Giá lướt (skimming price) là giá được quy định tương đối cao cho một sản phẩm để thu được mức lãi gộp cao. Biện pháp định giá này được doanh nghiệp lựa chọn khi người tiêu dùng không nhạy cảm với giá cả, nghĩa là nhu cầu không co giãn với giá cả.