trong nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị đó đề ra nên cần tham khảo nội quy tại cơ quan người sinh con thứ ba đang làm việc. Vì vậy, bạn cần xem lại nội quy của cơ quan mình xem có quy định về vấn đề xử phạt công chức sinh con thứ 3 hay không, nếu không thì công chức kia sẽ không bị xử lý vì sinh con thứ 3.

3. Công chức này vay tiền của người ta khoản gần 1 tỷ nhưng không có khả năng trả nợ nên chủ nợ thường tới cơ quan để đòi nợ gây ảnh hưởng tới cơ quan và thường xuyên xin nghỉ phép để trốn nợ. Trường hợp này xử lý thế nào vậy ạ?

- Đối với những người đến đòi nợ:

Nghị định số 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống, chống bạo lực gia đình:

Mức độ các hành vi vi phạm hành chính về an ninh, trật tự, an toàn xã hội của chủ nợ căn cứ vào điều 5, 6, 7, mục1, chương II nghị định này sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng - 5.000.000 đồng.

-Đối với người công chức này:

Nếu có căn cứ xác định việc vay nợ vi phạm các điều cấm của công chức quy định tại Mục IV: Những việc cán bộ, công chức không được làm tại luật cán bộ công chức 2008, thì sẽ áp dụng các hình thức kỷ luật quy định tại điều 79 luật này.

Điều 79. Các hình thức kỷ luật đối với công chức

1. Công chức vi phạm quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu một trong những hình thức kỷ luật sau đây:

a) Khiển trách;

b) Cảnh cáo;

c) Hạ bậc lương;

d) Giáng chức;

đ) Cách chức;

e) Buộc thôi việc.          

2. Việc giáng chức, cách chức chỉ áp dụng đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

3. Công chức bị Tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo thì đương nhiên bị buộc thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật; công chức lãnh đạo, quản lý phạm tội bị Tòa án kết án và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên thôi giữ chức vụ do bổ nhiệm.

4. Chính phủ quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với công chức.

 Như vậy: cơ quan bạn áp dụng loại hình kỷ luật nào cần căn cứ vào tính chất, mức độ của hành vi vi phạm của công chức này.

4. Công chức này thường xuyên không chấp hành quy chế làm việc của cơ quan (đi làm muộn, về sớm) thì có bị kỷ luật không ạ?  

Vấn đề có kỉ luật hay không bạn phải căn cứ vào nội quy của công ty, nội quy công ty quy định nhân viên phải đi làm đúng giờ thì việc nhận viên này đi làm muộn về sớm là vi phạm kỉ luật, các hình thức kỉ luật đối với viên chức được quy định như sau:

Căn cứ khoản 7 điều 9 NĐ 34/2011/NĐ-CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức quy định:

Điều 9. Khiển trách

Hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với công chức có một trong các hành vi vi phạm pháp luật sau đây:

7. Vi phạm quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; kỷ luật lao động; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn mại dâm và các quy định khác của pháp luật liên quan đến công tác.

5. Công chức này cũng đã 3 năm bị đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực, theo luật công chức thì phải bố trí vị trí công tác khác phải không ạ. Vậy em phải làm những thủ tục gì để cấp trên bố trí công tác khác cho công chức này ạ (em đã báo cáo bằng văn bản lên cấp trên trực tiếp nhưng họ bảo không còn chỗ để bố trí nữa).

Điều 58. Phân loại đánh giá công chức

3. Công chức 02 năm liên tiếp hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực hoặc có 02 năm liên tiếp, trong đó 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ thì cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền bố trí công tác khác.

Theo như thông tin bạn cung cấp, bạn đã báo cáo bằng văn bản lên cấp trên trực tiếp và nhận được trả lời là "không còn chỗ để bố trí nữa". Như vậy, công chức này sẽ thuộc đối tượng tinh giảm biên chế nếu nằm trong danh sách tinh giảm biên chế của cơ quan bạn. Việc danh sách tinh giảm biên chế sẽ do  người đứng đầu cơ quan bạn chịu trách nhiệm phối hợp với cấp ủy, tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức triển khai xây dựng đề án tinh giảm biên chế của cơ quan theo NĐ 108/2014/ NĐ-CP.

Như vậy, bạn có thể tiếp tục báo cáo với lãnh đạo về công chức này để khi họ xây dựng đề án tinh giảm biên chế họ sẽ xét trường hợp này.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn pháp luật lao động.