Hiện tôi đang bổ sung nhãn tiếng việt cho toàn bộ sản phẩm, theo nghị định 89/2006/NĐ-CP, tôi cần bổ sung thêm nhãn chính cho sản phẩm trên đó có cácnội dung như sau:

1. Tên hàng hoá;

2. Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá;

3. Xuất xứ hàng hoá.

4. Định lượng;

5. Ngày sản xuất;

6. Hạn sử dụng;

7. Thành phần hoặc thông số kỹ thuật;

8. Thông tin, cảnh báo vệ sinh, an toàn, sức khoẻ.

9. Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản.

Vậy nhãn này là nhãn phụ hay nhãn chính cho sản phẩm ?

Mong Luật Minh Khuê giải đáp thắc mắc của tôi. Xin cám ơn.

Luật sư trả lời:

Khoản 3, 4 Điều 3 Nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định về nhãn gốc và nhãn phụ như sau:

"...3. Nhãn gốc của hàng hóa là nhãn thể hiện lần đầu do tổ chức, cá nhân sản xuất hàng hóa gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa;

4. Nhãn phụ là nhãn thể hiện những nội dung bắt buộc được dịch từ nhãn gốc của hàng hóa bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt và bổ sung những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt theo quy định của pháp luật Việt Nam mà nhãn gốc của hàng hóa còn thiếu;..."

Như vậy, với thông tin dữ liệu bạn đưa ra thì:

- Nhãn gắn trên hàng hóa, bao bì thương phẩm, nhãn lần đầu do tổ chức, cá nhân sản xuất là nhãn gốc, nhãn chính của hàng hóa.

- Nhãn mà bạn bổ sung thêm bao gồm: Tên hàng hoá; Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá; Xuất xứ hàng hoá,.. là nhãn phụ.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ 0986.386.648 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ - Công ty luật Minh Khuê